karaciger.gen.tr https://www.karaciger.gen.tr Karaciğer, Karaciğer Hastaları Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, karaciger.gen.tr Fri, 07 Aug 2015 00:00:00 +0000 Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0000 60 Lateral Segment https://www.karaciger.gen.tr/lateral-segment.html Tue, 04 Sep 2018 01:41:14 +0000 Lateral Segment; Diyaframın altında sağda yerleşim gösteren karaciğer gelisson denilen kapsül yani karaciğeri çevreleyen bağ dokudan oluşan tabakaya denir. Gelisson kapsül sadece karaciğerin arkada alt bölümdeki sindirim sistemi Lateral Segment; Diyaframın altında sağda yerleşim gösteren karaciğer gelisson denilen kapsül yani karaciğeri çevreleyen bağ dokudan oluşan tabakaya denir. Gelisson kapsül sadece karaciğerin arkada alt bölümdeki sindirim sistemindeki organlardan aldığı kanı karaciğere taşır. Ana toplar damar kalbin sağ kulakçığına kan taşıyan iki ana damardan herhangi biri ana toplar damarın üstü veya altı yakınındaki alanları örtmez. Vücuttaki en büyük salgı bezi olan karaciğer, yetişkinlerde kadınlara oranla erkeklerde daha büyüktür. Karaciğerin karın içindeki anatomik yerleşimden kaynaklı vücudun herhangi bir yerine genellikle karına alınan darbeler ön kont yayaları ve omurgalar arasında sıkışmakta ya da karın içindeki sabit olan yerlerden ayrılma şeklinde yaralanmalar oluşur. Sağ ve sol karaciğerdeki anatomik bölünme safra kesesi yatağının kenarından vücuttaki toplar damar soluna doğru ilerler. Karaciğerin internal yapısı, vücuttaki büyük toplar damarı içine alan hatların ayırmış olduğu seri segmentlerin birleşiminden oluşur. 

Karaciğeri örten periton yaprakları, komşu organlara ve diafragmaya atlarken  bir takım bağlar yaparlar. Karaciğerin diafragma'ya ve kısmen karın ön duvarına bağlayan orak biçimindeki yuvarlak ve koroner ligamalar karaciğeri diafragma ve karın ön duvarına bağlar.Glisson kapsülü iki yaprağa ayrılarak diafragmaya yapışır. İki periton yaprağı anterior ve posterior koroner ligamalar aşını alır. Bu bağlar sağda ve solda trianguler ligamaları oluşturur. Önde ise anterior ve posteriori ligamalar birleşerek falciform ligamanı oluşturur. Falciform ligamaları da karaciğeri ön duvara asar. 

Lateral segment; Karaciğerin kan akımı portal ven, hepatik artel ve hepatik ven tarafından düzenlenir. Karaciğer portal ven, bağırsak sistemi ve dalaktan gelen az oksijenli venöz kanı taşıyarak genellikle en çok tercih edilen kan olmasına ragmen hepatositlerin oksijen ihtiyacının yarısını karşılar.  Bu çift kanlanma ise hepatik enfarktın düşük insidansını açıklar. 

Lateral segment üç bölüme ayrılır; Sağ lob, sol lob ve kaudot lob.

Sağ lob; Normalde beş segmente ayrılır. Vakaların yüzde altmışında sağ lob görülür. Hem sağ hemde sol alt lob bazal segmentlerde görülen en sık varyasyon anterior segmentin alt lob bronşu proksimalinden ayrılarak distalde laterel ve posterior segmentlere dallanmasıdır.

Sol lob; Diaframatig kubbe düzeyinde başlayarak aşağı doğru dört santimetre boyunca uzanan transvers planda en geniş boyutları beş çarpı beş santimetre ölçülen hipodens yer kaplayıcı lezyon görünümü izlenmiştir. Lezyon dinamik incelemede bütün kesitlerde hipodens hipovasküler görünümde izlenmiştir. Karaciğer sol lob lateral segmentte safra yolları dilitasyonuna ait olduğu düşünülen hipodens görünümler izlenmiştir.

Kaudot lob; Bu lob posteriyora kadar uzanan karaciğerin dorsal bölümüdür. Vena kava inferiyoru saran bu lob majör vasküler yapıların arasında bulunduğundan oldukça önemlidir. 
]]>
Hipodens Lezyon https://www.karaciger.gen.tr/hipodens-lezyon.html Tue, 04 Sep 2018 13:34:20 +0000 Hipodens Lezyon, hastaya mr veya ultrason yapıldıktan sonra karaciğerde hipodens lezyon sonucuna ulaşılır. Hipoens lezyon tıbbi bir terimdir. Daha anlaşılır haliyle karaciğerde leke görülmesi durumudur. Hipodens Lezyon, hastaya mr veya ultrason yapıldıktan sonra karaciğerde hipodens lezyon sonucuna ulaşılır. Hipoens lezyon tıbbi bir terimdir. Daha anlaşılır haliyle karaciğerde leke görülmesi durumudur.

Hipodens lezyon nedir

Lezyon tibbi bir terim olup kelime anlamı doku bozukluğudur. Hipodens ise dokuya göre düşük lezyon yoğunluğudur. Bu iki tıbbi terime göre ise hipodens lezyon, hastanın doku bozukluğunun düşük olduğu anlamına gelir. Bu durum vücudun herhangi bir yerinde oluşabilmektedir. Ama genelde görüldüğü organlar dalak, beyin ve karaciğerdir. Karaciğerde görülen hipodens lezyon bozukluğu karaciğerin bazı bölgesinde lekeler olduğunu ifade etmektedir. Karaciğerin vücudumuz için hayati bir organ olmasından dolayı karaciğerdeki lekelenmeler karaciğerin görevlerini yerine getirebilmesine doğrudan etki ederek hastanın hayatını etkilemektedir. Karaciğerin görevlerini yerine getirememesi karaciğer yetmezliği, safra kesesi iltihaplanmaları ve siroz gibi rahatsızlıkları beraberinde getirmektedir.

Karaciğerde hipodens lezyon tanısı koyulduğunda, karaciğerde yağlanma ve lekelenmeler görülür. Karaciğerin leklenmesinin ve yağlanmasının en çok bilinen nedenleri sağlıksız ve dengesiz beslenme ve alkoldür. Çok fazla alkol alındığı durumlarda karaciğerin bu alkolü absorbe edebilmesi için aşırı derece de çalışması gerekir. Karaciğerin kapasitesinden fazla çalışması ile karaciğer yorulur, yıpranır ve buna bağlı olarak yağlanma ve lekelenmeler meydana gelir. Böylece karaciğer de büyüme olur ve ağrılar meydana gelir. Ağrılar ilk etapta olmazken karaciğerin büyümeye başlaması ile ortaya çıkar.

Karaciğer de görülen hipodens lezyon çok ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu hastalıklar karaciğer kanseri, safra kesesi kanseri gibi çok ciddi rahatsızlıklar olabilmektedir. Bunlardan dolayı kesinlikle uzman bir doktora başvurularak  tedavi süreci vakit geçirmeden başlatılmalıdır.

]]>
Hemanjiom https://www.karaciger.gen.tr/hemanjiom.html Tue, 04 Sep 2018 21:43:39 +0000 Hemanjiom, Halk arasında gül lekeleri olarak ifade edilen, hemanjiomlu çocuklarda gençlere oranla daha sık görülen, iyi huylu tümörlerdir. Çocuk kanser uzmanları tarafından bu tümörü incelenmesinin nedeni çocuk hekimliği u Hemanjiom, Halk arasında gül lekeleri olarak ifade edilen, hemanjiomlu çocuklarda gençlere oranla daha sık görülen, iyi huylu tümörlerdir. Çocuk kanser uzmanları tarafından bu tümörü incelenmesinin nedeni çocuk hekimliği uzmanlık alanlarının bu alana çok yakın olmasıdır. Eskiden istek lekeleri olarak ifade edilirdi. Hamilelikte karpuz, çilek gibi meyveler istemiş ve yemiş annelerinin vücudunda çıktığı düşünülürmüş. Gerçekten nedenleri hala bilinmemektedir. Kız çocuklarında rastlanma oranı erkek çocuklarından daha fazladır. Hemanjiomun iki tipi vardır;

Basit tip: Hemanjiomların çok farklı şekilleri vardır. Kırmızı renk değişikliği şeklinde olanlar ise en yaygın görünenlerdir. Melek öpücüğü alnında, leylek ısırığı ise ense kökünde olan lekeler zamanla solar ve tedavi gerektirmezler.

Yaygın tip: Hemanjiomlar, bazen bütün vücuda yayılmış birkaç milimetreden santimetreye kadar değişen büyüklükte lekelerden oluşur. Bu tipler tıpta hemokromatozis adıyla bilinir. Bu lekelerin karaciğer başta olmak üzere iç organlarda görülme riski fazladır. Bunun nedeni ise hala araştırılmaktadır.

Hemanjiomun evreleri:

Hemanjiomların en önemlileri deride renk değişikliği ile başlayarak derinin kabarması haline dönüşür. Doğumda olmayan veya deride kırmızı mor renk değişiklikleri şeklinde oluşan doğum lekeleri üç ayda hızlı bir şekilde ilerleyerek bir yaşına kadar büyüyebilirler. Büyüme hızları bebeklere göre değişir. Bazı bebeklerde ise hiç büyümedikleri gibi bazı bebeklerde ise çok büyük hacimlere ulaştığı görülür. Bulundukları yere ve büyüklüklerine göre tehlikeli olabilirler. Doğumda olmayan beyaz ufak lekeler halinde bulunan 0. ayda 12 aylığa kadar hemanjiomların büyümeleri 12-18 aya kadar daha da büyüyerek devam eder. 18. ayda ise gerileme baş gösterir. 9 yaşına kadar gerileme devam eder. Bu yaşa kadar küçülmeyen doğum lekelerinin ömür boyunca her yıl yüzde 10 kadar gerileme yapar. Gerilemenin işaretleri ise koyu kırmızıdan daha açık renklere doğru ilerleyerek beyaz bir damarın başlaması cilde kırmızılık vererek kaybolmasıdır. Son olarak hiçbir iz bırakmayabilir. Fazla büyüyen hemarjiomlar da iltihaplanma ya da kanama geçiren dönemlerinde önceki yerlerinde bir sonrakinde ise yanık izine benzer izler bırakır. Bu yüzden özellikle estetik operasyonları geçiren kozmetik kusurlar oluşturabilirler. Bu kusurlar çocukta çeşitli psikolojik sorunlara yol açacak kadar önemli hale gelebilir.

Alnın ortasında, bazen göz ara mesafelerinde bazense bunun sırta uzanan pembe-kırmızı gibi renkli lekeler bulunur. Ortası açık çevresi kırmızı olarak rujlu dudak lekesine benzeyen ellerinden dolayı melek öpücükleri olarak bilinir. Ensedeki saçlı deride olanlara da meleklerin çocukların ensesinden tutarak annelerinin yanına getirilmesi yöntemine leyleklerin ısırıkları adını verirler. Bu lekeler deriden hiçbir zaman kabarık hale gelmezler. Tedavi yapılmadan kaybolan hemanjiyomdır. Melek öpücükleri 5 yaşına kadar kaybolur varsa da herhangi bir stres sinir durumlarında görünür hale gelebilirler. Bu duruma ise "çok sinirlendi  feneri yandı" ifadesi olarak halk arasında yer alır.

Hemanjiomlar ne zaman tedavi edilmelidir

Hemanjiomlar geçmiş dönemde özellikle ilaçla tedavi edildiği dönemlerde farklı dozlarda verilen kortizon kullanılırdı. 1 ayın altındaki bebekte uzun süreli aşırı doz kortizonun ciddi yan etkileri mevcuttu. Bu sebeple görmeyi etkileyen, solunumu sıkıntıya sokan, kulağı tıkayan, özel bölgelerde yer alan idrar ve kaka ile sürekli bulaşarak fazla büyük hemanjiomlar ciddi kozmetik sorunlar oluşturan kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği riski taşıyan hemanjiomlar dışında hemanjiomlar erken tedavi edilmesi mümkün değildir.

Erken tedavi edilmesi gereken hemanjiomlar yüzde 20 oranındadır. Erken yan etkilerini kontrol edilebilirliği ve etkinliği ile kalıcı hiçbir yan etkisi tanımlanmamış olması sebebiyle hemanjiomlar daha erken tedavi edilebilmektedir. Yalnızca deride renk değişikliği meydana gelmesi kabarma olmayan bir kaç santimetre iyileşmeyen hemanjiomlar proprano]]>
Primer Biliyer Siroz https://www.karaciger.gen.tr/primer-biliyer-siroz.html Wed, 05 Sep 2018 21:39:01 +0000 Primer biliyer siroz, nadir olarak görülen ve %90 gibi bir oranda kadınlarda daha sık rastlanan bir otoimmün yani vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilmesine yol açan hastalıktır. Bu hastalık ilk olarak safr Primer biliyer siroz, nadir olarak görülen ve %90 gibi bir oranda kadınlarda daha sık rastlanan bir otoimmün yani vücudun kendi bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilmesine yol açan hastalıktır. Bu hastalık ilk olarak safra yollarına saldırıp tahrip etmektedir. Uzun dönemde iltihaplanma bütün karaciğer dokusunu sardıktan sonra son evreye gelindiğinde siroza yol açtığı görülmektedir. Bu hastalık aslında siroz oluşmadan önceki erken evrelerde teşhis edebilmesi mümkün olan bir hastalıktır.

Primer biliyer siroz genel seyri

Primer biliyer sirozun ortalama bir kuluçka süresi yoktur. Hastalığın ilk evrelerinde hastaların çoğunda herhangi bir belirti görülmez. Çoğu kişide hastalık farklı nedenlerle araştırılan karaciğerin fonksiyon testlerinde bozukluk fark edilmesi sonrasında daha ayrıntılı incelemelerin yapılması sonucu fark edilir. Ancak semptom görülmeden geçen bu süre zarfında karaciğerdeki hasarlanma sessizce devam etmektedir. Tedaviye başlanılmayan uzun dönemde safra yollarında ilerleyen tıkanıklık safranın ve safra ile atılan maddelerin bağırsağa atılamamasıyla sonuçlanır ve tedavi edilmeyen hastaların üçte bire varabilen bir kısmında siroz ortaya çıkar. Ama hastalığın daha hızlı ya da daha yavaş bir şekilde ilerlediği de görülebilmektedir.  

Primer biliyer sirozun en erken belirtileri; inatçı kaşıntı, çabuk yorulma ve halsizliktir. Tüm vücutta kaşıntı olabileceği gibi ilk zamanlar avuç içi ve ayak tabanıyla sınırlı da kalabilir. Diğer klinik belirtiler; bağırsağa safra akımının azalmasına bağlı olarak oluşan yağ ve yağda eriyen vitaminlerin emiliminin bozulması sonucu ortaya çıkan bulgulardır. Yağlı ishal ve yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerinin eksikliğidir. Bağırsağa safra akımı yetersiz geldiğinden dışkı açık sarı renkte ve yağlı olacaktır. Tuvalet taşına yapışan dışkı, sifonu çekme ile kolayca temizlenmez ve çok kötü kokabilir. İdrar ise koyu renkte olup açık çay rengine benzer. Bu idrarla fazla miktarda bilüribin atılması nedeni iledir. A vitamini eksikliği sebebiyle görme bozukluğu oluşabilir. K vitaminin eksilmesi sonucu karaciğerde yapılan pıhtılaşma faktörlerinin yetersizliğine bağlı ciltte morarma, diş etinde ve burunda kanamalar ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliği ise kemik erimesine, bel ve sırt ağrısına ve kemik kırıklarına yol açabilir. Hastanın kanında kolestrol gibi kan yağları artar. Göz kapakları başta olmak üzere ciltte kolesterol birikimine bağlı olarak beyaz renkte plaklar ya da yumrular oluşabilir ve cilt koyu bir renk alabilir. Hastalığın ileri döneminde karaciğer sirozu gelişen hastada sirozun diğer klinik belirtileri ortaya çıkar.

Primer biliyer siroz tedavi

Primer biliyer siroz hastalığında vücudun kendi bağışıklık sisteminin önce safra yollarına daha sonra ise tüm karaciğer dokusuna saldırmasının sebebi bilinmiyor. 

Günümüzde primer biliyer siroz için özel bir tedavi olmamakla birlikte hastaların çoğunda bir tür safra asidi olan ursodeoksikolik asit  biyokimyasal semptomatik ve histolojik bir düzelme sağlar. Bu ilaç hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde yavaşlatır ancak hastaların düzenli yakın takibi ve siroza dönüşme riskine karşı izlenmesi şarttır. Siroza dönüşen vakalarda çözüm karaciğer naklidir. Hastaların ayrıca kemik erimesi riskine karşı da düzenli olarak kemik yoğunluğu testleri yapılmalı ve vitamin eksiklikleri giderilmelidir. 
]]>
Karaciğer Segmentleri https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-segmentleri.html Thu, 06 Sep 2018 14:58:32 +0000 Karaciğer segmentleri, diyaframın altında sağda yerleşim gösteren karaciğer, glisson denilen kapsülle örtülüdür. Kapsül sadece karaciğerin arkada alt bölümdeki hepatik venlere ve inferiyor vena kava yakınındaki a Karaciğer segmentleri, diyaframın altında sağda yerleşim gösteren karaciğer, glisson denilen kapsülle örtülüdür. Kapsül sadece karaciğerin arkada alt bölümdeki hepatik venlere ve inferiyor vena kava yakınındaki alanları örtmez. Vücuttaki ne büyük salgı bezi olan karaciğer, erişkinlerde erkeklerde kadınlara göre daha büyüktür.

Karaciğerin karın içindeki anatomik yerleşimden kaynaklı künt travmalarda ön kot yayaları, arka tarafta vertebralar arasında sıkışmakta ya da karın içindeki sabit yerlerinden ayrılma şeklinde yaralanma olabilir. Karaciğer içindeki ana hepatik fissür sayesinde 2 sektöre ayrılmaktadır. Yapıdaki 3 temel hepatik ven, karaciğeri 4 segmente ayırmaktadır. Sağ ve sol karaciğerdeki anatomik bölünme safra kesesinin yatağının kenarından, inferiyor vena kavanın soluna doğru ilerler. Karaciğerin internal yapısı da, hepatik venleri içine alan hatların ayırmış olduğu seri segmentlerin birleşiminden oluşur.

Karaciğer Segmentleri

Kaudat lob (segment 1), burası posteriyora kadar uzanan karaciğerin dorsal bölümüdür. Vena kava inferiyoru saran bu lob, majör vasküler yapıların arasında bulunduğundan oldukça önemlidir. Lobun kaudal kenarı papiller oluşumdadır. Karaciğerin anatomik üniteleri 50.000-100.000 kadardır. Lobun etrafında 4-5 portal yol vardır. Portala yakın hücreler iyi oksijenlenmektedir. Sentri lobuler vene yakın olanlar en az oksijenlenen bölgedir.

Karaciğer segment anatomisi

 • Basit anatomik yapı sağ lob (Segment V, VI, VII ile VIII içermektedir)
 • Sol lob (Medyal ve lateral segmentleri, Kaudat lobu içerir)

Karaciğerde saat yönünde Kaudat lob segment 1 bulunur. Sol posterolateral segment 2, sol anterolateral segment 3, sol superomedyal segment 4, sol anteroinferior 5, sağ posteroinferior 6, sağ posterusuperior segment 7 ile sağ anterosuperior segment 8 bulunur

]]>
Karaciğer Pankreas https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-pankreas.html Fri, 07 Sep 2018 07:06:50 +0000 Karaciğer pankreas, Karaciğer, vücudumuzun yaşaması için en önemli hayati organlarından biridir. Karaciğer, hem insan vücudu için hemde hayvanlar için hayati bir organ olma özelliği taşımaktadır. Karaciğer, karın boşluğund Karaciğer pankreas, Karaciğer, vücudumuzun yaşaması için en önemli hayati organlarından biridir. Karaciğer, hem insan vücudu için hemde hayvanlar için hayati bir organ olma özelliği taşımaktadır. Karaciğer, karın boşluğunda sağ üst kısımda abdominalpelvik bölgede diyaframın altında yer almaktadır. Karaciğer, midenin sağ tarafını ve safra kesesini örter. Karaciğere iki ana büyük damar bağlıdır. Vücudun kan arzının yaklaşık olarak %75'ini temin etmektedir. Karaciğer, ayrıca yağ sindirimine yardımcı alkali bileşik bir sıvı olan safra üretmektedir. Vücudumuzun sağlıklı yaşam için zararlı maddelerden süzgeç arındırma vazifesi yaparak korumaktadır. 

Pankreas, karın boşluğunda omurganın bel bölümü önünde yer alan salgı bezine verilen addır. Bu salgı bezi ortalama olarak 15-25cm uzunluğunda olurken kadınlarda 55gr., erkeklerde ise 70gr. ağırlığındadır. Önden arkaya doğru yassılaşmakta olan pankreasın düzensiz olan biçimi çengele benzemektedir. Pankreasın şişkin olan sağ ucuna baş, daha dar olan orta bölümüne gövde, baş ile gövdenin birleştiği ince bölüme de boyun, ince uzun olan son ucuna da kuyruk denir. Pankreas, karaciğer, dalak ve üst mezanter atardamarlarıyla beslenmektedir. Pankreasın boşaltıcı kanalları vardır, bu kanalların isimleri Wirsungkanalı ve Santorini kanalı olmak üzere 2 kanalı vardır.

Karaciğer Pankreas
Karaciğerin Görevleri:
 • Protein, şeker ve yağ metabolizmasını düzenler.
 • Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve su ihtiyacını temin eder.
 • Protein, yağ, şeker ve kan yapımı için gerekli olan maddeleri depolamakla görevlidir.
 • Kandaki şeker miktarını ayarlamaktadır.
 • Hormonların görevleri üzerinde etkili olur.
 • Vücudun ısısını ayarlamaktadır.
 • Günde yaklaşık olarak 4 su bardağı kadar safra salgılamaktadır.
Pankreasın Görevleri:
 • Glukozun metabolizmasında en önemli rolü vardır. Yetersizliği şekerli diyabete neden olabilir.
 • Pankreasın iki kısım iç ve dış salgı görevleri vardır.
 • İç salgı görevi: Langerhans adacıkları denen salgı hücre yapmaktadır. 
 • Dış salgı görevi: Akinus keseciklerine aittir. Bu salgı keseciklerinden pankreasın öz suyu olan bu sıvı Virsung kanalı ile Vater kabarcığına ve oradan da onikiparmak bağırsağına dökülen alkali bir sıvı salgılamaktadır.
 • Sıvı içinde, yiyeceklerden alınan glikojen ile nişastayı ayırmada oligasakaritleri oluşturmaktadır.
 • Normal bir insan da günde 1-1,5 litre pankreas öz suyu salgılanmaktadır.
]]>
Erkan Topuz Karaciğer Kanseri https://www.karaciger.gen.tr/erkan-topuz-karaciger-kanseri.html Sat, 08 Sep 2018 02:56:36 +0000 Erkan Topuz karaciğer kanseri, hakkında kanserden korunabilmek için bazı önerilerde bulunmaktadır. Bunu üç kara formülüyle açıklayan Topuz, kuru kara kayısı, kuru kara üzüm ve kuru kara erik tüketiminin yeşillikl Erkan Topuz karaciğer kanseri, hakkında kanserden korunabilmek için bazı önerilerde bulunmaktadır. Bunu üç kara formülüyle açıklayan Topuz, kuru kara kayısı, kuru kara üzüm ve kuru kara erik tüketiminin yeşilliklerle birlikte tüketilmesini tavsiye etmektedir. Beslenmede karaciğer kanserinden korunmayı sağlayacak Erkan Topuz önerilerini birlikte inceleyelim.

Karaciğer kanserine karşı nasıl beslenmeli

Antioksidanlar: Bunlar vücutta oksitlenmeyi baskılayan maddelerdir. Kanda serbest bir şekilde dolaşan ve sağlıklı hücrelere saldıran DNA yapılarını değiştiren ve tümör gelişimine zorlayan maddelere karşı koruyucu olurlar. Fakat kanser riskini düşürmedeki etkileri hala araştırma safhasındadır. Bu gruptaki en önemli maddeler C ve E vitamini ile beta karotendir. Bu nedenle beslenmede antioksidan içeriği olan besinlere yer verilmelidir.

Fitokimyasallar: Bitkilerin yapısındaki bu maddeler, kanser yapıcı ajanları engeller. Bu nedenle özellikle fitokimyasal açısından zengin olan dut, brokoli, armut, havuç, kereviz, domates, zeytin, soğan,kabak, kırmızı şarap, yeşil çay, sarımsak gibi besinler tüketilmelidir.

Omega 3 yağ asitleri: Vücutta üretilmeyen bu yağ asitleri besinlerden alınmaktadır. Keten tohumu yağı, deniz ürünleri gibi besinlerde omega 3 yağ asidi bol miktarda bulunur. Kanserin öncesinde, tedavide ve sonrasında vücudu destekleyici olurlar.

Erkan Topuz Karaciğer Kanseri

Karaciğer kanserinde kemoterapi sonrasında deniz ürünleri

Kemoterapi tedavisi aynı zamanda normal hücrelere de zarar verebilir. Bu vücudun durumunu kötüleştirebilir. Bunun düzeltilmesinde omega 3 ayrı bir yere sahiptir. Omega 3 somon balığı ve sardalyadan alınırsa daha faydalı olur. Erkan Topuz bu öneriye dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Aynı şekilde ekinezya bitkisinin de kanserden koruduğunu, kemoterapi nedeniyle oluşan hasarı önlemede etkili olduğu belirtir.

Erkan Topuz karaciğer kanserinde alkol ve sigaradan uzak durulmasını öneriyor

Bu tüm kanser türleri için geçerlidir. Bunların birlikte olması halinde, yani alkol sigara ile birleştiğinde, kanser riski artmaktadır. Bu nedenle karaciğer kanserinden korunmak için, kanserle mücadele sırasında ve sonrasında bunlardan uzak durulmalıdır.

]]>
Karaciğer Bozukluğu https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-bozuklugu.html Sat, 08 Sep 2018 23:16:38 +0000 Karaciğer bozukluğu, bütün organizma üstünde zor etkiler oluşturabildiği için karaciğer hastalıklarının her halükarda ciddiye alınması gerekiyor .Pek çok kadar karaciğer hastalığı vakit ge Karaciğer bozukluğu, bütün organizma üstünde zor etkiler oluşturabildiği için karaciğer hastalıklarının her halükarda ciddiye alınması gerekiyor .
Pek çok kadar karaciğer hastalığı vakit geçtikten sonra fark edilmektedir. Karaciğer hastalıklarının aldatıcı bir yanı karaciğerin acı ve ağrı duyusuna sahip olmaması ve dikkat işareti vermemesidir. Mümkün yakınmalar genellikle belirsizdir. Bu yüzden fazladan fazla kadar psikolojik stress veya müzmin halsizlik benzeri gündelik yaşamdan meydana gelen yakınmalar olarak yorumlanırlar. Şu semptomlar bir karaciğer veya safra kesesi rahatsızlığının önce işaretçisi olabilir:
 • Sürekli halsizlik
 • Konsantrasyon bozuklukları
 • Üstkarnın sağ tarafında stress duygusu
 • Kaşıntı
 • Balçık renginde dışkı ve bira renginde idrar
 • İştah kaybı
 • Belli yemeklerden, örneğin etten tiksinme 
 • Kilo değişimleri
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Karında şişkinlik
 • Burun kanaması ve iç kanamalar
 • Ciltte veya gözlerde sararma
 • Sık sık baş gösteren adale ve eklem ağrıları
 • Erkeklerde göğüs veya karındaki bölgesinin kıllarında azalma
Eğer bu çeşit bulgular bundan önce de gözünüze çarptıysa önkoruyucu önlem olarak yabancı tedbirlerle beraber bir de karaciğer değerleriz gamma-GT, GOT ve GPT'yi ölçtürmeniz öneri edilir. Eğer şunlar yükselmişse o vakit karaciğerin maruz kaldığı mümkün sağlık sorunları veya yükler hedefli olarak araştırılmalıdır. 

Karaciğer kişilerin besin yöntemiyle aldığı anında her şeyi metabolize eder. Bunların aralarında içki de vardır. Karaciğer, alkolü kayda ölçüt ölçülerde parçalayabilen bir organdır, fakat o da belirli bir vakit dilimi içinde yalnızca belirli bir kadar alkolü imha edebilmektedir. Bu süre içinde alkolün fazlası beyni, kalbi, adaleleri ve vücudun başka dokularını etkiler. Eğer içki ilaçlarla beraber alınırsa, bu karaciğerin yükünü hepten arttırabilir. Pek çok karaciğer hastalığı anca belirli bir vakit geçtikten ardından kendisini belirli etmektedir.Karaciğer aldatıcı istikameti, acı ve ağrı duyusunun olmaması ve rastgele bir belirti veya belirti vermemesidir. Meydana iştirak eden mümkün yakınmalar belirsizdir. 

Karaciğer Bozukluğu
Belirtilere yönelik ilgi 

Karaciğer rahatsızlıklarının kendine yönelik bulguları mevcuttur. Bunlardan bir tanesi halsizliktir. Müzmin bir halsizlik halinde karaciğer rahatsızlığından şüphelenilebilir. Arkadaşımızın derişim bozuklukları da tekrardan karaciğerden kaynaklanabilmektedir. Üst karnın sağ tarafında stress hissi hissediliyorsa bu da karaciğer rahatsızlıklarına belirti olabilmektedir. Arkadaşımızın dışkısında balçık rengi, koyu küçük abdest var ise, kişide bir çok kez bir kaşıntı durumu var ise bu da karaciğer hastalığı olabilmektedir. Arkadaşımızın belirli yemeklerden örneğin etten tiksinme durumu, iştah kaybı, kilogram değişimleri, karında şişkinlik, mide bulantısı ve öğürme, cilt ve gözlerde sararma, iç kanamalar, sık sık kendisini gösteren eklem ağrıları tekrardan karaciğer rahatsızlıklarının belirtilerindendir. Bu çeşit bulgular şuanki ise karaciğer değerleri gamma-GT, GOT, GPT ölçülür. Eğer şunlar dik ise karaciğerin maruz kaldığı mümkün sağlık sorunları araştırmaya başlanmaktadır. 

Risk Etmenleri ve Testler

Belirli riziko etmenleri meydana konarak araştırmalar bunun için yönelik yapılır. Hepatit B kuşkusu bunlardan biridir. Buradaki en mühim ölçüt HBs-antijenidir. Eğer kişide bu olumlu çıkarsa kişide Hepatit B vardır demektir. Tekrardan Hepatit C kuşkusu de riziko etmenleri içerisindedir. Hepatit C şüphesinin olması halinde kolay bir kan testi yapılabilir. Eğer bu test neticesi olumsuz çıkarsa kişide büyük ihtimal Hepatit B yoktur. Içki hastalığı kuşkusu de riziko faktöründedir. Arkadaşımızın karaciğer değerlerinin ölçülmesi, hastanı]]> Karaciğer Neden Ağrır https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-neden-agrir.html Sun, 09 Sep 2018 09:01:53 +0000 Karaciğer neden ağrır, özellikle karın boşluğunun sağ üst bölümünde ağrı hisseden kişilerin merak ettiği hususlar arasında yer alır. Karın boşluğunun sağ üst bölümünde ve hemen diyaframın altında bulunan karaciğeri Karaciğer neden ağrır, özellikle karın boşluğunun sağ üst bölümünde ağrı hisseden kişilerin merak ettiği hususlar arasında yer alır. Karın boşluğunun sağ üst bölümünde ve hemen diyaframın altında bulunan karaciğerin vücudun diğer organlarında olduğu gibi işlevlerini yerine getirememesi durumunda ağrıması doğal bir durumdur.Ağrının sebebini bulmak için karaciğerin işlevlerini neden tam ve düzgün bir şekilde yapamadığını bulmak gerekir.

Karaciğer neden ağrır, karaciğerde meydana gelen ağrıların nedeninin çoğunlukla karaciğer yağlanması olduğunu görebiliyoruz. Karaciğer yağlanması her ne kadar belirti göstermeden ilerleyen bir rahatsızlık olsa da ağrı, halsizlik, yorgunluk ve kişide genel anlamda bir kırıklık yaşanması gibi belirtilerin yaşandığını görebilmek mümkündür. Karaciğer yağlanması sinsice inleyen bir rahatsızlık olduğundan dolayı karaciğerde ağrı hissedilmesi durumunda uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Karaciğer Neden Ağrır
Karaciğer neden ağrır, özellikle karaciğer hastalıklarının hemen hepsinin karaciğerde ağrıya neden olduğunu unutmamak gerekir. Karaciğerin işlevlerini tam olarak yerine getirememesine neden olan rahatsızlıklar sebebi ile kişinin karaciğer bölgesinde ağrı hissetmesi söz konusu olduğundan bu ağrının hangi sebebe bağlı olarak ortaya çıktığının anlaşılması için mutlaka doktora başvurmak gerekir.
]]>
Karaciğer Kisti Ameliyatı https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-kisti-ameliyati.html Sun, 09 Sep 2018 21:56:57 +0000 Karaciğer kisti ameliyatı, Halk arasında ''köpek kisti'' adı ile bilen bu kist hastalığı hayvanlardan insanlara geçen bir hastalıktır. Karaciğer kisti insandan insana bulaşmaz yani bulaşıcı bir hastalık değildir. Karaciğer k Karaciğer kisti ameliyatı, Halk arasında ''köpek kisti'' adı ile bilen bu kist hastalığı hayvanlardan insanlara geçen bir hastalıktır. Karaciğer kisti insandan insana bulaşmaz yani bulaşıcı bir hastalık değildir. Karaciğer kisti hastalığının tedavisi ancak ameliyatla olmaktadır. Bu karaciğer kisti hastayı ölüme kadar götürmektedir. Bu hastalık bir tür parazitin oluşturduğu bir hastalıktır. Olgun parazit kurt, çakal, köpek gibi hayvanların bağırsaklarında yaşar. Parazit yumurtası bu hayvanların dışkısı ile dışarı çıkar. İnsanlara ise gıda yolu ile ağız organından girer ve bağırsağa ulaşır. Bağırsakta bu yumurtalar açılarak içinden çıkan parazitler karaciğere yerleşirler ve kist oluştururlar. Bu karaciğer kisti hayvandaki gibi dışkı ile dışarı çıkmaz. Ancak parazit bulaşmış gıdalar aile fertleri tarafından tüketilirse aile fertlerine de bulaşmış olabilir. 

Bu hastalık %75 veya %85 oranında karaciğere yerleşir. Az bir sıklıkla karın içi, beyin ve diğer organlarda bile görülebilir. Parazit nerede olursa olsun bulunduğu organa yerleşir ve giderek büyüyerek içi basınçlı sıvı ile dolu bir kist oluşur. Bu hastalık karaciğerde hasar oluşturmaz. genellikle karaciğer dokularını iterek kendisine yer açar. Karaciğer kistinin özgün bir belirtisi yoktur. Kist karaciğerde  bir veya biden fazla oluşabilir. Daha yeni oluşmuş kistler rahatsızlık vermez. Bu karaciğer kisti giderek büyür ve istenmeyen olaylara neden olur. Kistin kendi kendine patlaması veya delinmesi çok nadiren görülür. 

Karaciğer Kisti Ameliyatı
Bu karaciğer kistinin ilaç tedavisi yoktur. Hastalığın tedavisi cerrahidir. Ameliyat yöntemi de kistin büyüklüğü, karaciğerin yeri, kistin adeti bunlar belirlendikten sonra ameliyat ile tedavisi başlar. Ameliyat tedavisi riskli bir tedavidir. Ameliyat esnasında kistin yırtılması veya patlaması sonucunda hastanın organları zarar görebilir. O nedenle doktorun çok dikkatli olması şarttır. Ameliyat sonrası ise hastanın doktor tavsiyelerini çok dikkate alması kesinlikle kulak arkası yapmaması lazımdır. Ameliyat sonrası bu hastalık tekrarlana bilir. Kesin bir çözüm diyemeyiz. Bu nedenle hastanın tükettiği gıdalara çok dikkat etmeleri gerekir. 
]]>
Karaciğer Sirozu https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-sirozu.html Mon, 10 Sep 2018 20:06:00 +0000 Karaciğer Sirozu, vücudun kimya fabrikası olarak görülen karaciğerin işlevlerini yerine getiremeyecek kadar küçülmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Genel olarak karaciğere baktığımız zaman yağ, şe Karaciğer Sirozu, vücudun kimya fabrikası olarak görülen karaciğerin işlevlerini yerine getiremeyecek kadar küçülmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Genel olarak karaciğere baktığımız zaman yağ, şeker ve proteinlerin birbirine dönüşmesinden kan şekeri değerinin düzenlenmesine kadar pek çok işlevi olan karaciğer hücrelerinin düzenli bir şekilde dizildiğini görebilmek mümkündür. Ancak bu yapı başta alkol tüketimi olmak üzere hepatit türü hastalıkların sonucunda düzensizleşir ve bu da hücrelerin hasar görmesine neden olur. Bu durumu takiben hücrelerin zarar görmesine bağlı olarak karaciğerde küçülme ve görevini düzgün yapamama sorunu ortaya çıkar. Bu da siroz hastalığının ortaya çıkmasına sebep olur.

Karaciğer Sirozu
Vücudun kimya fabrikası olarak görülen karaciğerde meydana gelen bozulmaların hayati tehlikeye sebep olduğu düşünülecek olduğunda karaciğer sirozu kısa süre içerisinde ve özellikle hastalık başlangıcında tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Aksi takdirde tedavisi imkansız hale gelecek ve hayati tehlike ortaya çıkacaktır. Sirozlu bir karaciğere bakıldığı zaman küçüldüğünü ve pürtüklü bir yapıya sahip olduğunu görebilmek mümkündür. Bu rahatsızlığa sahip olan karaciğerde hücrelerin yerine yeni hücre üretimi gerçekleşiyor olsa da bu üretim dağınık ve aşırı miktarda olacağından bağ dokusunun da bütün karaciğere dağınık bir şekilde yerleştiği görülür.
]]>
Karaciğer Nakli https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-nakli.html Tue, 11 Sep 2018 09:14:39 +0000 Karaciğer nakli, hem kadavradan, hem de canlı vericiden yapılabilen organ nakillerindendir. Karaciğerin kendini yenileme özelliği bulunduğundan, canlı vericiden rahatlıkla nakil yapılabilir. Karaciğer hastası kişinin Karaciğer nakli, hem kadavradan, hem de canlı vericiden yapılabilen organ nakillerindendir. Karaciğerin kendini yenileme özelliği bulunduğundan, canlı vericiden rahatlıkla nakil yapılabilir. Karaciğer hastası kişinin sağlıklı yaşaması açısından, genellikle bir yakınından alınan bir parça karaciğer kendine nakledilir. Karaciğer bir insan için hayati öneme sahiptir. Bu yüzden nakil yapılamadığında, hayati risk ortaya çıkar. Kan grubu aynı olan bir akrabadan ya da akraba dışında etik kurul onayı alınarak akraba dışı kişilerden de karaciğer nakli yapılabilir. Nakil gerçekleştikten sonra vericinin karaciğeri hızla kendini yenilemeye başlar, bunu ortalama 1 yılda tamamlar. Hem vericinin karaciğeri, hem de alıcının karaciğeri normal boyutlarına ulaşır.

Karaciğer nakli açısından canlı vericinin koşulları nelerdir

 • Canlı vericinin baskı altında olmadan karaciğerinden bir parça vermeyi kabul etmiş olması
 • Verici 18 yaşın üzerinde olmalıdır
 • Verici ile alıcının kan grupları uyumlu olmalıdır
 • Vericide aktif bir enfeksiyon olmamalıdır
 • Vericinin vücudunda tümör bulunmamalıdır
 • Ameliyat olmasına engel olacak sistematik bir hastalığı olmamalıdır
 • Vericinin karaciğerinde yapısal bir bozukluk olmamalı, fonksiyonları düzenli olmalıdır
 • Karaciğer volümü alıcıyla verici açısından yeterli olmalıdır

Karaciğer nakli verici ameliyatı nasıl yapılır

Ameliyatın hedefi vericiden alıcıya yetecek oranda karaciğer parçasının alınmasıdır. Bunun için göz önüne alınan değer alıcının vücut ağırlığının en az % 0,8 oranında karaciğer naklinin yapılmasıdır. Vericiden sağ lobdan karaciğer alındığında, bu oranı karşılar. Karaciğerde sağ lob sol lobdan daha büyük olur. Sağ lob karaciğerin % 69 kadarını, sol lobda % 40 kadarını oluşturur. Bu nakil alıcının ihtiyacına göre, vücut ağırlığı dikkate alınarak sağ ya da sol lobdan alınabilir. Daha sonra karaciğer kendisini tamamen yenileyebilir. Yenilenme 6 hafta içinde oldukça fazla yol alır. Karaciğer nakli bebeklere yapıldığında, sol lobun bir kısmı ihtiyacı karşılar. Verici karaciğerini verdikten sonra yeniden karaciğerini veremez. Nakil sırasında düşük oranda ölüm riski olsa da, yapılan tetkiklerle, gelişmiş organ nakil merkezleri sayesinde risk oldukça azaltılır. Verici 3-4 gün içinde hastaneden taburcu olabilir, 4-5 haftada normal yaşam düzenine geri dönebilir. Bundan sonraki yaşamlarında karaciğer nakli nedeniyle sorun yaşamazlar.

Karaciğer Nakli

Canlı vericiden yapılan karaciğer naklinin avantajları nelerdir

Naklin bu şekilde yapılmasının en önemli avantajı alıcının ihtiyacı olduğunda, kadavradan karaciğer nakli için sıra beklemek zorunda kalmamasıdır. Çünkü organ bağışının yetersiz olması yüzünden bazı hastaları ne yazık ki kaybediyoruz. Uygun karaciğerin bulunması bile, hastaların durumu ağırlaştığında, nakilden sonra komplikasyonları artırmaktadır. Bu açılardan canlı vericiden yapılan karaciğer nakli oldukça avantajlıdır.

Karaciğer naklinin riskleri nelerdir

Bu operasyonun riskleri, hastanın durumuna göre değişir. Durumu ağır olan hastalar açısından elbette risk oranı daha yüksektir. Karaciğer nakli ameliyatı tıp alanındaki ağır operasyonlardan kabul edilir. Yani hastanın durumunun ağır olması ve ameliyatın ağır bir operasyon olması risk faktörlerini yükseltir. Bu ameliyat sırasında vücutta olan en büyük damar kesilmekte ve sonradan dikilmektedir. İstenmeyen kanamalar meydana gelebilir, karaciğer nakledildiğinde iyi çalışmayabilir. Bu yüzden organ naklini gerçekleştiren ekibin uzmanlığı, ameliyat sonrasındaki kontrollerin ve ilaç kullanımının düzenli olması gerekir. Hastalar karaciğer naklinden sonra yaşamları boyunca bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçları kuşanmaya devam ederler. Bu uygulamalar naklin başarısını belirleyen, riskleri azaltan unsurlardır.

]]>
Karaciğer Rahatsızlığı Belirtileri https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-rahatsizligi-belirtileri.html Tue, 11 Sep 2018 17:32:01 +0000 Karaciğer rahatsızlığı belirtileri, nadir olarak kişilerde beliren ve bu rahatsızlığın belirtisine karaciğerin iflas etmesine kadar rastlanmayan bir rahatsızlık türüdür. Karaciğerler vücudun düzenli olarak fonks
Karaciğer rahatsızlığı belirtileri, nadir olarak kişilerde beliren ve bu rahatsızlığın belirtisine karaciğerin iflas etmesine kadar rastlanmayan bir rahatsızlık türüdür. Karaciğerler vücudun düzenli olarak fonksiyonlarını yerine getirmesinde oldukça önemli olan organlardır. Bu organlar vücudun su dengesini önemli ölçüde ayarlar ve bu sayede vücutta su eksikliği giderilerek vücut sisteminin olumsuz etkilenmesine engel olur. Karaciğer rahatsızlıklarının meydana gelmesi kişileri ani olarak çökertir ve kişilerin psikolojik olarak da etkiler. Bu rahatsızlıkla karşı karşıya gelen kişilerde aşırı derecede kilo kayıpları meydana gelir ve vücudun dengesiz olarak beslenmesine olanak sağlar.

Karaciğer rahatsızlığı belirtileri, vücutta bulunan bütün canlı organizmalar üzerinde ağır etkileri oluşturduğu görülebilir. Bu sebeplerden dolayıdır ki meydana gelen karaciğer rahatsızlıklarının ciddiye alınması gerekmekte. Tabi bizim toplumuzun bireyleri rahatsızlığın son aşamasına ulaşıldığı vakit doktora başvurmaktadır. Buda rahatsızlık görülen organın kurtarılmasına engel olan durumlardan olur. Pek çok karaciğer rahatsızlığı belirli bir zaman geçtikten sonra kendini yıllar sonra yani vücutta aşırı derecede ilerledikten sonra belli etmektedir. Karaciğer hastalığının kişileri yanıltıcı tarafı, vücutta belirti olarak ağrı gibi belirtileri meydana getirmemesi ve herhangi bir belirti veya herhangi bir işaret oluşturmamasıdır. Meydana gelen olası şikayetler belirsiz olarak kişilerin etkilenmesini sağlar. Karaciğer rahatsızlıklarının kendine göre belirtileri vücutta kendini gösterir bu belirtileri sıralayacak olursak eğer aşağıda sıralanan şekilde olacaktır. 

Karaciğer Rahatsızlığı Belirtileri
Karaciğer Rahatsızlığı Belirtileri: Karaciğerde oluşan belirtilerden vücudu en fazla etkileyeni kişilerde aşırı derecede oluşan halsizliktir. Halsizlik oluşumu kronik bir oluşumdur. Bu durumda oluşan halsizlik karaciğer rahatsızlığının olası durumlarından şüphelenilebilir. Kişide konsantrasyon bozuklukları oluşabilir ve bu durumlar da karaciğer rahatsızlığı belirtilerinden kaynaklı olabilir. Üst karnın sağ tarafında baskı oluşumu hissediliyorsa eğer bu belirtinin oluşması da karaciğer rahatsızlığına işaret olabilir. Kişinin dışkısında koyu renk bir dışkı oluşması, koyu renkte idrar oluşması gibi belirtiler, kişide sürekli oluşan kaşıntı hali varsa bu belirtiler de karaciğer rahatsızlığının belirtisi olabilir. Kişinin yemiş olduğu yemeklerden sonra tiksinti durumu oluşması, kişilerin iştah kaybı yaşaması, ani olarak meydana gelen kilo değişimleri, karında şişkinlik oluşması, mide bulantısı ve kusma meydana gelmesi, cilt ve gözlerde sararma oluşması, iç kanamaların belirmesi, sıklıkla kendini gösteren eklem ağrıları oluşması karaciğer rahatsızlığı belirtileri olarak kendini gösterir. Karaciğer rahatsızlığı belirtileri kesinlikle dikkate alınması gereklidir. Aksi takdirde karaciğerin iflasına kadar ilerleyebilir. Bu gibi belirtilerin meydana gelmesinde hemen uzman bir doktora başvurulması gerekmekte, doktorun yaptığı testler sonucunda bu türden rahatsızlık varsa eğer hemen kontrol altına alınarak tedavi sürecine başlanmalıdır. Geç kalınan tanılar büyük kayıplara yol açabilir kesinlikle rahatsızlığın tedavisine geç kalınmamalıdır.
]]>
Karaciğer Sirozu Nedir https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-sirozu-nedir.html Tue, 11 Sep 2018 18:13:37 +0000 Karaciğer sirozu nedir, karaciğer sirozu karaciğerin yaşamı tehdit eder derecedeki geri dönüşümü olmayacak şekilde skarlaşmasıdır. İleri aşamasında karaciğerde % 80-90 seviyede hasar oluşabilir, dokuların yerin Karaciğer sirozu nedir, karaciğer sirozu karaciğerin yaşamı tehdit eder derecedeki geri dönüşümü olmayacak şekilde skarlaşmasıdır. İleri aşamasında karaciğerde % 80-90 seviyede hasar oluşabilir, dokuların yerine skar yani ölü doku yerleşir. Siroza neden olabilecek etkenler alkol, Hepatit B, C gibi viral enfeksiyonlar, ilaçlardan, kimyasallardan geçen toksik maddeler ya da bilier sistemdeki blokajla uzun süreli karaciğer hasarı yer alır Karaciğerdeki normal hücrelerin yerini uzun zamanda progresif skarlaşma alır. Bu tür etkenler başlangıç aşamasında tespit edilirse, genellikle tedavisi olan hepatitle sonuçlanır. Ancak tedavi edilmediklerinde, karaciğer sirozu meydana gelir ve artık tedavi için geç kalınır.

Karaciğer sirozu belirtileri nelerdir

Hastalarda ilk aşamada uyuklama, yorgunluk, idrarda ve gözlerdeki sarılık, ayaklarda şişme, kaşıntı, kansızlık gibi genel belirtiler ortaya çıkar. İleri aşamada kan kusma, batında bulunan su yüzünden ciddi enfeksiyon, midede şişkinlik, koma, mental bozulma, böbrek bozukluğu, yoğun sarılık gibi ciddi komplikasyonlar meydana gelir. Hastada karaciğer proteini olan protronbin seviyeleri düşük olduğundan, düşük trombosit sayımı yüzünden kanama meyil görülebilir. Bunlar kanın pıhtılaşması açısından oldukça önemlidir.

Karaciğer sirozuyla yaşam nasıl olmalı

Bu rahatsızlık karaciğerdeki geri dönüşümsüz hasarı işaret etse de, erken evresinde bulunan hastaların uygun bir tedaviyle yıllarca aktif bir yaşam sürmesi sağlanabilir. İlerlemiş evredeki hastalar içinde karaciğer nakli gündeme gelebilir.

Karaciğer Sirozu Nedir

Hastaların yapması gerekenler

Öncelikle sirozun derecelendirilmesi ve buna uygun tedavinin belirlenmesi amacıyla hastanın karaciğer uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Erken aşamadaki karaciğer sirozunda 1-3 ayda bir, ilerleyen sirozda 1-4 haftada bir hastaya karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı ve hastalar gözlemlenmelidir. Kontroller sırasında izlenen semptomlar, hastalığın şiddeti doktor tarafından belirlenmelidir. Kronik karaciğer hastalığında, hastaların sağlıklı beslenmesi sağlanmalıdır. Şiddetli sarılığın dışında, sindirim ileri evrelere kadar önemlidir. Yani hastaların proteinlerden, yağlı gıdalardan kaçınmasına gerek yoktur. Hastaların iyi beslenmesi gerekir. Bu nedenle halk arasındaki inanca göre değil, doktorun tavsiyelerine göre beslenme düzeni sağlanmalıdır. Hepatit B nedeniyle oluşan sirozda, Lamivudin tedavisi, hepatit C kaynaklı sirozda ise, interferon alfa ve ribavirin tedavisi doktor gözetiminde uygulanmalıdır.

Hastaların yapmaması gerekenler

Hastalarda alkole bağlı siroz geliştiyse, mutlaka alkolden kaçınılmalıdır. Buna hepatit C kaynaklı sirozda dahildir. Alkol karaciğer sirozunda mutlaka kısıtlanmalıdır. Virüslere bağlı sirozda hastanın aşırı fiziksel aktiviteden kaçınması gerekir. Yatak istirahati yerine, makul düzeyde aktiviteye önem verilmelidir. İleri evre sirozda yetersiz pıhtılaşma, kanama eğilimi nedeniyle hastaların temas gerektiren sporlardan kaçınması gerekir. Karaciğer yetersiz fonksiyona sahip olduğundan, gereksiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır.

]]>
Alkole Bağlı Karaciğer Yağlanması Belirtileri https://www.karaciger.gen.tr/alkole-bagli-karaciger-yaglanmasi-belirtileri.html Tue, 11 Sep 2018 21:21:25 +0000 Alkole bağlı karaciğer yağlanması belirtileri, aşırı derecede tüketilen alkolün etkisiyle karaciğerler de yağlanma oluşturur ve bu nedenden dolayı karaciğerde yağlanma belirtileri kendini gösterir. Karaciğerimiz aşır Alkole bağlı karaciğer yağlanması belirtileri, aşırı derecede tüketilen alkolün etkisiyle karaciğerler de yağlanma oluşturur ve bu nedenden dolayı karaciğerde yağlanma belirtileri kendini gösterir. Karaciğerimiz aşırı derecede hassas olan fakat rahatsızlık oluşturuğu vakit yavaş yavaş ilerleme göstererek vücutta ani belirtiler meydana getirmeyen belirtiler oluşturur. Bu hususta herkesin temkinli davranması gerekmektedir. Aksi taktirde karaciğerde oluşan yağlanmalar kişilerin vücut sisteminde oluşacak dengesizliklere yol açarak vücudun rahatsızlık oluşturmasına sebebiyet oluşturur. Karaciğer yağlanması diğer adıyla yani tıp dilinde steatosis olarak bilinir. Alkol kullanımına bağlı olarak gerçekleşen karaciğer yağlanması karaciğer hücrelerinde aşırı derecede oluşan yağ birikmesi sonucunda meydana gelir. Karaciğerde yağlanma nadiren bazı durumlarda organın kendisine zarar vererek yani karaciğerde siroz gibi ciddi komplikasyonların oluşumuna sebebiyet verebilir. Çok fazla şişman olan kişilerde veya obezite rahatsızlığı olan kişilerde karaciğer yağlanması belirtisi alkol tüketimine bağlı olarak daha sık görülür. Bu rahatsızlık sadece bu kişilerde değil aşırı derecede alkol tüketen kişilerde şeker hastalığı, yüksek kolesterol gibi belirtiler varsa karaciğer yağlanması riskini daha fazla artacaktır. 

Alkole bağlı karaciğer yağlanması belirtileri, beslenmede ve yaşam şeklinde yapılacak olan değişikliklere bağlı olarak çoğu zaman yok edilebilir yada tersine döner. Karaciğerde alkolden kaynaklı olarak yağlanma genellikle hiç bir belirti oluşturmaz ve bu rahatsızlık oluşan kişilerde farkına varılmadan yıllarca sinsi bir şekilde ilerleme gösterebilir. Fakat karaciğerde yağlanma kritik düzeye ulaştığında kilo kaybı yaşanır, aşırı halsizlik belirtisi oluşur, karın bölgesinde ağrılar meydana gelir ve zihin karışıklığı belirtileri oluşur ve daha birçok belirtiyle kendini gösterir.

Alkole Bağlı Karaciğer Yağlanması Belirtileri

Alkole Bağlı Karaciğer Yağlanması Belirtileri:

 • Mide bulantısı olarak sürekli belirtiler oluşturur. Yenilen yiyeceklerden sonra kişilerin yediği yiyecekleri kusarak çıkarmasına sebebiyet verir.
 • Şiddetli baş ağrıları karaciğerde yağlanma belirtisinin nedenlerinden olmaktadır. Ani olarak ağrı belirtileri oluşturur ve kişileri oldukça rahatsız eder. 
 • Alkole bağlı karaciğer yağlanması oluşumu vücutta kokular meydana getirir ve nefes kokusunun değişimine de neden olur.
 • Mide, karın kısmında sürekli olarak şişkinlik görülür. Sürekli olarak hazımsızlık problemlerine yol açar ve kişileri rahatsız eder.
 • Hemoroid bezlerinin düzenli olarak salgılanmasına engel olur. Vücut sisteminin dengesini bozar.
 • Vücut ısısının yükselmesine ve vücutta ani olan değişikliklere neden olur.
 • Ciltte kaşıntı oluşturur ve beraberinde kızarıklıklar meydana getirir.
 • Gözlerin kızarmasına neden olarak gözlerde enfeksiyon oluşturur.
 • Hafızanın zayıflamasın, kişilerde ani olarak his kayıplarına olanak verir.

Alkole bağlı karaciğer yağlanması belirtileri meydana geldiğinde kesinlikle uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Aksi taktirde ilerleyerek ölüme bile sebebiyet verecektir. Bu hususların oluşumunda kişilerin temkinli davranarak beliren problemlerin üstesinden gelip sağlığını riske atmaması gerekmektedir.

]]>
Solgar Karaciğer https://www.karaciger.gen.tr/solgar-karaciger.html Wed, 12 Sep 2018 21:12:23 +0000 Solgar Karaciğer, Solgar, 1947'de doğal kaynaklar kullanmak amacı ile kurulan bir kuruluştur. Bu kurumda yüksek potansiyelli doğal multivitamin ve mineral takviyeleri hazırlanmaktadır. 1968 yılında da ilk defa tuz, şeker v Solgar Karaciğer, Solgar, 1947'de doğal kaynaklar kullanmak amacı ile kurulan bir kuruluştur. Bu kurumda yüksek potansiyelli doğal multivitamin ve mineral takviyeleri hazırlanmaktadır. 1968 yılında da ilk defa tuz, şeker ve nişasta gibi alerjilere sebep olan maddeleri içermeyen takviyeler üretti. Ürün içeriklerinden koruyucu maddeleri, yapay koku verici ve yapay tatlandırıcı maddeler tamamen çıkararak sadece doğal kaynaklar kullanılmaya başlandı. Solgar ürettiği ürün yelpazesi çok büyük ödüllere laik görülmüştür. Ürün yelpazesi çok geniş bir firmadır. 

Solgar karaciğer, kapsül halinde üretilen karaciğer yağlanmasına ve yorgunluğa iyi gelen bir üründür. Bu kapsül Squalene ve Alkilgliserol içeren bağışıklık sistemini güçlendirir. Radyo terapinin insan vücuduna verdiği yan etkilerini azaltmaya da yardımcı olur. Solgar karaciğer kapsülü, mide tahrişlerinin giderilmesine de yardımcı olmaktadır. Ayrıca cilt için mantarlara ve UV ışınlarına karşı da koruyucu özelliği de vardır.  
Solgar Karaciğer, tablet şeklinde kapsüller halinde olan bir tür bitkisel destek ürünüdür. Bu ürünün hammaddelerinin doğal kokusu ve rengi çeşitli dış etkilerden sebep değişebilmektedir. Saklama koşulları ve kullanımı çok kolay bu ürün, ürünleri oda sıcaklığında güneşe ışığına maruz kalmayacak şekilde saklanması gerekmektedir. Solgar ürünlerini açtıktan sonra içindeki pamuğu çıkararak muhafaza etmek gerekir. Bilindiği gibi pamuk nem çeker, bu da nem çekebilecek tabletlere zarar verebilir. Çatlamalar veya dağılmalar olabilir.

Solgar Karaciğer
Solgar Karaciğer kapsülün içeriği de, 2 softjelde, 500mg skualen ve ayrıca saf Norveç Köpekbalığı karaciğer yağı bulunmaktadır. Daha çok Karaciğer sağlığını korumak amacı ile önerilen yardımcı ürünlerden biridir. Solgar Karaciğerin en önemli faydalarından da özellikle alkol,sigara ve kullanılan diğer ilaçlar sebebiyle tahrip olan karaciğerin korunması. Karaciğer düzensizliklerini gidermede kullanılır. Siroz önleyici ve ilerlemesini durdurma amaçlı kullanılmaktadır. Antioksidan görevi görmektedir. Doku koruyucu ve iltihap önleyici olarak da kullanılmaktadır.  

Solgar Karaciğer tableti günde 1-3 arası aç karnına içmek daha uygundur. Yemeklerden önce veya sonra birer tablet olarak gün içinde alınması gerekmektedir. Tabletleri çiğnemeden bol su ile yutmakta son derece fayda vardır. Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ancak alerjik reaksiyonları göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında da acilen bölüm uzmanı ile görüşmek gerekir.   
]]>
Karaciğer Yetmezliği Tedavisi https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yetmezligi-tedavisi.html Thu, 13 Sep 2018 02:28:20 +0000 Karaciğer yetmezliği tedavisi, karaciğer yetmezliğine neden olan hastalıkların en fazla görülenleri siroz, hepatit ve karaciğer yağlanmasıdır. Bu hastalıklar için birbirinden farklı tedavi yöntemleri uygulanır. An Karaciğer yetmezliği tedavisi, karaciğer yetmezliğine neden olan hastalıkların en fazla görülenleri siroz, hepatit ve karaciğer yağlanmasıdır. Bu hastalıklar için birbirinden farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Ancak öncelikli olarak karaciğer yetmezliğinin giderilmesine destek olacak beslenme düzeninin sağlanması, sağlıklı bir diyet listesi oluşturulması gerekir. Karaciğer yetmezliğini oluşturan en önemli etken alkol kullanımıdır. Bu nedenle alkolden uzak kalınması oldukça önemlidir. Kadınların karaciğeri erkeklerle kıyaslandığında daha hassas yapıdadır. Bu nedenle daha fazla hasar görür. Karaciğer hastalıklarının oluşma nedenleri arasında, karaciğerde biriken bakır ve demir yer alır. Karaciğer normalde kendini hızlı bir şekilde yenileyen bir organdır. Ancak karaciğerin kendini yenilemesine fırsat verilmelidir. Karaciğerdeki hasarın geri dönüşümsüz bir hale gelmesine izin verilmeden, karaciğeri destekleyecek tedbirler alınmalıdır.

Karaciğer yetmezliği tedavisinde nelere dikkat edilmelidir

Öncelikle hastaların alkol kullanımını bırakması gerekir. Alkol hem karaciğer yetmezliğine neden olur, hem de ortaya çıkan hasarı arttırır. Alkol kullanan kişilerin mutlaka belirli bir süre karaciğerinin kendini toplamasına fırsat vermelidir. Bunun dışında yağ, krema, kaymak, mayonez gibi yağlı besinlerden uzak durulmalıdır. Fast food beslenmeden kaçınılmalıdır. Kuyruk yağı, tereyağı, margarin gibi katı yağlar diyet listesinden çıkarılmalıdır. Beyaz et her zaman kırmızı ete tercih edilmelidir. Kızartma yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Beslenmede protein değeri yüksek yiyecekler yer almalıdır. Yemekler az ve sık şekilde düzenlenmelidir. Özellikle karaciğer yağlanması olan kişilerin fazla kilolarından kurtulmasını sağlayacak egzersiz ihmal edilmemeli, sağlıklı bir diyet uygulanmalıdır. Lif oranı yüksek besinler tüketilmeli, gerekirse doktorun önerisiyle vitamin takviyesi yapılmalıdır. Karaciğere iyi gelecek enginar, kereviz gibi yiyecekler daha fazla tüketilmelidir.

Karaciğer Yetmezliği Tedavisi

Karaciğer yetmezliğinin altında yatan nedenler farklı olabileceğinden, öncelikle bunların tedavisine uyulmalıdır. Doktor kontrolü ihmal edilmemeli, tıbbi tedaviler özenle uygulanmalıdır. Tedavi karaciğerin durumuna, hastalığın derecesine, karaciğerin işlevlerinin ne kadarlık bölümünü yerine getirebildiğine göre belirlenir. Hastalara genellikle 2000-2500 kalorilik bir diyet menüsü belirlenir, protein ağırlıklı beslenmeleri, K ve C vitamini desteği sağlanır. Karaciğeri koruyacak ilaçlarla, vücutta su toplanmasını engelleyecek ilaçlar kullanılabilir. Öncelik her zaman karaciğerin görevlerini yerine getirebilecek düzeye getirilmesi, kişinin yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Çünkü zamanında müdhale edilmediği takdirde, hastalarda karaciğer nakline gidecek bir süreç yaşanabilir.

]]>
Karaciğerde Yara https://www.karaciger.gen.tr/karacigerde-yara.html Thu, 13 Sep 2018 13:59:30 +0000 Karaciğerde yara, Karaciğer vücudun ilaç fabrikası gibi çalışır ve bütün vücuda yetmeye çalışır. Kan şeker oranının düzelmesinde, vücudun yağ dengesinde, vücuttaki protein gibi vitamin değerlerinin dengelenmes
Karaciğerde yara, Karaciğer vücudun ilaç fabrikası gibi çalışır ve bütün vücuda yetmeye çalışır. Kan şeker oranının düzelmesinde, vücudun yağ dengesinde, vücuttaki protein gibi vitamin değerlerinin dengelenmesinde daha bir çok görevi vardır karaciğerin. Karaciğerin hücreleri düzenli bir ahenk içerisinde dizilmiştir. Başta alkol kullanımı olmak üzere sigara, nargile, ot vs. şeyler bu karaciğerin ahenk içerisindeki düzenini bozup, düzensizleştirir ve belirli hasarlar ortaya getirir. Hücrelerin hasar görmesiyle karaciğer küçülür ve görevlerini yerine getiremeyecek hale gelir ve karaciğerde küçük küçük delikler meydana gelir. Vücudun ilaç fabrikası diye nitelediğimiz bu karaciğer organının zarar görmesi şüphesiz hayatı tehlikenin olabileceğine işaret eder. Bu nedenle iyileşmesi mümkün olmayan yaralar meydana gelir. Yaralı bir karaciğer küçülür ve pürüzlü bir yapı haline gelir. Yok olan karaciğer hücrelerinin yerine yeni hücre üretimi yerleşir. Fakat karaciğerin yapmış olduğu görevlerin hepsini yerine getiremeyip karaciğerin yapması gereken görevleri yapamaz.
 
Karaciğer yarasının sebepleri; Karaciğer yarası hastalığı genellikle batı ülkelerinde sıkça yoğun olarak görülmektedir ve bunun nedeni çok fazla alkol tüketimi olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle karaciğerde çıkan yaraların kesinlikle tedavisi mevcut olmayıp yaralara yapılması gereken bir tetkik yoktur. Kişinin günde 60 gram ve 60 gramdan fazla alkol tüketimi kesinlikle hiç şüphesiz karaciğer yara hastalığına yakalandığını gösterir. Karaciğer yara hastalığının oluşmasının bir diğer nedeni ise hepatit virüslerinin yol açmış oldukları hastalıklar yüzünden olur. Ayrıca bu mikroorganizmalar karaciğerde iltihaplanma meydana getirir ve karaciğer bu iltihaplanmadan kurtulamayıp yaralar meydan gelmiş olur.  Özellikle de hepatit B kronikleşen bir hastalıktır ve bu hastalık karaciğere ulaştığı zaman iltihap yapar ve kurtulunması imkansız olur karaciğerde küçük yaralar ortaya çıkmaya başlar. Karaciğer yara oluşumunun bir diğer sebepleri ise derin çok aşırı birikmiş olması, kalp yetmezliği ve safra kesesi gibi hastalıklar sayesinde ortaya çıkar. Vücudun savunma sistemi olan karaciğer bu hastalığa yakalandığında kendi hücrelerini bile düşman hücre sanıp yok eder bu yüzden vücut dirençsiz ve güçsüz hale gelir.
 Karaciğerde Yara
Karaciğer yarası hastalığının belirtileri; Karaciğer yara hastalığı iki devre olarak nitelenir. Birincisi ilk devre (başlangıç) ikincisi ise ileri evre (son nokta) olarak nitelenir. Hastalık ilk devre olan başlangıç devresinden başla bu devrede kaşıntı, sarılık, bulantı, iştahsızlık, aşırı gaz, yok aşırı yorulma, erkeklerde göğüs büyümesi gibi bir çok nedenle oluşur fakat bu nedenler sadece karaciğer yara hastalığının belirtisi olmayıp diğer hastalıklarında belirtisidir. Bu hastalığın ikinci devresi yani ileri evrede ise daha çok belirti ortaya çıkar ve belirtiler şiddetli hale gelir. Artık tanı koymak mümkündür. Mesela bu devrede şu belirtiler görülmektedir bacaklarda zayıflık, baldırlarda şişme, yemek yememe isteği, aşırı kilo kaybı, yemek borusundaki damarların şişmesi ve patlayarak iç kanama haline gelmesi gibi bir çok nedenler ortaya çıkar. Fakat karaciğer zehirli maddeleri süzer lakın artık görevlerini yerine getiremeyeceği için bu görevi yapamaz ve zehir bütün hücreleri tahriş eder. Bu zehir beyin hücrelerine bilir zarar verir ve beyin hücreleri hasar gördüğü için kişi aptallaşır. Aç karnına kusmalar başlar geceleri idrar tutamaz hale gelir. Artık hastanın görünüşü değişir yanakları kızarır hastalığı nedeni ile vücut kılları dökülmeye başlar. Damarları genişler ve damarlar vücudunda görünür hale gelir özellikle sırt ve boyun kısmında. 

Karaciğer yara hastalığının tedavisi; Alkole bağlı olan karaciğer yara hastalığının tedavisi yoktur. Yinede eğer hastalığa erken bir teşhis konulur ise bir kaç önlemle hastalığın ilerlemesini durdurabiliriz. Hepatit]]> Karaciğer Rahatsızlıkları https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-rahatsizliklari.html Thu, 13 Sep 2018 17:34:25 +0000 Karaciğer rahatsızlıkları, bütün organizma üstünde zor etkiler oluşturabilir. Bu sebeple karaciğer rahatsızlıklarının ciddiye alınması gerekiyor. İki tip Hepatit vardır:Akut hepatit yeni Hepatit başl Karaciğer rahatsızlıkları, bütün organizma üstünde zor etkiler oluşturabilir. Bu sebeple karaciğer rahatsızlıklarının ciddiye alınması gerekiyor. İki tip Hepatit vardır:
 • Akut hepatit yeni Hepatit başlangıcı manasına gelir
 • Kronik hepatit  Hepatit'in 6 aydan fazla miktarda miktarda zamandır şu anki meydana geldiği manasına gelir
Akut hepatit nedir

Akut hepatit, karaciğer hücrelerinin hasarına ve tahribine yöntem açan karaciğer enflamasyonudur. Akut hepatit epeyce yaygındır: Gelişmiş ülkelerde her sene 4000 kişiden birinde akut hepatit meydana çıkarken, bu sayı gelişmekte durumda olan ülkelerde 5 kat daha çok miktarda miktarda olabilmektedir.

Akut hepatit Nedenleri

Akut hepatitin yaygın sebepleri şunlardır:
 •     Virüs enfeksiyonu  ( virüslerin neden meydana geldiği hepatit A, B, C, D ya da E)
 •     İlaç doz aşımı (asetaminofen, parasetamol gibi)
 •     Kimyevi maddelere maruz kalmak (kuru temizlik kimyasalları ve birtakım yabani mantarlar)
Müzmin hepatit nedir

Karaciğer daha çok miktarda miktarda hasar ve yangı taşımaya aynı ritimde devam ettiğinden birtakım kişiler akut hepatiti tamamiyle atlatamaz ve müzmin hepatit geliştirebilir. Semptomların altı aydan fazla miktarda miktarda sürmesi halinde, hepatit müzmin onay edilir. Müzmin hepatit yıllarca sürebilir. Farklı müzmin hepatit biçimleri
 •     Alkole ilişkili müzmin hepatit samanyolu yüklü içki kullanılmasından meydana gelen devamlı karaciğer hasarı.
 •     Müzmin etkin hepatit samanyolu karaciğer hücrelerinin siroza yöntem açabilecek nitelikteki saldırgan enflamasyonu
 •     Müzmin persistan hepatit samanyolu karaciğerin, çoğunlukla siroza yöntem açmayan daha hafif müzmin enflamasyonu.
Nedenleri: Bazı virüsler ve ilaçlar, bazı insanlarda müzmin hepatite yöntem açarken, bazılarında açmayabilir.
 
Semptomlar: Kronik hepatit semptomları çoğunlukla hafiftir. Karaciğer hasarı aynı ritimde devam etse de, progresyonu çoğunlukla yavaş olabilir. Birtakım bireylerde hiç belirti görülmezken, bazılarında aşağıdakiler gözlenebilir: Hasta farketmek, iştah kaybı, yorgunluk, az ateş, üst karındaki ağrısı, sarılık, müzmin karaciğer hastalığı semptomları (dalak büyümesi, ciltte örümcek gibi kan damarları ve karında sıvı/akışkan birikmesi).
Kronik hepatit semptomları öbür hastalıklara ya da tıbbi sıkıntılara benzeyebilir. Teşhis amaçlı bir hekime danışılmalıdır. Antiviral ajanlar Karaciğer enflamasyonu, Hepatit B-C kaynaklı ise enjektabl antiviral ilaç durumda olan interferon-alfa ile durdurulabilir. Bununla Birlikte, Hepatit B'de lamivudin ya da adefovir gibi ağızdan antiviral ajanlar da kullanılabilirken, Hepatit C'de ribavirin kullanılır.

Karaciğer Rahatsızlıkları
Kortikosteroidler:  Otoimmün bozukluğun neden meydana geldiği müzmin karaciğer rahatsızlığının rehabilitasyonunda kortikosteroidler kullanışlı. Yangı baskılanır fakat karaciğerin fibrozisi (skarlaşması) aynı ritimde devam edebilir.

Bazı ilaçların bırakılması: Müzmin Hepatit, birtakım ilaçlardan kaynaklandığında, bu ilaçların bırakılması çoğunlukla semptomları ortadan kaldırır.

Alkolün bırakılması: Bu vaziyet, alkole ilişkili müzmin karaciğer hastalığında basit iken, Hepatit C ve karaciğerin öbür müzmin hastalıklarında da en son derece önerilir.

Viral hepatitin yayılmasının önlenmesi:

Uygun hijyen, hepatit de dahil olmak üzere olmak üzere çoğu hastalığın yayılmasının önlenmesinde temeldir. Öbür ihtiyati tedbirler ise şunlardır:
Aşılama: Yepyeni yürümeye başlayan çocuklara, bağışıklık kazandırma]]> Karaciğer Kisti Bitkisel Tedavi https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-kisti-bitkisel-tedavi.html Fri, 14 Sep 2018 01:55:09 +0000 Karaciğer kisti bitkisel tedavi, bazı parazitlerin sebep olduğu bir hastalıktır. Hayvandan insana geçen parazitler kanser hastalığına kadar götürür.  Kurt,  çakal,  köpek gibi hayvanların bağırsaklarında ya Karaciğer kisti bitkisel tedavi, bazı parazitlerin sebep olduğu bir hastalıktır. Hayvandan insana geçen parazitler kanser hastalığına kadar götürür.  Kurt,  çakal,  köpek gibi hayvanların bağırsaklarında yaşayan olgun parazitlerden dolayı, halk arasında  köpek kisti diye de bilinir. Hastalığın oluşumu karaciğerin kendisine zarar vermediğinden  hastalık geç fark edilir. Parazit, yerleştiği dokuyu iterek kendine farklı bir alan açıp  su kesecikleri oluşturur. 

Karaciğer kist hastalığının belirtileri:

Küçük kistlerde genellikle şikayet olmazken büyük kistler ise  uzun zaman kendini belli etmezler. Başka bir hastalığın şikayetiyle karın bölgesinde çekilen MR yahut  CT ile görülebilir. İleri boyutlarda yani kistin büyümesi durumunda karın bölgesinden omuzlara doğru vuran bir ağrı oluşur.  Bulantı, kusma, sarılık olma durumları baş gösterir. Kistlerin patlaması ise ölüme kadar götüren hastalıklara sebep olur.

Karaciğer kistinin tedavisi:

Kistler kendi haline bırakılırsa zamanla büyür ve tedavisi zor hale gelir. Kistlerin içinde bakteri oluşumu, sarılık, ve delinme gibi sorunlarla hastanın sağlığı riske girer.  Hastalığın standart tedavisi cerrahidir. İlaç  tedavisi yoktur. Sadece diğer tedavilerin yanında ek kullanım için ilaçlar verilir.  Cerrahi yönteme ihtiyaç duyulmayan aşamada bitkisel tedaviler de mümkündür.

Karaciğer Kisti Bitkisel Tedavi

Karaciğer kisti bitkisel tedavisi :

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun karaciğerde bulunan hidadik ve basit kistler için bitkisel önerisi ;  sabah, öğlen kullanmak üzere keçiboynuzu, aksamaları  ise lavanta kürüdür. 

Keçiboynuzu kürünün hazırlanışı:

7 tane orta büyüklükte olan keçiboynuzları 4 cm uzunluğunda kırılıp kaynayan  yarım litre suyun içerisine atılır. suyun klorsuz  olması önemlidir, bu sebeple bitkisel kürlerde hazır sular kullanılmalıdır.  Keçiboynuzları kısık ateşte 8 dk. kapağı kapalı bir şekilde kaynatılır. Ocağın altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Soğuyan su süzülür, cam kavanoza veya şişeye  konulur.  Sabah ve öğlen yemeklerinden önce 1'er bardak içilir.

Lavanta kürünün hazırlanışı:

1 tatlı kaşığı lavanta bitkisi kaynamakta olan klorsuz 1,5 su bardağının içine atılır.  15 dk. kısık ateşte demlendirilir. Demlendikten sonra sıcak olarak süzülür. Her akşam taze demlenmek şartı olduğu için bir bardaklık olarak yapılır. Akşam yemeklerinden  en az 2 saat sonra içilir. Lavanta suyu içildikten sonra üzerine hiç bir şey tüketmemek lazımdır. Bu yüzden yatmaya yakın içilebilir.

Bu iki kür de 15 gün  boyunca düzenli olarak kullanılır. Bir ay ara verilir. eğer  şikayetler devam ediyorsa tekrar 15 günlük bir kür uygulanır. 

]]>
Karaciğer Temizliği https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-temizligi.html Fri, 14 Sep 2018 16:48:15 +0000 Karaciğer Temizliği, Karaciğer insan vücudunun sindirim sisteminde kilit bir organ olduğu gibi kanda oluşan maddeleri temizlemekle görevli olduğundan karaciğer temizliği hayatımızda kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir işlemdir. Karaciğer Temizliği, Karaciğer insan vücudunun sindirim sisteminde kilit bir organ olduğu gibi kanda oluşan maddeleri temizlemekle görevli olduğundan karaciğer temizliği hayatımızda kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir işlemdir. Karaciğer vücudumuzun süzgeci yani vücut filtresi olarak da adlandırılabiliir. Bu nedenle vücuda alınan her türlü besin zaman geçtikçe karaciğer temizliği yapmamızı gerektiren kirlenmelerin oluşmasında etkilidir ve karaciğer temizliğine bu sebeple mecbur kalırız. Karaciğer temizliği karaciğerdeki kirlenmenin azaltılmasında etkili bir çözüm yoludur. Besin olarak tükettiğimiz hayvansal protein, alkol, gazlı içecek ve bazı ilaçların yan etkilerine neden olan kısımlar karaciğer tarafından süzülür ve etkisiz hale gelir. Eğer ki karaciğer temizliği yapmaz isek zararlı maddelerin karaciğeri olumsuz etkilemesiyle karaciğerin görevini gerçekleştirememesi muhtemelen göreceğimiz bir durumdur. Karaciğer etkinliğini gerçekleştiremez ise tüm metabolizma olayları bu durumdan etkilenerek vücudun dengesinde bir bozulma meydana gelir.

Karaciğer temizliğini aksattığımızda gerçekleşebilecek sağlık sorunları
 • İştahta büyük ölçüde azalma
 • Görmede bazı sorunların yaşanması
 • Bazı kabızlık sorunları
 • Ciltte oluşan bozulmalar, kırışıklık oluşumu, cilt hastalığı
 • Siroz
 • Hemoroid
 • Kronik iltihap hastalığı ve hepatit virüsü içeren hastalıklar
 • Ellerde ve yüzde oluşan bazı lekelenmeler
Bu hastalıklar eğer ki karaciğer kirlenmesi yaşayıp karaciğer temizliği yapılmadığında büyük ihtimalle gözlenebilecek etkilerdir. Karaciğer kirlenmesinin bu hastalıklardan anlaşılacağı gibi ne kadar önemli bir durum olduğu anlaşılıyor. Karaciğer kanı temizlerken safra sıvısını oluşturarak bu sıvıyı da besinlerin sindirilmesinde kullanır. Bu besinler yeterince sindirilmez ise karaciğerde yağ tabakasının oluşumu başlar. Bu yağ tabakası safranın ince bağırsağa döküldüğü yolu tıkar ve karaciğer temizliği gerektiren bir durum oluşur. Bu durum karaciğer yağlanması olarak adlandırılmasıyla birlikte karaciğer temizliği bu yağlanmayı gidermek ve kanalları açarak karaciğerin sisteminin normal bir düzende çalışmasını sağlamaktır.

Karaciğer Temizliği
Karaciğer temizliğine ihtiyaç durumları
 • Uyanıldığında ağızda kötü bir tat oluşuyorsa
 • Bir şeye alerjiniz varsa
 • Yağlı ve ağır yemekler yenildiğinde illa ki soda içimine mecbur kalınıyorsa
 • Kendinizi her daim yorgun hissediyorsanız
 • Saçlarınızda normalden fazla dökülme varsa 
 • Yemek yedikten sonra mide şişkinlik sorununuz her daim varsa
 • Şakaklardan başlamak koşuluyla baş ağrılarınızdan kurtulamıyorsanız karaciğer temizliği sizin için bir çözüm yolu olabilir.
]]>
Karaciğer Bakımı https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-bakimi.html Sat, 15 Sep 2018 14:58:01 +0000 Karaciğer Bakımı, Karaciğer kanın temizlenmesi ve vücudun zehirlerden arındırılması için vücudun en olmazlarından biridir. Bu organımız karın bölgesinde, sağda bulunur. Karaciğerin hasta olmaması için elbette dikkat etm Karaciğer Bakımı, Karaciğer kanın temizlenmesi ve vücudun zehirlerden arındırılması için vücudun en olmazlarından biridir. Bu organımız karın bölgesinde, sağda bulunur. Karaciğerin hasta olmaması için elbette dikkat etmeniz gereken şeyler vardır.  Örneğin gün içerisinde yiyeceğiniz bazı yemekler karaciğerinize zarar verebilir. Örneğin çok yağlı besinler vücuda olduğu gibi karaciğere de zarar verir. Alkol, sigara kullanmak ömrünüzü kısaltır ve kara ciğeri fazlasıyla zarar verir. Klasik hatalardan biri de meyve sularıdır. Evet meyve suyu faydalıdır. Fakat evde kendi yaptığınız doğal meyve sularıyla, dışarıda bir çok aromalarla ve kimyasallarla karıştırılmış  meyve sularını bir tutmamalısınız. Sağlıklı bir yaşam için bol sıvı tüketmelisiniz. Bolca su, doğal meyve suları, bitki çayları sizi ve vücudunuzu daha dinç yapacaktır. Aynı zamanda sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeniz, bol baharatlı yemekler yerine baharatsız ya da az bir baharatla tatlandırılmış yemekler yemelisiniz.

Karaciğer Bakımı

Dışarıda hazır gıdalar tüketmek yerine ev yemekleri tercih etmenizde karaciğer sağlığı için önemlidir. Tüm bunların yanında stres, endişe ve öfke gibi negatif duygular sizi gergin  ve agresif yapar. Bu hem fiziksel açıdan hem de psikolojik açıdan çöküntüye uğramanıza neden olur. Bunun için daha huzurlu, daha sakin bir yaşam için dikkatli olmalısınız. Uykunuz düzenli olmalı, iş veya ev yaşamı dışında sağlığınızı da olumlu etkileyecek spor, yürüyüş ve hareketli bir yaşamı tercih etmelisiniz. Hareketsizlik karaciğerde yağlanmalara da neden olur ve işlevini tam yerine getirmesine engel teşkil eder. Bu nedenle karaciğer sağlığını korumak için dengeli bir beslenme alışkanlığı edinmeli, bolca su tüketmeli, stresten uzak kalmalı ve alkol sigara gibi kötü alışkanlıkların sıklığını azaltmalı hatta tamamen uzaklaşmalısınız. Aynı zamanda basit de olsa bir sağlık problemi yaşadığınızda doktora giderek ilerlemeden çözüme kavuşturmak daha sağlıklı bir yaşam sürmeniz için önemlidir. Bunun yanında yine rahatsızlık yaşamadan önce önlem almanız, ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı güçlü bir bünye oluşturmanız da hastalıkları kolay atlatabilmeniz de yardımcı olur. 

]]>
Karaciğer Nakli Ameliyatı https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-nakli-ameliyati.html Sat, 15 Sep 2018 17:43:04 +0000 Karaciğer Nakli Ameliyatı, karaciğerin diğer bütün organlardan farklı olarak kendini yenileyebilmesi ve büyüyebilmesi özelliği bakımından mümkün olmaktadır.  Yenilenme süreci hemen başlayan ve 1 seneye kadar devam ede Karaciğer Nakli Ameliyatı, karaciğerin diğer bütün organlardan farklı olarak kendini yenileyebilmesi ve büyüyebilmesi özelliği bakımından mümkün olmaktadır.  Yenilenme süreci hemen başlayan ve 1 seneye kadar devam eden karaciğer, canlı nakil sırasında cerrahlar karaciğerden bir parça aldıklarında da hızlı bir şekilde eski boyutuna geri dönmektedir.

Bunun yanı sıra, alkol veya madde kullanan kişilere, ileri derecede akciğer ve kalp rahatsızlığı bulunan kişilere, HIV virüsü taşıyan kişilere ve masif karaciğer yetmezliği bulunan kişilere karaciğer nakli yapılmamaktadır.   

Canlı nakil işlemi alıcı ve verici arasında o anda gerçekleşmekte ve alıcının karaciğeri alınır alınmaz canlı vericiden alınan karaciğer parçası alıcıya nakledilmektedir. Karaciğer sağ lop ve sol lop olmak izere iki kısma ayrılmaktadır ve bu iki kısım bir birinden özgür çalışmaktadır. Bu sebeple de alıcıdan karaciğerin yaklaşık olarak %40-70 arası bir parçası alınmaktadır. Aynı zamanda nakil ameliyası sırasında canlı vericinin safra kesesi de alınmaktadır. Vericinin 18-60 yaş arasında olması gerekmektedir ve 18’den daha küçük ya da 60 yaşından daha büyük kişilerden karaciğer alınmamaktadır. Bunun yanı sıra, verici hamile veya fazla kilolu olmamalıdır. Fazla kilolu kişiler ancak kilo verdikten sonra verici olabilmektedir. Ayrıca, vericide hiçbir hastalık bulunmamalı ve verici hastalığın tüm risklerini anlabilecek nitelikte olmalıdır. Vericiler genellikle hastanın 4. Dereceye kadar akrabaları içinden olmaktadırlar, bunun dışındaki vericilerin durumları ise hastane tarafından değerlendirilmekte ve ona göre karar verilmektedir. Ancak, verici ile alıcı arasında bir kan bağının bulunması, rejeksiyon riskini azaltmamaktadır. Vericinin kan gurubu da alıcının kan gurubundan farklı olmamalıdır.

Karaciğer Nakli Ameliyatı

Verici değerlendirilirken ilk olarak kan gurubuna bakılmaktadır. Daha sonra ise vericinin karnına ve karaciğerine ultrason ve bilgisayarlı tomografi ile bakılarak karaciğerin boyutu ve kanlanması ölçülmektedir. Son olarak, verici bir hepatolog ve bir cerrahi tarafından değerlendirilmektedir. Karaciğer vericisi olmak isteyen kişilerin alkol kullanıyor olması veya geçmişte yoğun şekilde alkol kullanmış olması durumunda bunu nakli yapacak doktora bildirmesi gerekmektedir. Alkol kullanımının verici olma konusunda bir engel oluşturmamasının yanında doktorların karaciğerde bir sorun olup olmadığına detaylı bakması açısından önemlidir. Verici kişi doktorun talimatlarına uymalı ve doktoru söyleyene kadar, verilen ilaçları ihmal etmeden kullanmalıdır.

Nakil ameliyatından hemen sonra karaciğerin kendini yenileme süreci başlamaktadır ve bu süreç, ilk 2 haftada daha yoğun olmakla birlikte genellikle 3 ay sonunda da eski veya ona yakın bir boyuta ulaşmaktadır. Verici, karaciğer naklinden sonra 4-6 hafta arası dinlenmelidir ve çoğu nakil ameliyatı sonrasında vericide oluşan kesi izleri çabuk iyileşmektedir. Vericinin nakil ameliyatından yaklaşık üç ay sonra sağlığına kavuşarak, eski yaşantısına dönebilmesi beklenmektedir. Karaciğerini bir kez bağışlayan verici tekrar karaciğer naklinde bulunmamalıdır. Karaciğer nakil ameliyatından sonra alıcı 1-2 gün verici ise 1 gece yoğun cerrahi bakım ünitesinde tutulmaktadır. Ameliyattan sonra verici taburcu olduktan bir hafta sonra kontrole çağırılmaktadır. Daha sonra ise ayda 1, 3 ayda 1 ve senede bir kez olmak üzere kontrollere çağırılmaktadır.

Son olarak, verici kişi, karaciğer nakli ameliyatından hemen sonra egzersizlere başlamakta, 4 hafta sonra araç kullanabilmekte, ve koşma, yüzme ya da ağırlık kaldırma gibi sosyal aktivitelerini ise 6-8 hafta sonra yapabilmektedir. Tabi bu durum kişiden kişiye değişmektedir. Bu yüzden, vericinin bu aktivitelere başlamadan önce doktor kontrolünden geçmesinde fayda vardır. Ayrıca verici kişi nakil ameliyatından yaklaşık olarak 12 hafta sonra istediği yer]]> Karaciğer Kanserine İyi Gelen Bitkiler https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-kanserine-iyi-gelen-bitkiler.html Sun, 16 Sep 2018 16:46:05 +0000 Kansere iyi gelen bitkiler, en büyük organlarımızdan biri olan karaciğer vitamin ve minerallerin emilimi vücuttaki zararlı maddelerin atılması vücudun temizlenmesi gibi görevlerde bulunur. Karaciğer sağlığında en önemli adım Kansere iyi gelen bitkiler, en büyük organlarımızdan biri olan karaciğer vitamin ve minerallerin emilimi vücuttaki zararlı maddelerin atılması vücudun temizlenmesi gibi görevlerde bulunur. Karaciğer sağlığında en önemli adım tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir beslenme programı oluşturulmalıdır. Doğru yiyecekler antioksidan bakımından zengin bitkiler tüketerek kanserin önüne geçebiliriz.Kansere iyi gelen bitkiler kanser tedavisi esnasında tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Aynı zaman da kanser olmayan sağlıklı kişiler de bu bitkileri tüketerek kanser oluşumundan korunabilir daha sağlıklı olabilirler. Bu bitkileri tüketmek için kanser hastası olmak gerekmez öncesinde tüketmek daha sağlıklı ve faydalıdır korunmamızı sağlar.


Karaciğer Kanserine İyi Gelen Bitkiler
Kansere iyi gelen bitkiler, kanserden korunmak için günde beş öğün sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Meyve ve sebzelerin içerisinde bulunan antioksidanlar kanser hücreleri ile savaşır özellikle erik üzüm kivi vişne çilek portakal greyfurt kanserle savaşır. Koyu yeşil bitkiler özellikle brüksel lahanası kereviz ıspanak kırmızı biber mısır patlıcan koyu yeşil sebzeler kansere karşı en iyi savunucudur. Üzüm ve yer fıstığı da kanser hücrelerinin yok edilmesini sağlar. Mantar da kanser önleyici özellikler taşır. Kahverengi pirinç arpa bakla soya fasulyesi de kansere karşı önleyicidir.Enginar da yaprakları safra kesesinde safra üretimini uyarır ve böylece bağırsaklar kendisini tahliye eder Karaturp da içerisindeki detoks özelliği ile karaciğer atıklarını atar. Biberiye karaciğeri yeniler ve yeniden yapılandırır. Şahtere otu da karaciğer için iyi bir arındırıcı ve safra üretimini uyarır.
]]>
Karaciğer Yağlanması https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yaglanmasi.html Mon, 17 Sep 2018 02:36:32 +0000 Karaciğer yağlanması, karaciğer yağlanması karaciğerin kendi bünyesini koruması için oluşturmuş olduğu yağ bezleridir. Tehlikeli olması iltihaplanma ve yangı oluşumları ile başlar. Eğer karaciğerlerin de yağlanma Karaciğer yağlanması, karaciğer yağlanması karaciğerin kendi bünyesini koruması için oluşturmuş olduğu yağ bezleridir. Tehlikeli olması iltihaplanma ve yangı oluşumları ile başlar. Eğer karaciğerlerin de yağlanma olan bir kişi aşırı kilolu ise muhakkak kilo kontrolü sağlamalıdır kilo ile birlikte daha tehlikeli olabilir. Karaciğerde zaten bulunan yağların normal sınırlar üzerine çıkmasıyla yağlanma sıkıntılı olarak görülür. Gittikçe toplumda karaciğer yağlanması şikayeti olan hastalar artmaktadır günümüzde her dört beş kişiden birinde görülür karaciğerin iltihaplanmasına harap olmasına sebep olabilir. İlerleyen durumlarda karaciğer yağlanması siroza sebep olabilir. Obez kişilerde yüksek kolesterolü olan kişilerde daha sık görülür çok ilerlemediği durumlarda beslenme programları ile düzeltilebilir. 

Karaciğer Yağlanması
Karaciğer yağlanması, karaciğerde yağlanma oluşması hemen kendini göstermeyebilir. Ani ve kesin bir belirtisi olmaz fakat zamanla halsizlik bitkinlik ağrı oluşumu görülebilir. Hastalığın ilerlemesi durumunda ciddi kilo kaybı güç kaybı zihin karışıklığı hazımsızlık mide bulantısı baş ağrısı gözlerde kızarma vücut ısısının artmasına sebep olabilir. Karaciğer yağlanmasının teşhis edilmesi için kan testleri uygulanır karaciğer filmi çekilebilir. Eğer yağlanmanın boyutu tam olarak teşhis edilememişse karaciğer biyopsisi de yapılabilir. Karaciğer yağlanmasında ilk hedef hastanın fazla kilolarını vermesidir. Kilo kontrolü sağlandıkça yağlanmada kontrol altına alınır. Siroz oluşumu önlenir. Karaciğer yağlanmasının en önemli sebeplerinden biri alkol tüketimi diğeri ise sağlık koşullarına uygun olmayan beslenme şekilleridir. Kanda trigliserid miktarının fazla olması hızlı kilo alıp verme damardan beslenme gebelik virüsler yüksek kolesterolde sebep olabilir.
]]>
Karaciğer Temizleme Kürü https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-temizleme-kuru.html Mon, 17 Sep 2018 17:50:01 +0000 Karaciğer temizleme kürü, vücutta en fazla çalışan organlardan biri olan karaciğerin, beslenme esnasında etkilenen performansını düzenlemek için kullanılan ve çoğunlukla maydanozla yapılan bir kürdür. Bu kür sadece karaci Karaciğer temizleme kürü, vücutta en fazla çalışan organlardan biri olan karaciğerin, beslenme esnasında etkilenen performansını düzenlemek için kullanılan ve çoğunlukla maydanozla yapılan bir kürdür. Bu kür sadece karaciğeri temizlemekle kalmaz aynı zamanda vücutta oluşan ödemin atılması konusunda da yardımcı olur. İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudunuzun ve özellikle karaciğerinizin yenilendiğini görebilirsiniz.

Karaciğer Temizleme Kürü Malzemeleri
 • 5 su bardağı su
 • 4 orta boy elma
 • 2 orta boy limon
 • 2 parça çubuk tarçın
 • 2 adet karanfil
 • 5-6 adet tane karabiber
 • 1 tatlı kaşığı tere tohumu (önceden sıcak suyla ezilecek)
 • 3 çorba kaşığı ya da 3 poşet yeşil çay
Karaciğer Temizleme Kürü
Karaciğer Temizleme Kürü Yapılışı

Elma ve limonu yıkadıktan sonra ikisini de kabuklu iken 4 ya da 8'e bölüyoruz. Bir tencere ya da bir demliğe suyu ekleyip kaynattıktan sonra tüm malzemeleri aynı anda suyun içine koyup kısık ateşte 10 dakika kaynatıyoruz. Ocaktan alıp soğumasını bekledikten sonra süzerek bir şişeye koyuyoruz. Bu karışı sabahtan akşama kadar istediğiniz sıklıkta ve ısıda tüketmeniz gerekiyor.Dikkat etmeniz gereken tek husus tüm şişeyi aynı gün içinde bitirmeniz gerektiğidir.
]]>
Karaciğer Enzim Değerleri https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-enzim-degerleri.html Mon, 17 Sep 2018 19:46:13 +0000 Karaciğer enzim değerleri, sağlıklı bir karaciğerin göstergesidir. Enzim değerlerinin yüksekliği karaciğer hastalıklarının göstergesidir. Hasara uğrayan karaciğerde ilk belirleyici olan hücreler tarafından salg Karaciğer enzim değerleri, sağlıklı bir karaciğerin göstergesidir. Enzim değerlerinin yüksekliği karaciğer hastalıklarının göstergesidir. Hasara uğrayan karaciğerde ilk belirleyici olan hücreler tarafından salgılanan enzimlerdir. Sağlıklı kişilerde bunlar karaciğerde depolanır. Hücrelerde hasar oluştuğunda, karaciğerdeki enzimlerde kana karışır. Bu durum yapılan testlerle belirlenir. Karaciğere ait aminotranferaz enzimler kullanılarak sonuç alınır. Normalde ALT ve SGPT kanda görülür. AST karaciğerin dışında beyin, kas ve böbreklerde bulunur. Bu dokulardaki hasarlarda da enzim değerleri yüksek çıkar. Bu nedenle enzim yüksekliği sadece karaciğere bağlanmamalıdır. Ancak ALT değerindeki yükselmeyle karaciğer hastalıklarının bağlantılı olması yüzünden enzim değerleri göz önüne alınmalıdır. ALT değerlerindeki yükseklik, ALT değerlerindeki yükseklikten daha uzun süre devam eder. ALT yükselmesi genellikle karaciğerdeki hasarı gösteren etkendir. Kadınlar ve erkeklerde ALT referans değerleri değişkenlik göstermektedir.

Karaciğer enzim değerlerini yükselten etkenler

AST SGOT normal değerleri 5-40 U/L, ALT SPGT normal değerleri de 7-56 U/L kadardır. ALT ile AST enzim değerleri düşük olmasına rağmen, yüksek düzeyde hasar oluşmasıyla kronik akciğer yetmezliği bulunan kişilerde siroz gelişebilir. Enzimlerin hafif düzeyde yükselmesine sıkça rastlanır. Bunun en önemli sebebi karaciğerdeki yağlanmadır. Bunun dışında alkol kullanımı, şeker hastalığı, obezite gibi sorunlarda değerleri yükseltebilir. Kronik hepatit C hastalığı da karaciğer enzim değerlerini yükseltebilir.

Bazı rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlarda enzimlerin yükselmesine neden olabilir. AST ile ALT değerlerinin anormal şekilde yükselmesi kronik hepatit B ile Wilson hastalığından kaynaklanabilir. Çölyak hastalığı, Chron hastalığı, ülseratif kolit, otoimmün hepatit rahatsızlıkları da anormal yükselişini nedenleridir. Karaciğere yayılan çoğu hastalık enzimleri yükseltebilir.

Karaciğer Enzim Değerleri

Kolon ve pankreas dışında mide kanserleri karaciğer hücrelerinde geliştiğinden AST ile ALT değerleri yükselir. Sağlığı yerinde olan kişilerde bu yükseklik meydana gelirse, mutlaka nedeni belirlenmelidir. Çünkü karaciğer enzimlerinin yükselmesi, karaciğer hastalıkları hakkında bilgi verir. Alkol alışkanlığı, obezite gibi sorunlar aşılırsa, değerlerde normal düzeye iner. Ancak alınan önlemlere rağmen düşüş gözlenmezse, bazı testlerle karaciğer hastalıkları belirlenebilir. Bununla uygun tedavi uygulanarak, değerlerin normale inmesi sağlanır.

Karaciğerde bulunan bir hücrenin yaşam süresi 150-180 gündür. Bu hücrelerin % 80 kadarında tek çekirdekli oluşum, % 20 kadarında iki çekirdekli oluşum sağlanır. Bunlar enzimleri parçalama ve birleştirme görevini yerine getirir. Kalp atışlarının her birinde kanın % 28 oranı karaciğerden geçer. Karaciğerin ihtiyacı olan oksijenin % 60 kadarını toplardamar sağlamakta, % 40 kadarını atardamar sağlamaktadır. Karaciğerdeki hasarı belirlemekte değerlendirilen enzimler aminotransferaz olarak tanımlanır. Çoğu ağrı kesici ilaçlar bu enzimlerde yükselmeye neden olur. Bu yüzden ilaçlar dikkatli kullanılmalıdır. Aspirin dışındaki naproxen ile diclofenic değerleri değiştirebilir. Psikotik ilaçların bir kısmı da enzim değerlerinin yükselmesini sağlayabilir. Sık kullanılan antibiyotiklerde bu etkiyi gösterebilir. Karaciğer enzimleri ilaç kullanımından kaynaklanırsa, ilaçların kullanımının bırakılmasıyla belirli bir sürede normal seviyelerine iner.

]]>
Karaciğer Tahlilleri https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-tahlilleri.html Tue, 18 Sep 2018 08:48:03 +0000 Karaciğer tahlilleri, Karaciğerin düzgün çalışıp çalışmadıgı, bir kaç özel kan testiyle çözülebilir. Yapılacak olan testler aynı zamanda, akut ile kronik karaciğer hastalıkları ve hepatit ile safra tıkanıklığı Karaciğer tahlilleri, Karaciğerin düzgün çalışıp çalışmadıgı, bir kaç özel kan testiyle çözülebilir. Yapılacak olan testler aynı zamanda, akut ile kronik karaciğer hastalıkları ve hepatit ile safra tıkanıklığı arasında ayırıcı niteliktedir. Genellikle gerçekleştirilen kan testleri şunlardır.

Serum Bilirubin
Yüksek düzeyde safra akımının tıkanmasına veya safranın karaciğer tarafından işlenmesinde bozukluk olduğunu gösterebilir. Bilirubin, karaciğer tarafından üretilerek safraya atılmaktadır.

Serum Albümin
Karaciğer tarafından protein olarak üretilen albuminin, normalin altında kalması kronik karaciğer ve siroz ile ilişkilendirilmektedir.

Karaciğer nakli kan tahlilleri

Serum alkalen fosfataz; Yüksek alkalen fosfataz düzeyleri, safra akımında tıkanmaya, karaciğer hasarına ve bazı kanser türlerini işaret eder.
Serum aminotransferaz; Bu enzimler hasarlı karaciğer tarafından salgılanırlar. ALT ve AST içermektedir. Özellikle hepatit durumda yükselmektedir.
Protrombin zamanı; Bu test ile, kanın pıhtılaşması için geçecek olan süre ölçülmek zorundadır. Kanın pıhtılaşması için ise, k vitamini ve karaciğer tarafından üretilen protein gerekmektedir. Karaciğer hasarı ve safra akımı tıkanması, kanın istenilen şekilde  pıhtılaşmasını engelleye bilmektedir.
Karaciğer Tahlilleri
Gamma-glutamil transpeptidaz; Bu enzimler, karaciğerin özellikle alkolden hasar gördüğü  durumlarda veya safra tıkanmasında kana karıştığı bilinir.
Alfa-fetoprotein; Bu protein fetal karaciğer tarafından oluşturulur. Bu durum ise hepatit veya kansere işaret etmektedir.
Mitokondrial antikorlar; Antikorların varlığı, primerbilier siroz, kronik aktif hepatit ve diğer bozukluklara işaret etmektedir.
Virüs testleri
 • HAV IgM-HEV IgM : Hepatit A ve E virüsü kaynaklı aktif enfeksiyon saptanmaktadır.
 • HCV-AB : HCV virüsü kaynaklı enfeksiyon bulgusunu saptamak için yapılır.
 • HCV-RNA : HCV virüsünün fiilen varlığını tayin etmek için yapılır.
]]> Karaciğer Yağlanması Nasıl Geçer https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yaglanmasi-nasil-gecer.html Tue, 18 Sep 2018 16:44:43 +0000 Karaciğer yağlanması nasıl geçer, Karaciğerdeki yağ birikiminin en önemli nedeni aşrı kilo dur. Obezite hastalarının hepsinde karaciğer yağlanması görülmektedir. Bu yağlanma hayati tehlike arz etmektedir. Bu durumdan kurtu Karaciğer yağlanması nasıl geçer, Karaciğerdeki yağ birikiminin en önemli nedeni aşrı kilo dur. Obezite hastalarının hepsinde karaciğer yağlanması görülmektedir. Bu yağlanma hayati tehlike arz etmektedir. Bu durumdan kurtulmak yüzde doksan kişinin kendi elindedir. Sağlıklı ve düzenli beslenme,kilo kaybı yağlanmayı azaltan unsurlardandır. Karaciğerdeki yağlanma hiç de hafife alınılacak bir durum değildir. Bu hastalık karaciğer kanseri ve siroz hastalığına da yol açabilir.  Bununla birlikte kalp sağlığımızı da tehdit eden karaciğer yağlanması kısaca hayati tehlike taşımaktadır. Bu nedenle karaciğerimizi tehdit eden besinlerden uzak durmamız gerekmektedir. Karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler ve kürler yağlanmayı oldukça azaltmaktadır.Şimdi vereceğimiz kür uygulanırken yağlı yiyeceklerden uzak durmayı unutmamalıyız. En etkili ve faydalı kürler den biri olan maydanoz ve limon kürüdür.

Karaciğer Yağlanması Nasıl Geçer

Karaciğer yağlanmasına iyi gelen kür: Bir bağ maydanozu güzelce yıkayıp saplarıyla birlikte mutfak robotu yada blender yardımıyla ezelim. Üzerine yarım limon suyu ve yarım bardak su ilave edelim. Kahvaltıdan en az yarım saat önce bu kürün tamamını içelim. Yaklaşık 10-15 gün bu kürü her gün içelim,15 günün sonunda bir hafta ara vererek tekrar küre başlayalım. 2-3 ay sonra bu kürün karaciğer yağlanmasına iyi geldiğini göreceksiniz. Günde bir fincan kahve içmekte karaciğer yağlanmasına iyi gelecektir. Yeyip içtiğimiz gıdalara ve kilomuza dikkat ettiğimiz sürece hayatımızı tehdit eden bu hastalık dan korunmuş olacağız. 

]]>
Karaciğer Tümörü https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-tumoru.html Wed, 19 Sep 2018 15:00:52 +0000 Karaciğer Tümörü, Karaciğerde seyrek olarak, iyi veya kötü huylu tümörlere rastlanabilmektedir, ancak başka organlardan sıçrama sonucu gelişen tümörlere sık rastlanmaktadır. Tümör oluşumu bölgeye göre deği Karaciğer Tümörü, Karaciğerde seyrek olarak, iyi veya kötü huylu tümörlere rastlanabilmektedir, ancak başka organlardan sıçrama sonucu gelişen tümörlere sık rastlanmaktadır. Tümör oluşumu bölgeye göre değişmekle birlikte, cinsiyete göre değişmektedir. Özellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde görülen karaciğer tümörü, kadınlarda ise daha az görülmektedir. Olası patolojik etmenler arasında ilk sırayı karaciğer sirozunun alması sebebiyle, sirozun bir kanser öncesi lezyonu olduğu düşüncesi uzun süre devam etmiştir.  Afrika ülkelerinde tümör ve sirozun birlikte görülmesine seyrek olarak rastlanmaktadır ve karaciğer kanserinin genellikle erkeklerde görülmesinin yanı sıra, bu kanser çocukluk çağında da görülmektedir.

Kanser ve Siroz: Sirozun kendine özgü olan kendini yenileme ve hücredeki değişikliler sonucunda kansere neden olabilmektedir. Kanser ile sirozun yayıldığı yerler aynı olmamaktadır. Örneğin, Fransa siroz hastalığından ölenleri en çok olduğu, karaciğer kanserinden ölenlerin ise en az olduğu Şili, Meksika ve Almanya gibi ülkelerden bir tanesidir. Bunun yanı sıra, siroz hastalığından ölümün çok seyrek olduğu, karaciğer kanserinin ise sıklıkla görüldüğü Güney Afrika ve endonezya gibi ülkeler de bulunmaktadır. Siroz ile kanserin ilişkisinde belirleyici etken aslında siroz değil, siroz hastalığına yol açan etmenler olmaktadır ve bu bağlamda, siroz ile kanser arasında bir ilişki olduğu söylenebilmektedir.

Kanser ve Viral Hepatit: Çok sayıda verilerin sonuçlarına göre, karaciğer kanseri ve B tipi hepatit virüsü arasında bağlantı bulunmaktadır. Ayrıca, karaciğer hastalığı yaşayan kimselerde hepatit B virüsüne rastlanma olasılığı sağlıklı kişilere göre 10-50 kat da fazla olmaktadır. Bunun yanı sıra, siroz hastalığı olmadan ortaya çıkan kanserlerin çoğu da hepatit B taşıyıcılarında ortaya çıkmaktadır. Bazı uzmanları görüşlerine göre ise, hepatit B virüsü tek başına karaciğer kanserine yol açmasa bile başka etkenlerle birleşerek karaciğer kanserinin oluşmasında etkili olmaktadır. Birçok ülkede başlatılan hepatit B aşısının B tipi akut hepatiti dışında kronik karaciğer iltihabını, sirozu ve az da olsa karaciğer kanserini azaltması beklenmektedir.

Tanı: Hastada karaciğer tümörünün olduğu kesinleştiği takdirde, karaciğerdeki tümörün iyi huylu veya kötü huylu tümörden hangisi olduğu belirlenip, ona göre cerrahi tedavi yapılıp yapılmayacağına karar verilmektedir. Laboratuvarda yapılan incelemeler sonucunda kanda karaciğer hücresine özgü olan alfafe-toprotein proteininin bulunması, karaciğerin kendini yenilediğini göstereceği için, tümöre bağlı bir büyüme olduğu zaman alfafe- toprotein değerinin çok yüksek olması gerekmektedir. Karaciğer kanserinde tanı koyulurken AFP’nin kullanılmasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır ve en büyük avantajı, incelemeyi kolaylaştırması en büyük dezavantajı da karaciğer kanserinin ileri evrelerinde olan hastaların çeyreğinde ve 2 santimin altında tümörü bulunan hastaların nerdeyse yarısında kan serumunda bulunan AFP düzeyinin düşük çıkmasıdır.  

Tedavi

Cerrahi Yöntem: Eğer karaciğerde bulunan tümörün çıkarılarak safra yolarına yeniden işlerlik kazandırılabiliyor ise sonucu iyileşme olan tek tedavi yöntemi cerrahi tedavi yöntemidir, ancak hasta ileri yaştaysa ve pankreans ve yakınında bulunan damarsal yapılara da tümör yayılmışsa,  o zaman köklü cerrahi girişimi çok zor olmaktadır.

Radyoterapi: Karaciğer kanserinde ışın tedavisinin tam olarak kesin olmamaktadır.

Kemoterapi: Karaciğer kanserinde ilaç tedavisinin etkisinin çok az olmasının yanı sıra, ışın tedavisi tek başına uygulandığında ya da  ilaç tedavisi ile birlikte uygulanması durumunda karaciğer kanserinin geçici bir süreliğine kontrol altına alınmasını sağlayan tek olasılık olmaktadır.

Karaciğer Kanserinin Beklenen Sonucu: Karaciğer kanseri ölümle sonuçlanan bir gidiş izleme]]> Karaciğer Yağlanması Bitkisel Tedavi https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yaglanmasi-bitkisel-tedavi.html Thu, 20 Sep 2018 09:07:56 +0000 Karaciğer yağlanması bitkisel tedavisi, karaciğer yağlanması karaciğerin etrafında yağ bezlerinin oluşması ile meydana gelir. Karaciğerde normal sınırların üzerinde yağ birikmesi halinde varlığından şüphe edilir. Karaciğer yağlanması bitkisel tedavisi, karaciğer yağlanması karaciğerin etrafında yağ bezlerinin oluşması ile meydana gelir. Karaciğerde normal sınırların üzerinde yağ birikmesi halinde varlığından şüphe edilir. Aşırı kilolu olan kişilerde kolesterol sorunu olanlarda görülebilir ve hemen kendisini belli eden bir belirtisi yoktur uzun zaman sonra kilo kaybı iştahsızlık gibi belirtiler ile ortaya çıkar, ilk yapılması gereken uzman bir doktora muayene olmak ve doktorun verdiği ilaçları kullanmaktır. Bu tedaviye ek olarak bitkisel tedavi ile de gerekli takviyeler yapılabilir. Karaciğer yağlanmasının bitkisel tedavisi sebze meyve ağırlıklı antioksidan bakımından zengin besinlerin tüketilmesi ile mümkündür.


Karaciğer Yağlanması Bitkisel Tedavi
Karaciğer yağlanması bitkisel tedavisi, karaciğer yağlanması için bitkisel olarak en sık tavsiye edilen karışım maydanoz kürüdür. Maydanoz kürü yapılırken on beş dal maydanoz temizce yıkanır ve sapları ile birlikte bir tencereye alınır üzerine bir su bardağı su ilave edilir ve tencere ocağa alınıp altı açılır. Ocağa alınan bu karışım kaynamaya başlayınca üç dakika kadar daha bekletilip altı kapatılır ve blender yardımı ile parçalanır. Üzerine bir limon sıkılır ve 15 dakika dinlendirilir. Her gün sabah kahvaltıdan önce içilir. Bu tedavi yönteminde esas olan yirmi bir gün kullanıp beş gün ara vermektir. Karaciğer yağlanmasında en iyi sonuç veren bitkisel yöntem budur. 
]]>
Karaciğer Yağlanması İbrahim Saraçoğlu https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yaglanmasi-ibrahim-saracoglu.html Thu, 20 Sep 2018 23:15:34 +0000 Karaciğer Yağlanması İbrahim Saraçoğlu, Karaciğer insan vücudunun işlerlik kazanması için gerekli olan organların en başında gelir. Bu organ vücudun su dengesini ayarlar ve vücudun sağlıklı bir şekilde gereken fonksiyonlar Karaciğer Yağlanması İbrahim Saraçoğlu, Karaciğer insan vücudunun işlerlik kazanması için gerekli olan organların en başında gelir. Bu organ vücudun su dengesini ayarlar ve vücudun sağlıklı bir şekilde gereken fonksiyonlarının yerine getirilmesine olanak sağlar. Karaciğer yağlanması diğer bir adıyla steatosis olarak bilinmektedir. Steatosis tıp dilinde kullanılmaktadır. Karaciğer yağlanması karaciğer hücrelerinde aşırı derecede yağ birikmesi sonucunda oluşum gösterir. Karaciğerde yağlanma sıklıkla karşılaşılan durumlardan değildir fakat bazı durumlarda karaciğerin kendisine zarar vermesiyle siroz gibi ciddi problemlerin oluşmasına sebebiyet verebilir. Aşırı derecede şişman olan kişilerde veya obezite rahatsızlığı görülen kişilerde, şeker hastalığı beliren kişilerde, yüksek kolesterol olan kişilerde karaciğer yağlanması daha fazla görülmektedir. Toplumda karaciğer yağlanması 5 kişiden birinde görülen problemlerden olmakla birlikte oluşan rahatsızlığı  belirtisine çok uzun yıllar sonunda rastlanmaktadır. Bu rahatsızlık ilerleyen safhalara ulaştığında kişilerde belirti göstermektedir. Fakat karaciğer yağlanmasının erken teşhisi olmaması durumunda karaciğer iflasa kadar sürüklenebilir.

Karaciğer yağlanması İbrahim Saraçoğlu tarafından şu şekilde açıklanmaktadır: Karaciğer yağlanması, beslenme ve yaşam koşullarında meydana gelecek olan değişimlerden sonra çoğu zaman karaciğer yağlanmasının önüne geçilebilir. Genellikle yapılan spor, yürüyüş, egzersiz gibi vücut hareketleri karaciğerde yağlanma oranını aşağıya çeker. Karaciğerde yağlanma oluşumu genel olarak fazla belirti oluşturmaz. Fakat karaciğerdeki yağlanma daha hassas düzeye ulaştığında yani belirtileri daha da ağırlaştığında kişilerde aşırı derecede kilo kayıpları, aşırı derecede oluşan halsizlik, bu problemle karşılaşan kişinin karın bölgesinde oluşum gösteren ağrılar ve zihinde meydana gelen olumsuz belirtiler şeklinde belirme gösterecektir.

Karaciğer Yağlanması İbrahim Saraçoğlu
Karaciğerde Oluşan Yağlanmanın Nedenleri:
 • Wilson hastalığı karaciğer yağlanmasına sebebiyet veren hastalıklardan olmaktadır.
 • Uzun bir süre zarfında damar yoluyla beslenmeden kaynaklı olarak karaciğer yağlanması meydana gelir.
 • Aşırı derecede vitamin kayıplarından dolayı. Özellikle A vitaminini aşırı derecede kullanmaktan kaynaklı olarak meydana gelebilir.
 • Kullanılan bazı ilaçlardan dolayı karaciğerde yağlanma meydana gelir.
 • Gebelik döneminde bayanlarda karaciğer yağlanması meydana gelir.
 • Geçirilen bazı ameliyatlardan sonra karaciğerde yağlanma oluşur.
 • Kişilerde görülen aşırı derecede kilo kayıpları karaciğerde yağlanma meydana getirebilir. 
 • Şeker hastalığı gibi belirtilerin vücutta oluşması.
Karaciğer Yağlanması Belirtileri İbrahim Saraçoğlu: 
 • Mide bulantısı oluşumu
 • Hafıza kayıpları yaşanması 
 • Vücut ısında yükselme meydana gelmesi
 • Vücutta aşırı derecede şişkinlik meydana gelmesi ve aşırı derecede hazımsızlık oluşumu meydana gelmesi
 • Gözlerde kızarıklıklar meydana gelmesi
 • Ciltte kaşıntı oluşması ve kızarıklıkların meydana gelmesi
Karaciğer yağlanması İbrahim Saraçoğlu tarafından önemle vurgulanan rahatsızlık belirtilerinden olmaktadır. Bu rahatsızlığın belirmesinde kişilerin acil olarak uzman bir doktora görünmeleri gerekmektedir. Gerekirse tedavi olması gerekmektedir. Aksi taktirde karaciğerde oluşan yağlanma karaciğerin tamamen iflasına sebebiyet verecektir. Karaciğer yağlanmasına İbrahim Saraçoğlu doğal bitkilerden elde edilen karışımlarla çözümler bulmaktadır. Bu türden oluşan yağlanmalar da kesinlikle belirtilen bitki karışımlarından tüketmek gerekmektedir.
]]>
Karaciğer Yağlanması Diyeti https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yaglanmasi-diyeti.html Fri, 21 Sep 2018 20:00:30 +0000 Karaciğer yağlanması diyeti, karaciğer hücrelerinde anormal şekilde yağ toplanmasıyla yaşanan bu sorun, toplumda kadın erkek herkesi etkileyebilir. Sağlıklı kişilerin karaciğer hücrelerinde yağ oranı az olduğund Karaciğer yağlanması diyeti, karaciğer hücrelerinde anormal şekilde yağ toplanmasıyla yaşanan bu sorun, toplumda kadın erkek herkesi etkileyebilir. Sağlıklı kişilerin karaciğer hücrelerinde yağ oranı az olduğundan, sorun yaşanmaz. Karaciğerdeki yağlanmayla birlikte kişilerde yapısal ve fonksiyonel sorunlar yaşanmaya başlar. Bu soruna neden olan etkenlerin başında obezite, şeker hastalığı, Wilson hastalığı, damar yoluyla uzun süre beslenme, A vitamininin fazla alınması, bazı ilaçların kullanımı, gebelik ve gastrik bypass gibi bazı operasyonlar gelir. Karaciğer yağlanmasının tedavisinde hastanın yaşam tarzı değişikliğine gitmesi, egzersiz yapması ve karaciğer yağlanması diyeti uygulayarak, yağ miktarını azaltması gerekir. Uygulana bir diyet sırasında kişilerin aşırı kilo vermiş olması da, karaciğer yağlanmasını nedeni olabilir. Bu yüzden obezite sorunu olan kişilerin hızlı kilo vermekten kaçınması tavsiye edilir.

Karaciğer yağlanması diyeti nasıl uygulanmalı

Öncelikle hastaların hayvansal yağlardan, yağlı etlerden, sakatat, tavuk derisi gibi besinlerden kaçınması gerekir. Bunların yerine sebze ve meyve ağırlıklı, lifli besinler ve beyaz et tüketilmelidir. Diyet sırasında yapılacak egzersizde insülin direncinin kırılmasında hastalara faydalı olacaktır. Haftada 4 gün tempolu yürüyüş yapılması önerilir. Diyet sırasında serbest olan ve yasak olan besinleri değerlendirirsek;

Karaciğer yağlanması diyetinde serbest besinler

 • Ekmek ve tahılların hepsi
 • Tavuk, et ve balık ızgara ve haşlama olarak tüketilebilir
 • Günde kaymağı alınan en fazla 500 gram süt ve yoğurt
 • Haftada en fazla 1 adet yumurta
 • Az yağlı 2 kibrit kutusu kadar yani 60 gram peynir tüketilebilir
 • Her türlü meyve, meyve suyu, yeşil yapraklı sebzeler serbesttir.
 • Ağır tatlılar dışında her tür tatlı tüketilebilir
 • Kahve, çay, limonata ve ıhlamur içecekler arasında serbest olanlardır

Karaciğer yağlanması diyetinde tüketilmemesi gereken besinler

 • Karaciğer, dil, beyin, dalak, pastırma, yürek, sucuk gibi sakatat ürünleri
 • Krema, kaymak, kek, çikolata, sosla, kuru yemişler gibi yağlı besinler
 • Her türlü zeytin, zeytinyağı, katı yağlar, kuyruk yağı, tereyağı, sana gibi yağlar
 • Yağda kızartılan besinler, hamur işleri, sebze kızartmaları
 • Alkollü içecekler, her türlü meşrubat
 • Gaz yapan kuru fasulye, turp, şalgam, mercimek, brokoli, karnabahar, nohut, soğan, pırasa, kavun, sarımsak gibi besinler rahatsızlık verirse tüketilmemelidir.

Karaciğer Yağlanması DiyetiKaraciğer yağlanması diyetinde örnek yemek listesi

Sabah kahvaltısı: 1-2 kibrit kutusu kadar beyaz peynir ya da kaşar peyniri, 1 su bardağı şekerli süt, bal, reçel ya da marmelat

Öğle yemeği: 1 porsiyon az yağlı çorba, 1 porsiyon pirinç pilavı, 2-3 adet ızgara köfte ya da 3 köfte kadar haşlanmış et türü, meyve, yoğurt ve ekmek

Akşam yemeği: Bu öğünde de öğle yemeğinin aynısı yenebilir

Diyet sırasında pişirilen yemeklerde soya yağı, mısır özü yağı, ayçiçek yağı kullanılmalıdır. Diyet sırasında serbest olan besinler bulantı ve kusmaya neden olursa, miktarları azaltılmalıdır. Diyette serbest olan besinlerin arasından hastalar diledikleri seçerek tüketebilir.

]]>
Karaciğer Kelebeği https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-kelebegi.html Sat, 22 Sep 2018 00:57:09 +0000 Karaciğer Kelebeği, karaciğer büyük kelebeği ve karaciğer küçük kelebeği olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlk olarak büyük kelebeği ve çeşitlerini tanımlayalım.   Ka
Karaciğer Kelebeği, karaciğer büyük kelebeği ve karaciğer küçük kelebeği olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlk olarak büyük kelebeği ve çeşitlerini tanımlayalım. 
 
Karaciğer Büyük Kelebeği (Fasciola hepatica)

2-3 cm büyüklüğünde dünya üzerinde her yerde bulunabilme ihtimali olan bir asalak türüdür. Asalağın ara  konaklarından bir tanesi Limnea cinsinden bir yumuşakçıdır. Serkeryalar diğer bir ara konak olan su bitkilerini ulaştıklarından, bu rahatsızlığa insan oğlundan çok koyun ve sığırlar yakalanır. Bu rahatsızlık kurtçuklar  bireylere, bataklıktan su içilmesi veya yabani hindiba gibi bilinmeyen bitkilerin tüketilmesiyle bulaşabilir. 

Sindirim sistemimizde kistten dışarı çıkma  eğilimi gösteren kelebek, bağırsak mukozamızı geçerek karaciğerimizin dış kılıfına ulaşır. Glisson dene bu kılıf genç kelebek tarafından yırtılarak içeri girilir. İçeri girme işleminin ardından safra yollarına ulaşır ve oraya yerleşir. Bu asalağın tam olarak erişkin hale gelebilmesi için 3 ay gibi bir zaman zarfına ihtiyaç vardır. Ömrü aşağı yukarı 10 yıldır. 

Karaciğer Kelebeği
Karaciğer büyük kelebeğinin diğer bir türü Çin kelebeğidir. 

Çin kelebeği (Chonorchis sinensis)

Bu asalak türü 1-2 cm boyutundadır. Daha çok Uzak doğu ülkelerinde yani Japonya, Çin, Kore, Laos ve Vietnam da sıklıkla görülür. Bu asalağın ilk ara konağı genellikle bir yumuşakçadır. İkinci ara konak ise genellikle balıklardır. İkinci ara konak olan balıkların çiğ olarak veya az pişmiş olarak yenmesi ile bu asalak  insan ya da hayvan vücuduna rahatlıkla geçebilmektedir. Mide içerisinde özgürlüğüne kavuşan genç kelebekler koledok denilen kanalı takip ederek safra yollarına erişirler. Safra yollarında bir ay gibi bir zaman zarfı içerisinde erişkin hale gelen bu asalağın yaşam süresi 25 yılı geçmektedir. 

Karaciğer büyük kelebeğinin bir başka türü de kedi kelebeğidir.
 
Kedi kelebeği (Opistorchis felineus)

Genel olarak Çin kelebeği ile aynı yolu izlemektedir. Bu rahatsızlık daha çok Asya ve Avrupa da hayvan ve çiğ balık ile beslenen bireylerde görülmektedir. 

Karaciğer Küçük Kelebeği (Dichocoelium dendriticum)

Bu asalak türüne insan oğlunda çok nadir rastlanmaktadır. Çünkü ara konağı karıncalardır. İnsanlarda karınca yemediği için insanlarda ender olarak görülebilmektedir. Ender görülmesinin sebebi ekmek ya da herhangi bir yiyecekle birlikte karıncanın da yutulmasıdır.

Kinik Görülme Biçimleri

Hangi tür olduğu fark etmeksizin bu asalağın karaciğerde klinik görünümü pek fark edilmektedir. Yani klinik görünüm şekilleri birbirine çok benzemektedir. Bu rahatsızlık kelebeğin evrimine bağlı olarak iki evrede gerçekleşmektedir. Fark edilmeden yutulmuş kistlerin sayısı ne kadar fazla ise belirtiler de o derce kendini göstermektedir. Uzak doğuda karaciğer kelebek rahatsızlığına yol açan Çin kelebeği rahatsızlık bireye kurtçukların yerleşmiş olduğu çiğ ya da az pişmiş balık etinden geçmektedir.

Başlangıç veya yayılma evreleri şu şekilde olmaktadır. Bu evre net olarak, karın zarını aşıp Glisson Kılıfını delerek karaciğere ulaşan karaciğer büyük kelebeğinin sebep olduğu karaciğer kelebek rahatsızlıklarında görülür. Belirtileri şu şekildedir: Bağırsak rahatsızlıkları ( ishal ve kabızlık ) hafif kendini hissettiren karaciğer ağrıları, yorgunluk, yüksek ateşle birlikte görülen önemli zehirlenmeler, enfeksiyon sendromları kurdeşen nöbetleri, eklem yerlerinde ve karaciğer de görülen ağrılardır. Hatta bazı bireylerde karaciğer büyümesine de rastlanabilir. 

Eyozinofil oranının fazla yükselmiş olması bir kelebek hastalığının belirtisi diyebiliriz. Bu rahatsızlığın tedavisi gerçekleşmez ise bu evre kelebeğin çeşidine göre birkaç haftadan 3 ay gibi bir zamana kadar uzaya]]> Karaciğer Temizliği İbrahim Saraçoğlu https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-temizligi-ibrahim-saracoglu.html Sat, 22 Sep 2018 12:31:51 +0000 Karaciğer temizliği İbrahim Saraçoğlu, sağlıklı kalabilmesi için en önemli nokta doğru beslenmedir. Yanlış besleme ve hareketsiz bir yaşam  iç organlarına zarar veren bir durumdur.  Prof. Dr. İbrahim Saraçoğ Karaciğer temizliği İbrahim Saraçoğlu, sağlıklı kalabilmesi için en önemli nokta doğru beslenmedir. Yanlış besleme ve hareketsiz bir yaşam  iç organlarına zarar veren bir durumdur.  Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, karaciğer yağlanması ve temizliği için; senede birkaç kez uygulanabilecek maydanoz+limon+ lavantadan oluşan 2 basit kür öneriyor.  Karaciğer yağlanmasından kurtulup sağlıklı beslenmeye devam etmek genç ve dinç kalmayı sağlayacaktır. Zayıflamaya da yardımcı olan bu kürler  görüldüğü üzere kolay malzemelerden oluşuyor.  Üstelik hazırlanışı da çok pratik. Uygulanan tedavinin  iyi sonuç vermesi için gün atlamadan düzenli tüketilmesi lazımdır. Bu kolay sistemde sebat etmek, maydanoz ve lavanta suyunu vaktinde düzenli  ve devamlı içmek,  şifasını da beraberinde getirecektir.

Maydanoz limon kürü:

16 adet  maydanozdan oluşan bir demet temizce yıkanır.  Saplarıyla beraber blendere konur. Üzerine bir bardak klorsuz su ile 2 yemek kaşığı limon suyu konur. Hepsi birlikte 2 dk.  boyunca karıştırılır. sabah kahvaltıdan 15 dakika önce bu karışım içilir. Hazırlanan maydanoz kürü karaciğer yağlanmasına iyi gelir. Karaciğeri yağlardan temizler. Bunun için günlük birer bardak olarak hazırlanan bu kür, 15 gün boyunca tüketilir. 15 günün sonunda 5 gün ara verilir. Daha sonra 15 gün olmak şartıyla küre yeniden başlanılır. Fakat bu kez sabahları kahvaltıdan önce içilen maydanoz kürüyle birlikte diğer temizleyici özelliği olan lavanta kürü de kullanılır. Sabahları aç karnına  maydanoz kürü içildikten sonra, akşamları da aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmış lavanta kürü içilir. Bu şekilde bir 15 gün daha kürlere devam edilir.

Karaciğer Temizliği İbrahim Saraçoğlu

Lavanta kürü:

Limon ve maydanoz kürüne ek olarak içlen lavanta suyu akşam yemekten  sonra, yatmadan önce bir bardak içilmesi karaciğer temizliğine katkı sağlayacaktır.  Bir bardak klorsuz kaynayan suyun içerisine atılan bir tatlı kaşığı lavanta, kısık ateşte 8 dk. kaynatılır. Sonra süzülüp ılık olarak içilir. Etkili olması için üzerine herhangi bir yiyecek tüketilmemesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Saraçoğlu tüm kürlerin günlük taze olarak yapılmasını ve bekletilmeden tüketilmesini önermektedir.

]]> Karaciğer Transplantasyonu https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-transplantasyonu.html Sat, 22 Sep 2018 13:36:34 +0000 Karaciğer transplantasyonu, tüm dünyada sık görülen ve ciddi bir sorun haline gelen karaciğer hastalıklarında tedavi için tercih edilen karaciğer transplantasyonu böbrek transplantasyonundan sonra en çok yapılan orga Karaciğer transplantasyonu, tüm dünyada sık görülen ve ciddi bir sorun haline gelen karaciğer hastalıklarında tedavi için tercih edilen karaciğer transplantasyonu böbrek transplantasyonundan sonra en çok yapılan organ naklidir. Nakil yapılacak hastaların ve yakınlarının olası sorunlar ve komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olmaları, nakille alakalı bilgileri öğrenmesi gerekir.

Karaciğer donörü olan kişi karaciğerinin bir parçasını ya da tamamını bağışlayandır. Bu kişiler genellikle yaşamını kaybetmiş kişilerdir. Bazen hastanın yakınları da bağışlayan kişi olabilir. Karaciğer transplantasyonunda en fazla yakın zamanda yaşamını yitiren kişiden nakil yapılır. Canlıdan yapılan nakilde, sağlıklı kişiden alınan bir kısım karaciğer alıcıya bağışlanır. Bu giderek organ kısıtlılığı açısından önemli bir çözüm yolu olmaktadır.

Vücuttaki en büyük organ olan karaciğer oldukça önemli görevler de üstlenmiştir. Bu fonksiyonlarını yerine getiremeyecek derecede hasar gördüğünde, karaciğer hastalığı meydana gelir. Hastanın genel sağlığını, yaşam kalitesini etkileyen derecedeki karaciğer hastalığında, kişiye karaciğer transplantasyonu yapılması gerekir.

Karaciğer transplantasyonu gereken hastanın tespit edilmesi

Hastalara klinik ve laboratuvar yöntemleriyle gereken tetkikler yapılarak, en kritik durumda olan hasta tespiti yapılır. Daha önceden nakil yapılacak hastalar rahatsızlığın şiddetine göre status 1, 2A, 2B ve 3 şeklinde sınıflandırılmaktaydı. Günümüzde ise status 1 aynı kalarak erişkinlerde MELD, çocuklarda ise PELD skorlama sistemi kullanılmaktadır.

Status 1: Karaciğer nakli olmadan 7 günden çok yaşama olasılığı olmayan, yoğun bakımda bakılan hastalardır

MELD skoru: Bu karaciğer nakli olmadığında 3 ay içinde ölümün gerçekleşeceği hastalardır

PELD skoru: Bu karaciğer nakli olmadığında 3 ay içinde ölüm riski taşıyan hastalardır

Bu sistem dahilinde karaciğer ilk olarak status 1 grubundaki hastaya sunulur. Ardından MELD ya da PELD grubu hastalar değerlendirilir. Lokal alıcı bulunmuyorsa, bölgesel ve ulusal düzeydeki alıcılara bakılır. Status 7 grubu hastalar geçici olarak nakil için uygun olmayan hastalardır.

Karaciğer Transplantasyonu

Kimlere karaciğer transplantasyonu yapılamaz

 • Hastanın alkol ya da madde kullanımı varsa
 • Kanser olanlara
 • İleri derecede akciğer ve kalp hastası olanlara
 • Enfeksiyon hastalığı olanlara
 • HIV hastası olanlara
 • Masif karaciğer yetmezliğinde, beyin ödeminin fazla olduğu durumda karaciğer nakli gerçekleştirilemez.

Karaciğer transplantasyonu muayene ve testleri nelerdir

Hastalara önce kan testleri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri ile elektrolitler yapılır. Enfeksiyon riski varsa, organizmalar için kültür alınır. Bu idrardan, kan ve balgam örneklerinden bakılır. Nakilden önce yapılan testler karaciğer hastalığının derecesini, hastanın nakilde hangi sırada olacağını belirlemek için yapılır.  Bu tetkiklerden sonra hasta karaciğer nakil kurulunda olan doktorlara sunularak, değerlendirmeye alınır. Uygun görüldüğü takdirde hasta organ bekleme listesine alınır. Kişinin adaylığından sonra gerekirse, batın tomografisi, EKG, karaciğer ultrasonu, jinekolojik muayene, kan testleri ile prufiye protein derivitesi cilt testi yapılabilir. Daha sonra uygun donör bulunduğunda ya da canlı verici olduğunda hastaya karaciğer transplantasyonu yapılabilir. Canlıdan nakil yapılacaksa hiç beklemeye gerek kalmaz.

]]>
Karaciğer Yağlanmasına Bitkisel Çözüm https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yaglanmasina-bitkisel-cozum.html Sat, 22 Sep 2018 21:47:02 +0000 Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözüm, Karaciğer yağlanmasını engelleyen veya var olan yağlanmaya şifa olan bazı bitkisel kürler vardır. Karaciğer yağlanması karaciğerin kendini korumak adına oluşturduğu aşırı yağ bez Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözüm, Karaciğer yağlanmasını engelleyen veya var olan yağlanmaya şifa olan bazı bitkisel kürler vardır. Karaciğer yağlanması karaciğerin kendini korumak adına oluşturduğu aşırı yağ bezelerinin olmasıdır. Karaciğer yağlanması zamanla karaciğer kanserine, siroza veya fibroza neden olur. Bu yüzden karaciğer yağlanmasında tedavi de geç kalınmamış olmak çok önemlidir.

Karaciğer yağlanmasına neden olan bazı faktörler vardır. Bunlar arasında obezite, bazı ilaçların yan etkileri, alkol kullanımı, A vitaminin aşırı tüketimi ve bazı ameliyatlar vardır. Bunların sonucunda karaciğer yağlanması meydana gelir. 

Karaciğer yağlanması sinsi bir hastalıktır fakat buna rağmen bazı kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, karnın üst kısmında ağrı ve şişme  gibi şikayetlerle kendini gösterir. 

Karaciğer yağlanması için bazı bitkisel çözümler:

Kür 1: Yaklaşık olarak 15-16 adet maydanoz elle parçalanır ve üzerine yarım limon sıkılarak mutfak robotundan geçirilir. 15 gün boyunca sabahları aç karnına içilir. ( en az yarım saat sonra kahvaltı yapılmalıdır.) 15. günün sonunda bir hafta mola verilir ve 15 günlük programa tekrar devam edilir. 

Karaciğer Yağlanmasına Bitkisel Çözüm
Maydonoz ve limon kürü yılda 2-3 kez tekrarlandığı sürece karaciğer yağlanmasının önüne büyük oranda geçilmiş olunur.

Kür 2:100 gr demir hindi 1 litre suyun içine parçalanarak atılır ve kaynatılır. Süzüldükten sonra sabah ve akşam 1 bardak içilir.

Kür 3: Bir tutam mısır püskülü 4  su bardağı suda 10 dakika kadar kaynatılarak 20 dakika dinlendirilir ve süzülür. Sabah ve  öğleden sonra olmak üzere günde iki kez 1 çay bardağı içilir.

Kür 4: 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çorba kaşığı taze limon suyu karıştırılarak sabahları aç karnına içilirse faydası  görülür.

Kür 5: 1 tutam sinirli yaprak 4 bardak suda 10 dakika kaynatılır ve süzülür. Bu kür günde 3 kez bir kahve fincanı  içilir.

Bu kürler uygulandığı taktirde karaciğer yağlanmasına şifa olur ama bunlara ilaveten bazı gıdalardan uzak durularak  önlem alınmalıdır. Uzak duruması gereken gıdalardan bazıları şunlardır : yağlı çorbalar, kavurma, meşrubat, çay, yumurta ve yumurtadan yapılmış yiyeceklerdir. Ayrıca sigara ve alkol kullanılmamalıdır.
Karaciğer yağlanması olan hastaların tüketmelerinde faydası görülebilecek gıdalar ise şunlardır : turp suyu, soğan, patates, mandalina, incir, üzüm, dut ve kirazdır.
]]>
Karaciğer Yağlanması Nasıl Önlenir https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yaglanmasi-nasil-onlenir.html Sun, 23 Sep 2018 03:53:40 +0000 Karaciğer yağlanması nasıl önlenir, genellikle fazla kilo alımı ile oluşup ,vücut için önemli riskler taşımaktadır. Karaciğer yağlanmasından kurtulmak ve öncesinde yağlanmayı engellemek sağlıklı besl Karaciğer yağlanması nasıl önlenir, genellikle fazla kilo alımı ile oluşup ,vücut için önemli riskler taşımaktadır. Karaciğer yağlanmasından kurtulmak ve öncesinde yağlanmayı engellemek sağlıklı beslenmekten geçer. Vücudun her organı önemli ve birbirlerine gerekli unsurlardır. Karaciğer vücudun depolama görevini görür. Alınan besinlerden vitaminleri stoklar ve zehirli toksinleri arındırır.  Günümüzde 5 kişiden birinde görülen karaciğer hastalığı  kötü ve dikkatsiz yaşam koşullarından oluşuyor. Karaciğerlerde en sık görülen rahatsızlık yağlanmadır. Gerekli önlem ve tedaviler uygulanmadığı takdirde bu rahatsızlık siroz gibi önemli hastalıklara yol açıp karaciğere zarar verecektir.

Karaciğerin yağlanması nasıl önlenir

Günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde sıralayacak olursak:

 • Alkolden uzak durmak
 • İdeal kiloda olmak yahut sağlıklı şekilde kilo vermek
 • Alınan şeker ve karbonhidrat miktarına dikkat etmek
 • Tüketilen yağ oranına dikkat etmek
 • Bol sebze tüketmek
 • Kuru bakliyatlar tüketimini ihmal etmemek
 • Düzenli yoğurt yemek
 • Düzenli yürüyüş yapmak

Karaciğerin sağlığı için dikkat edilmesi gereken ilk  şey besin tüketimidir.  Doğru yiyecekleri  kullanıp, yanlışlardan uzak durmak karaciğeri sağlıklı ve düzgün işlevli kılacaktır. Karaciğerin düşmanlarından biri olan  alkolü, kişinin hayatından mümkün olduğunca uzak tutması gerekmektedir. Karaciğerin düzgün çalışmasına engel olan alkol, karaciğerin yağlanmasına da sebep olur.  Aşırı alkol tüketenler ciğerlerine  ölümcül manada  hasar vermektedirler. Bu yüzden alkolden uzak durmak  yağlanmayı  önemli ölçüde  engelleyecektir.

Karaciğer Yağlanması Nasıl Önlenir

Gün içerisinde makarna, börek, patates  gibi karbonhidratı yüksek besinler bir arada kullanılmamalıdır. Gün içerisinde bir öğünde bunlardan birini tüketmek kafidir. Tüketilirken yanında yoğurt ve sebze de yemek önemlidir. Sebzeler karaciğer dostudur. Özellikle yeşil yapraklı sebzeleri tüketmeyi ihmal etmemek gerekir. Karaciğer için önemli olan C vitaminli enginar, kivi ve turunçgiller sofradan eksik edilmemelidir.

Kızartmalardan ve yağ oranı yüksek yemeklerden uzak durmak gerekir. Karaciğeri yoran besinleri;  pastahane ürünlerini, hazır kurabiyeleri, doymuş yağlı mamulleri minimuma indirmek yağlanmayı önleyecektir.

Karaciğeri onaran  bakliyatları  ölçüyü aşmadan tüketmek de yağlamayı engelleyen sebeplerdendir. Mercimek, kuru fasulye, nohut gibi kuru bakliyatları  ölçülü tüketmek zayıflamaya da yardımcı olacaktır.

Her öğünde bir kase yoğurt yemek karaciğer yağlanmasını önlediği gibi oluşan yağları da gidermede yardımcıdır. Mucize olarak adlandırılan bu besin göbek kısmındaki yağlar için de etkilidir.

Besinlerin dışında önemli olan bir husus da sağlıklı ve hareketli bir  yaşamın karaciğer üzerinde etkisidir. Günlük 30 dakikalık tempolu  yürüyüşler karaciğer yağlanmasını önleyen faktörlerdendir. 

Özetle; tüketilen yiyecek ve içeceklere dikkat edip  hareketli bir yaşam ile ideal kiloda kalarak karaciğer yağlanması engellenebilir.

]]>
Karaciğer Yetmezliği https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yetmezligi.html Sun, 23 Sep 2018 15:25:33 +0000 Karaciğer yetmezliği birçok insanda meydana gelen ve belirtileri ile insanlara birçok olumsuzluklar yaşatan bir hastalıktır. Öyle ki günümüzde tıp ne kadar gelişse de bu tür problemlere herhangi bir tedavi geliştirilememiş Karaciğer yetmezliği birçok insanda meydana gelen ve belirtileri ile insanlara birçok olumsuzluklar yaşatan bir hastalıktır. Öyle ki günümüzde tıp ne kadar gelişse de bu tür problemlere herhangi bir tedavi geliştirilememiştir. Bu gibi durumların sadece tıbbi ilaçlarla kontrol altında tutulması bu hastalığa yakalanan insanları azda olsa rahatlatmaktadır. Bu durumdan anlamalıyız ki karaciğer yetmezliği problemi yaşayan hastalara genellikle bu durumun daha da ilerlememesi için tedaviler uygulanmaktadır. Karaciğer yetmezliği genellikle başka hastalıkların ya da durumların meydana getirdiği sorunlardandır. Yani bu hastalık aslında tıbbi olarak tek başına bir hastalık niteliği taşımaz. Bu durumu meydana getiren sorunlar düzeltilerek karaciğerdeki yetmezlik durumlarının ortadan kaldırılması için ilaç tedavilerinden başka bir şey yapılamaz. Karaciğer yetmezliği genellikle üç ayrı grupta incelenmektedir. Bunların ilki hafif derecede görülen karaciğer yetmezliğidir. Bu karaciğer sorunlarından bir diğeri gittikçe ilerleyen karaciğer yetmezliği ve bunlardan son olarak diğeri ağır karaciğer yetmezliği problemidir. Karaciğer yetmezliği görülen kişilerde öncelikle bu sınıfa göre ayrılarak hasta hangi sınıfta yer alıyorsa yapılan tedavilerde bu denli olur. 

Hafif derecede karaciğer yetmezliği:  Bu derecede görülen karaciğer yetmezliği problemlerinde genellikle kişiler çok fazla belirtiler meydana gelmemektedir. Aslında belirtiler meydana gelse bile bu kişiler belirtilerin farkına çok fazla varmazlar. Bu durumdan sadece kişinin diğer organları etkilenir. Etkilenen bu organların yaptığı sorunlar ile kişi doktora gittiğinde asıl sorun ortaya çıkar.  Fakat durumun üzücü tarafı ülkemizde görülen 
karaciğer yetmezliği problemleri genellikle bu derecede değilde kişide çok daha büyük sorunlar meydana getirecek derecelerde olan sorunlar görülmektedir.   Hafif derecede görülen karaciğer yetmezliğinin en büyük belirtisi kişide görülen ani kilo verme durumlarıdır. 

Karaciğer Yetmezliği
Gittikçe ilerleyen karaciğer yetmezliği: Bu durumda hasta için en önemli şeylerden biri tabi ki erken teşhistir. Hastalık ilerlemeden yapılan teşhisler sizin için çok daha iyi olacaktır. Bu nedenledir ki vücudunuza ara sıra kulak vererek herhangi bir probleminizin olup olmadığına bakın. Çünkü gittikçe ilerleyen karaciğer yetmezliği görülen kişilerde genellikle sorun büyüdükten sonra ortaya çıkarak sorun haline gelmeye başlamaktadır. Bu nedenle gerekli önlemleri almanız sağlığınız açısından sizler için çok daha iyi olacaktır. 

Ağır karaciğer yetmezliği: Bu sorun genellikle kişilerde büyük belirtiler vererek kendisini gösteren ve beraberinde önlenemeyen sorunlar getiren bir hastalıktır. Ne yazık ki ülkemizde görülen karaciğer yetmezliği sorunlarının yüzde yetmişi bu aşamadadır. Bunun nedeni insanlar üzerindeki bu hastalığın zamanla büyüdükten sonra fark edilmesidir. Durum böyle olunca yapılan tedavilerin etkiler oldukça az ve bazen herhangi bir cevap alınamamaktadır. 

Bu şekilde üç aşamaya ayrılan karaciğer yetmezliği sorununda bir çok belirti ortaya çıkabilir. Bu belirtilerden en büyüğü ve insanlarda en fazla görüleni tabi ki de kişinin el ve ayaklarında olmak üzere görülen şişlik problemleridir. Hep sağlık açısından hem estetik açısından kişide sorunlara neden olan bu durum genellikle en büyük belirtidir. 
]]>
Karaciğer Şişmesi https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-sismesi.html Sun, 23 Sep 2018 21:04:21 +0000 Karaciğer şişmesi, Karaciğer de bulunan hücrelerin büyüyerek şişmesi ile safra tıkanıklığı olarak bilinen karaciğer şişmesi, karaciğer de oluşan hastalıklar sonucu ortaya çıkmaktadır. Karaciğer enzimlerinin artmas Karaciğer şişmesi, Karaciğer de bulunan hücrelerin büyüyerek şişmesi ile safra tıkanıklığı olarak bilinen karaciğer şişmesi, karaciğer de oluşan hastalıklar sonucu ortaya çıkmaktadır. Karaciğer enzimlerinin artması, karaciğer hücrelerinin inflamasyonu veya hasarı neticesinde meydana gelmektedir. Karaciğer şişmesi, rutin kan testlerinde tespit edilirler. Çoğu zaman karaciğer enzimleri hafif ve geçici bir yükselme gösterirler. Karaciğer enzimlerindeki bu yükselme kronik olabilir fakat ciddi bir karaciğer sorunu belirtisi değildir. 

Karaciğer şişmesi belirtileri
 • Cildinizin rengi sarıya dönmeye baslar.
 • Gözlerinizin beyaz kısmında sararma
 • İdrar renginizde aşırı koyulaşma
 • Derinizde kaşınma gibi belirtileri vardır.
Karaciğer şişmesinin nedenleri
 • Karaciğer içinde kan birikmesine neden olacak durumlar
 • Kalp krizi ve kalp yetmezliği
 •  Glikojen depolama hastalığı
 • Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalıkları
 • Karaciğer yağlanması ve ödemler
 • Aşırı alkol tüketimine bağlı karaciğer iltihabı
 • Siroz
 • Glüten nediyle ince bağırsak hasarları
 • CMV enfeksiyonu
 • Karaciğer kanseri
 • Aşırı bakır alımı nedeniyle bakırın vücut içinde depolanması
 • Şişmanlık ve obezite
Karaciğer şişmesi teşhis ve tanı; Vücudumuzun sağ alt kaburgalarını geçmeyecek büyüklükte ve yumuşak bir yapıya sahip olan karaciğerde şişme olup olmadığını elle kontrol ederekde anlayabiliriz. Karaciğer organının şişmesine bağlı sertleştiği de bilinir. Sadece aşırı kilolu hastalarda elle anlaşılması zor olduğundan bilgisayarlı tomografi, ultrason ve emar ile karaciğer şişmesi olup olmadığı incelenir. 

Karaciğer Şişmesi
Karaciğer şişmesi tedavisi

Bu hastalıkta ilk olarak tedavi yönteminin belirlenmesidir. Şişmeye neden olan başka bir hastalıksa önce o rahatsızlığın tedavisi yapılmalıdır. Eğer başka bir hastalık nedeni yoksa karaciğer şişmesi devam edecektir. Bu da safra yollarının tıkanmasına yol açarak daha ciddi durumlara yol açacaktır. Karaciğer şişmesinin tedavisine başlanabilmesi için sebep olan sorunun tam olarak belirlenmesi gerekir. Kişi eğer kendi fark ettiği zaman hemen doktora başvurmalıdır. Erken müdahale, hastalığın belirlenmesinde ve tedavisin de büyük öneme sahiptir.
]]>
Karaciğer Ameliyatı https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-ameliyati.html Mon, 24 Sep 2018 04:12:24 +0000 Karaciğer ameliyatı, çeşitli problemler için yapılabilmektedir. En çok yapılan operasyonlar, rezeksiyon adı verilen ve karaciğerin bir kısmının alındığı ameliyatlardır. Bu ameliyatın yapılma sebebi ise sıklıkla köt Karaciğer ameliyatı, çeşitli problemler için yapılabilmektedir. En çok yapılan operasyonlar, rezeksiyon adı verilen ve karaciğerin bir kısmının alındığı ameliyatlardır. Bu ameliyatın yapılma sebebi ise sıklıkla kötü huylu tümör varlığıdır. Bu tümörler, karaciğer dokusunda başlayabilen tümörler olabileceği gibi diğer organlardan metastaz yapmış tümörlerde de olabilmektedir.

Önemli bir diğer ameliyat ise karaciğer naklidir. İlerleyen tıp sayesinde, bu ameliyatlar başarılı şekilde yapılabilmektedir. Vericiler gönüllü ya da organ bağışçıları olabilmektedir.

Geçmişte karaciğer ameliyatı, çok kanamalı ve karmaşık olduğu için, en riskli ameliyatlar arasında görülmekteydi. Bu yüzden olabildiğince kaçınılan ameliyat, günümüz tıbbında başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Karaciğer Ameliyatlarında Kullanılan Tetkikler

Günümüz şartlarında yapılan karaciğer ameliyatları sırasında, karaciğerin %75i gibi büyük bir bölümü, güvenli bir şekilde alınabilmektedir. Eğer karaciğerin daha büyük bir kısmının alınması gerekiyorsa, ALPPS olarak adlandırılan ve iki seri ameliyattan oluşan bir teknikle, yine bu operasyon da, rahatlıkla yapılabilmektedir. Karaciğer kendini çok çabuk onarabilen bir organ olduğu için, 10 veya 12 hafta içerisinde kendini eski büyüklüğüne getirebilip, sağlıklı bir hale gelebilmektedir.

Karaciğer Ameliyatı

Karaciğer Ameliyatlarını Gerektiren Durumlar

Karaciğer ameliyatı yapılması gereken durumların altında yatan sebepler, sıklıkla karaciğer hastalıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Örneğin hepatit B ve hepatit C gibi karaciğer hastalıklarının varlığı, kanser oluşumları için çok elverişli bir zemin hazırlamaktadır. Ayrıca yine ağır bir karaciğer hastalığı olan siroz, sekonder ve metastatik tümör oluşumları da, cerrahi müdahale gerektiren hastalıklar arasındadır.

Önceki yıllarda karaciğer ameliyatı olmaya uygun olmayan kişiler, artık çeşitli ilaç tedavileri ile ameliyata hazır hale getirilip, ameliyat sonrasında da çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Ardı ardına yapılan seri ameliyatlar sayesinde, karaciğer tümörlerden tamamen kurtarılabilmektedir. Ayrıca cerrahi operasyonlar ile tam olarak alınamayan tümörlerin, eş zamanlı yapılan radyofrekansablasyon uygulamaları ile tamamen yok edilmesi de mümkündür.

]]>
İbrahim Saraçoğlu Karaciğer https://www.karaciger.gen.tr/ibrahim-saracoglu-karaciger.html Mon, 24 Sep 2018 23:10:11 +0000 İbrahim Saraçoğlu karaciğer, için birkaç tane doğal yollardan hazırlanan kürleri mevcuttur. İnsan vücudunun en büyük organlarından olan karaciğer, yaşamsal fonksiyonların sağlıklı çalışabilmesi ve karaciğerin tam İbrahim Saraçoğlu karaciğer, için birkaç tane doğal yollardan hazırlanan kürleri mevcuttur. İnsan vücudunun en büyük organlarından olan karaciğer, yaşamsal fonksiyonların sağlıklı çalışabilmesi ve karaciğerin tam olarak görevini yapabilmesi için dikkat edilmesi şart bir organdır. Karaciğer vücut için çok önemli bir organ olduğu için doğal ilaç ve tedavi yöntemlerinde uzman olan İbrahim Saraçoğlu hocada karaciğer sağlığı için doğal yöntemlerle hazırlanan ve sağlığa hiçbir zararı olmayan kür tedavileri hazırlamıştır.

İbrahim Saraçoğlu karaciğer sağlığının önemine dikkat çekmektedir. Vücut için en hassas görevleri yerine getiren karaciğer sağlık için çok büyük önem arz etmektedir. Karaciğer hastalıklarının teşhisi ve tedavisi hayati önem taşımaktadır. Herhangi bir geç kalınma ve müdahale edilmemesi ölüme kadar neden olmaktadır. Karaciğer hastalıklarına yakalananlar için İbrahim Saraçoğlu birkaç tane kür hazırlamıştır.

Maydanoz limon kürü

Malzemeleri

 • 1 bağ maydanoz
 • Yarım limon
 • Yarım bardak klorsuz su

Yapılışı ve uygulanışı

Maydanoz bol su ile yıkanması gerekir. Yıkandıktan sonra küçük parçalar halinde ister elinizle kesersiniz ya da sapları ile birlikte mutfak robotu içine atarak küçük parçalar haline gelmesini sağlayabilirsiniz. Maydanozları bir tas içine boşaltarak üstüne limonu sıkınız ve klorsuz olan suyumuzu ekleyiniz. Bu karışım hiç durmadan 5 dakika kadar güzelce karıştırın. Karışımın olduğuna emin olunuz. Uygulaması ise bu karışım sabahları kahvaltıdan yarım saat önce aç karnına içiniz. Bu işlem 15 gün boyunca ara vermeden yapılması gerekmektedir. Sonrasında 5 gün ara vererek bir 15 gün daha tedaviye devam ediniz. Karaciğer yağlanmasını önlemek için bu doğal tedavi yönteminizi uygulamanızda fayda vardır.

Karaciğer temizlenmesi için lavanta kürü

Malzemeler

 • 1 bardak su
 • 1 tatlı kaşığı kadar Lavanta
İbrahim Saraçoğlu Karaciğer

Yapılışı ve uygulanışı

Küçük cezve içine 1 bardak suyumuz ilave edilir ve kısık ateş de kaynatılmaya başlanır. Kaynama devam ederken su içerisine 1 tatlı kaşığı kadar lavanta ilave edilir ve süre olarak yaklaşık 10 dakika kadar kaynatma yapılır. Bu kaynatmadan sonra su süzülür ve soğuması beklenir. Soğuduktan sonra akşamları akşam yemeğinden 2 saat önce içilir ve 15 gün boyunca devam eder. 5 günlük aradan sonra tekrar 15 gün süreyle bu küre devam edilir.

İbrahim Saraçoğlu karaciğer için anlatılan bu kürler sabah ve akşam şeklinde birbirlerine bağlantılı şekilde devam ettirilir. Yılda 2 3 kez uygulanması gereken bu kür karaciğer yağlanması, karaciğer temizlenmesi ve karaciğer hastalıklarını engellemek için çok önemlidir. Sağlığa hiçbir zararı olamayan İbrahim Saraçoğlu karaciğer kürleri gayet sağlıklı ve karaciğer hastalıkları için birebir tedavi metottur.

İbrahim Saraçoğlu karaciğer hastalılarına karşı dikkat edilmesini ve bu kürlerin yılda 2-3 kez uygulanmasını tavsiye etmektedir. İnsan vücudu açısından önemli bir yere sahip olan karaciğer sağlığı insan sağlığı ve diğer organlar açısından önemlidir. Karaciğer hastalıklarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade eden uzmanlar daha ciddi problemler yaşamamak için sağlık kuruluşlarına ilk olarak gitmeyi önermektedir. Karaciğer sağlığı için düzenli ve sağlıklı beslenme gerektiğini ve sporun çok önemli olduğunu uzmanlar dile getirmektedir. Yemeklerde kullanılan yağların insan sağlığına zararlı olduğunu ve az yağ tüketimi karaciğer hastalıklarını engellemek adına önemlidir. İçeriğini bilmedikleri yiyeceklerin ve içeceklerden uzak durulması da çok önemlidir. Katkı maddesi içeren yiyecek ve içecekler karaciğer rahatsızlıklarına sebep olmaktadır. 

]]>
Karaciğerde Kist https://www.karaciger.gen.tr/karacigerde-kist.html Tue, 25 Sep 2018 06:54:54 +0000 Karaciğerde Kist ,oluşumu denince, karaciğerde buluna içeriğinde sıvı olan ve parazit kaynaklı olmayıp, basit kist de denilen, iyi huylu tümörler anlaşılmaktadır. Bu kistlerin birden çok olması durumunda polistik karaci Karaciğerde Kist ,oluşumu denince, karaciğerde buluna içeriğinde sıvı olan ve parazit kaynaklı olmayıp, basit kist de denilen, iyi huylu tümörler anlaşılmaktadır. Bu kistlerin birden çok olması durumunda polistik karaciğer hastalığı meydana gelebilmektedir. Genellikle karaciğer hastalığının hangi sebeple olduğu bilinmemekle beraber, nüfusun % 5’inde görülen bu hastalığın genetik olarak, doğuştan geldiği düşünülmektedir. Karaciğer kisti genellikle genel kontroller veya başka bir hastalıktan dolayı yapılan radyolojik tetkiklerde tesadüfen ortaya çıkmaktadır. Ancak karaciğer kistleri, ileri evrelerde, büyümeye başladıklarında karın bölgesinin sağ üst bölümünde ağrı şeklinde, karın bölgesinde şişlik hissi ve tokluk hissi gibi belirtilerle kendini gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra, karaciğer kisti nadiren de olsa karaciğer dışında safra yolunda tıkanıklığa ve sarılığa yol açmaktadırlar. Karaciğerdeki kistler kendi etrafında dönme, yırtılma ya da iltihap kapmaları durumunda karın bölgesinde oluşan şiddetli ağrı veya akut karın sendromu şeklinde de ortaya çıkmaktadırlar.

Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen karaciğerde birden fazla kistin olması durumu ya da polikistik karaciğer rahatsızlığı, genellikle çocukluk döneminde başlayarak, ergenlik döneminde belirlenmekte ve erişkinlik dönemine gelindiğinde sayıca daha fazla olmaktadır. Amip kaynaklı olabilen karaciğer apseleri, su veya gıda yoluyla bulaşmaktadırlar ve amipler bağırsakta yerleşerek damar yoluyla karaciğere geçip burada apseye neden olabilmektedirler. Bunun dışında, iltihaplı karaciğer apseleri ise karın içi veya safra yolu iltihabının karaciğere yerleşerek oluşmaktadırlar ve oluşan karaciğer apsesinin tedavi yöntemi, cerrahi yöntemle boşaltma ile hastaya antibiyotik verilmesi şeklinde olabilmektedir ve bazı durumlarda, cerrahi boşaltma yöntemi hasta ameliyat edilmeden, lokal uyuşturma yöntemiyle deriden girilmesi şeklinde de yapılabilmektedir.

Karaciğerde Kist

Ekinokokus granulozus adı verilen parazit ile oluşan kistlere karaciğerin hidatik kistleri adı verilmektedir ve bu ekinokokus granulozus kurt, köpek gibi bazı hayvanların bağırsaklarında yaşayıp, dışkıları ile yumurtalarını bırakmaktadırlar. Dışkılardan atılan yumurtalar daha sonra, ara konakçı olan koyun ile sığırlara bulaşmakta ve bu koyunlardan da kesim sonrası et yolu ile insanlara bulaştıktan sonra da, bağırsaktan dolaşım yolu ile karaciğere ulaşarak, buraya yerleşmektedirler.

Karaciğerin hidatik kistlerin ilk aşamada genellikle belirtisi olmazken, kistler büyüdükten sonra ele gelebimekte ve ağrıya sebep olmaktadırlar. Karaciğerin hidatik kistleri ayrıca, önce karaciğer dışı ana safra yoluna, sonra ise diyafram yolu ile göğüs boşluğuna ya da karın zarına  açılabilmektedirler. safra yoluna açılan hidatik kist sarılığa sebep olmakta, karın zarına açılan hidatik kist ise alerjik şoka ve son olarak, iltihaplanan hidatik kist de karaciğer apsesine sebep olmaktadır. Bu kistlerin cerrahi olarak kistin boşaltılması, çıkarılması veya kist boşluğunun küçültülmesi şeklinde tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Kistik Karaciğer Tümörleri;

Kistadenom: Bu iyi huylu karaciğer tümörleri kadın hastalarda görülmektedir.

Kistadenokarsinom: karaciğerin kötü huylu veya habis tümörleri olan kistadenokarsinom, kadın ve erkek hastalarda eşit olarak görülmektedir. Bu hastaların çoğunda bir belirti görülmezken, bazen karında şişkinlik, bulantı ve dolgunluk hissi yaratabilmektedir.

]]>
Ender Saraç Karaciğer Yağlanması https://www.karaciger.gen.tr/ender-sarac-karaciger-yaglanmasi.html Tue, 25 Sep 2018 07:39:28 +0000 Ender saraç karaciğer yağlanması hakkında dikkat çekici önerilerde bulunmaktadır. Vücudun önemli organlarından olan karaciğer yaşamsal faaliyet açısından önemli bir yere sahiptir. Karaciğer hastalıkları tüm vücudu e Ender saraç karaciğer yağlanması hakkında dikkat çekici önerilerde bulunmaktadır. Vücudun önemli organlarından olan karaciğer yaşamsal faaliyet açısından önemli bir yere sahiptir. Karaciğer hastalıkları tüm vücudu etkilemektedir. Karaciğerde gelebilecek hastalıklar diğer hastalıkları da tetiklemekle vücudu çok zor duruma sokmaktadır. Yaşamsal faaliyetleri için vücut için gerekli görevleri sürdüren karaciğer, karaciğer yağlanması da vücudu bir hayli etkilemektedir. Müdahale edilmemesi veya önlem alınmaması halinde ciddi rahatsızlıkları beraberinde getirmekte ve vücudu zor durumda bırakmaktadır. Ender saraç da karaciğer yağlanması kür ve önerileri ile karaciğer yağlanması olan insanlara yardımcı olmaktadır.

Ender saraç karaciğer yağlanması hastalığı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu rahatsızlığın temel sebeplerini şu şeklide sıralamaktadır.

 • Kolesterol yüksekliği
 • Alkol
 • İlaç kullanımı (kullanılan ilaçlar ciddi şekilde karaciğer yağlanmasına sebep olmaktadır)

Bu durumlar karaciğer yağlanmasına ciddi şekilde sebep olmaktadır. Diğer hastalıklar için kullanılan ilaçlar karaciğere çok zarar vermektedir. İlaç yutmak da da bol su tüketilmesi gerekmektedir. Karaciğer yağlanmasına karşı ender saracın enginar kürü çok etkili olmaktadır. Enginar kürünün hiçbir yan etkisi bulunmamakla sağlığa da hiçbir zararı yoktur. Karaciğer yağlanması rahatsızlığı olan insanların enginar kürünü denemesi gerekmektedir. Uzmanlar tarafından da önerilen bu kür çok iyi gelmektedir.

Ender Saraç Karaciğer Yağlanması

Ender saraç karaciğer yağlanması için enginar kürü

Malzemeleri

 • Enginar yaprağı
 • Su

Yapılışı ve kullanışı

Enginarın sap yapraklarından 2 3 tanesini enginardan alınır ve bol su ile yıkanır. Bol su ile yıkandıktan sonra fazla olacak şekilde su miktarı içerisine atılarak kaynatmaya başlanılır. Daha sonra ek olarak kaynayan su içerisine bir avuç kadar hindiba bitkisi atılır. Daha sonra ise az bir miktar zerdeçal eklenir. Bu eklemeleri de yaptıktan sonra uzun süre kaynatılır. Suyun kaynaması gerekmektedir. Kaynama işlemi bittikten sonra hazır hale gelen enginar kürü soğuması beklenir ve süzülür. Bu kaynatmada su miktarı 4-5 litre olması daha uygun olacaktır. Süzme işleminden sonrada 4-5 litrelik su bidonu içerisine konularak soğuk olan buzdolabı veya kapalı güneş almayan oda içerisinde muhafaza ederek saklayın. Bu şekilde hazır hale gelen enginar kürünün kullanımı ise sabah ve akşam olmak üzere aç karnına bir su bardağı kadar tüketimi yapılır. Bu kür sayesinde karaciğer yağlanması ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelecektir.

Ender saraç karaciğer yağlanması ile ilgili hazırlamış olduğu bu kür sayesinde karaciğer yağlanması doğal yöntemlerle tedavi edilecektir. Doğal yöntemlerle hazırlayan ender saraç, karaciğer yağlanması rahatsızlığı olan her insana tavsiye etmektedir. Hiçbir yan etkisi olmayan bu doğal ilaç tedavisi kullanan kişiler tarafından da önerilmektedir. Vücut için çok önemli yere sahip olan karaciğerin sağlığına dikkat etmek gerekmektedir. ilk olarak doktora gidilmesi gerekmektedir. Karaciğer hassas bir organ olduğu için burada meydana gelecek rahatsızlıklar tüm vücudu etkilemektedir.

]]>
Karaciğer Büyümesinin Zararları https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-buyumesinin-zararlari.html Tue, 25 Sep 2018 09:48:55 +0000 Karaciğer büyümesinin zararları,arasında kanser, siroz, timör, kistler ve kalp yetmezliği birçok hastalığa neden olması yer alır. Vücudun en önemli görevini üstlenen karaciğerin büyümesi bazı hastalıkların görülmesi Karaciğer büyümesinin zararları,arasında kanser, siroz, timör, kistler ve kalp yetmezliği birçok hastalığa neden olması yer alır. Vücudun en önemli görevini üstlenen karaciğerin büyümesi bazı hastalıkların görülmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Erkeklerin karaciğeri kadınlarınkinden daha büyüktür. Karbonhidrat, kolestrol ve yağlı bileşik maddelerin sentezini yapmakla görevli olan karaciğer toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Günümüzde birçok kişi karaciğer büyümesinin farkında değildir. Farklı hastalıkların neden olduğu karaciğer büyümesi belirtileri arasında karın bölgesinde sürekli şişlik ve rahatsızlık hissi, kronik yorgunluk, sarılık, güçsüzlük, mide bulantısı ve kilo kaybı yer alır.

Karaciğer büyümesinin başlıca nedenlerinden biri karaciğerin yaralanmasına ve çalışmasına engel olan sirozdur. Hepatit A, B ve C virüsleri karaciğerde enfeksiyonlara neden olmaktadır. Ayrıca aşırı derecede alkol tüketilmesinin karaciğerde yağlanmaya neden olması sonucunda da karaciğer büyümektedir. Karaciğer yağlanmasına yol açan diğer nedenler ise diyabet, yüksek kolstrol ve obezitedir. Karaciğerde hasarlanmalara yol açan nedenlerden biri de öd kesesinin çalışmamasıdır. Karaciğerde yağların sindirilmesini sağlayan öd kesesisnin çalışmaması karaciğerin büyümesine neden olmaktadır. Ayrıca karaciğerde bazı maddelerin fazla birikmesi farklı hastalıklara yol açmaktadır. Karaciğerde emilmeyerek biriken demirin yol açtığı hastalığa hemokromatoz, bakırın birikmesine wilson hastalığı adı verilir. Karaciğerde yağlı maddelerin birikmesine Gaucher hastalığı, proteinin fazla birikmesine ise amiloidoz hastalığı denir.

Karaciğer Büyümesinin Zararları

Kalp yetmezliği ve Budd-Chiari sendromu gibi kan takviyesinden kaynaklı hastalıklarda karaciğer büyümesine yol açmaktadır. Kanın kalbe düzenli olarak pompalanmaması sonucunda ortaya çıkan kalp yetmezliği yağ birikimi sonucunda hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu ve karaciğer büyümesine yol açmaktadır. Budd- Chiari sendromu ise kanın karaciğerden kalbe taşıyan toplar damardaki tıkanıklık sonucunda karaciğerin büyümesi ile ortaya çıkar. Karaciğer büyümesinin zararlarından biri de karaciğer kanseri, lösemi, karsinoma, lenfoma, göğüs, kolon ve akciğer kanserine neden olmasıdır. Karaciğer büyümesinin yol açtığı nedenlerden biri alkol ise tedavi sürecinde mutlaka alkol bırakılmalıdır. Hepatit A, B ve C hastalıklarında ilaç tedavisine başlanmaktadır. Obezite kişilerin kilo vermesi sağlanır. Şeker hastalarının ise kan şekeri ve kolestrolü düzenli seviye kalması sağlanır. Kanser gibi hasatalıklarda ise kemoterapi uygulanarak tedavi edilir. Bilinçsiz ilaç kullanılmamalı ve sigara tüketilmemelidir. Ayrıca temizlik maddeleri, böcek ilaçları gibi tetikleyici kimyasal maddelerden uzak durulmalıdır.

]]>
Karaciğer Nakli Sonrası Yaşam Süresi https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-nakli-sonrasi-yasam-suresi.html Tue, 25 Sep 2018 15:58:28 +0000 Karaciğer nakli sonrası yaşam süresi, karaciğer nakli yapıldıktan sonra bir yıllık sağ kalım süresi nakilden önce evinde yaşayan kişilerde % 90 oranındayken, nakilden önce hastanede yatan durumu kritik olan hastal Karaciğer nakli sonrası yaşam süresi, karaciğer nakli yapıldıktan sonra bir yıllık sağ kalım süresi nakilden önce evinde yaşayan kişilerde % 90 oranındayken, nakilden önce hastanede yatan durumu kritik olan hastalardaki oran % 60 kadardır. Hastalarda 5 yıllık sağ kalım oranı % 80 kadardır. Günümüzde daha iyi immunsupresan ilaçların kullanılmaya başlaması ve bu alandaki tecrübenin artmasıyla, karaciğer nakli sonrası yaşam süresi daha uzamaktadır. Hastaların nakilden sonraki tedavi planına uyması, naklin başarısını yükselterek, yaşam süresini uzatmaktadır. 

Çoğunlukla nakilden sonra bir yıl içinde hastanın ateşlenmesi halinde, hemen hastaneye yatırılması gerekir. Kusma yüzünden bağışıklık baskılayıcı ilaçları kullanamayan hastalarda, hastaneye yatırılmalıdır. Bir yılın ardından ortaya çıkan ateş yüzünden ilk olarak hastalara hastaneye yatırılmadan önce tedavi uygulanır. Verilen ilaçların dozu hastaya göre düzenlenir. İlaçlar ilk bir yıldan sonra daha düşük miktarda ilaç kullanılır.

Karaciğer nakli sonrası yaşam süresini etkileyecek komplikasyonlar nelerdir

T tüp yerinin enfeksiyonu: Safrayı vücut dışına alma görevini gören tüpler, her hastaya takılmaz. Anca takılan hastaların bir kısmında tüpün girdiği yer mikrop kapabilir. Bu durumda bölgede yanma, kızarıklık meydana gelir. Bu durumda hastalardaki tüp çıkarılmalıdır.

Safra kaçağı: Safra kanallarından dışarı kaçan safra nedeniyle hastada bulantı, karnın sağ tarafında ağrı, ateş gibi etkiler olabilir.

Karaciğer Nakli Sonrası Yaşam Süresi

T tüpün çıkması: Tüple cilt arasındaki dikişin kopmasıyla, tüpün dışarıdaki kısmının uzamasıyla ortaya çıkar. Bu durumda hastaya müdahale edilmelidir.

Safra stenozu: Safra kanalındaki daralma yüzünden safra vücuda geri döner. Bu durumda hastaların cildinde sarılık gelişir.

Enfeksiyonlar: Hastalarda kullanılan bağışıklık baskılayıcı ilaçlar nedeniyle enfeksiyonlar olabilir. İlaçların vücudun karaciğeri reddetmemesi için kullanılması gerekse de, vücutta savunma sistemini de bozmaktadır. Bu nedenle hastaların en fazla görülen enfeksiyonlara uygun ilaç kullanması gerekir. Bu enfeksiyonlar arasında en fazla görülenleri ise, herpes zoster virüsü, herpes, simplex virüsleri, mantar enfeksiyonları, bakteri enfeksiyonları, Sitomegalovirüs(CMV) ve diğer enfeksiyon türleridir. Bunun yanında hastaların yaşam kalitesini etkileyebilecek şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların da takibi yapılmalıdır.

Karaciğer nakli sonrası yaşam süresi, başarılı bir nakil yapılmasına, hastanın vücudunun yeni karaciğeri reddetmemesine, nakilden sonra kontrollerin ihmal edilmeden yapılmasına, ortaya çıkabilecek komplikasyonlara kısa sürede müdahale edilmesine, bağışıklık baskılayıcı ilaçların verilen doza uygun şekilde kullanılmasına ve diğer etkenlere göre farklılık göstermektedir. Ancak giderek karaciğer naklindeki tecrübenin artması, kullanılan ilaçların yenilenmesi gibi unsurlar hastaların yaşam süresine ciddi derecede etki etmekte, hastaların uzun yıllar sağlıklı yaşamasına neden olmaktadır.

]]>
Hamilelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi https://www.karaciger.gen.tr/hamilelikte-karaciger-enzimlerinin-yukselmesi.html Wed, 26 Sep 2018 08:08:31 +0000 Hamilelikte karaciğer enzimlerinin yükselmesi, hamlelik döneminde karaciğer enzimlerinin yükselmesinin çeşitli sebepleri vardır. Bu dönem gebelik hormonu olan östrojen başta olmak üzere, çok sayıda hormon salgılanma Hamilelikte karaciğer enzimlerinin yükselmesi, hamlelik döneminde karaciğer enzimlerinin yükselmesinin çeşitli sebepleri vardır. Bu dönem gebelik hormonu olan östrojen başta olmak üzere, çok sayıda hormon salgılanması artar. Yapılacak testlerde çoğu enzimin ve hormonun yükseldiği görülebilir. Gebelikte uygulanan testlerde karaciğer enzimleri olan AST ALT artışı olduğu tespit edilebilir. Bu enzimler genellikle karaciğerdeki hasarı belirlemek için kullanılır. Karaciğer hastalıklarında AST, ALT enzimleri kana daha fazla salınır. Bu enzimlerin vücutta başka dokularda da bulunması nedeniyle, çeşitli sebeplerle değerleri yükselebilir. Yani her zaman bu enzimlerin yüksekliği karaciğer hastalığını göstermez. Hamilelik döneminde de enzimlerin yükselmesi çeşitli sebeplerle olur.

Hamilelikte karaciğer enzimleri AST ve ALT yüksekliklerinin sebepleri

1000 IU / ml değerinden fazla yükselme olursa, bu durumda hepatik iskemi, toksikasyonlar ve ruptur olduğu düşünülmelidir

1000 IU / ml değerinden daha düşük karaciğer enzimlerinin en fazla görülen nedeni viral enfeksiyonlardır. Hastalarda hepatit A, B, C görülmesi durumunda bunların klinik seyri hamile olanlarla, olmayanlar arasında bir farka neden olmaz. Hepatit E durumunda ise hamilelerde % 10-20 oranında yaşam kaybı olabilir. Fetal kayıpları ise, % 60 oranındadır. Viral hepatitlerden olan herpes disseminasyon da aynı şekilde ciddi sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden hamile kadınlara gereken tetkikler yapılmalıdır.

Viral hepatitler karaciğer enzimlerinin yükselmesine neden olmadıysa, HELLP yani hemoliz, artan karaciğer enzimleri ve düşük platelet görünebilir. Bu durumda hiperemeziz gravidarum, hamileliğin akut yağlı karaciğeri göz önüne alınmalıdır. Bu durumlar preeklampsiye eşlik eder. Genellikle gebeliğin son trimesterinde meydana gelirler. Sadece hiperemeziz gebeliğin ilk trimesterinde daha fazla görülür. Bu sorunların ortaya çıkması halinde en doğru yaklaşım hamileliğin sonlandırılması olacaktır. Gebelik sonlandırıldığında genellikle çoğu vakada hızlı bir düzelme görülür. Ancak bazı durumlarda hastaya karaciğer nakli yapılması gerekebilir.

Hamilelikte Karaciğer Enzimlerinin Yükselmesi

Hamilelerin yaklaşık % 6 kadarında bu dönem safra kesesi taşı görülebilir. Fakat bunların çok azı gebelikte sorun yaratabilir. Gerekli olursa gebelikte kadına safra kesesi operasyonlarının yapılması mümkün olabilir.

Hamilelik öncesinden var olan karaciğer hastalıkları Wilson hastalığı, otoimmün hepatit için oldukça güvenli tedavi yolları bulunmaktadır. Prednisone, D penislinamin, azothiopurine gebelikte güvenle kullanılabilir.

Önceden siroz hastası olan kadınların gebe kalması zordur. Gebelik elde edilse bile, erken doğum, ölü doğum riskleri daha fazla olur.

Hamilelerde karaciğer enzimlerinin yükselmesi normal kabul edilse de, buna sebep olabilecek daha ciddi etkenler olabilir. Bu yüzden gebe kadının kontrol altında olması daha uygundur.

]]>
Karaciğere Faydalı Yiyecekler https://www.karaciger.gen.tr/karacigere-faydali-yiyecekler.html Wed, 26 Sep 2018 14:41:33 +0000 Karaciğere faydalı yiyecekler, vücutta arıtma sistemi vazifesi gören karaciğer, adeta fabrika gibi çalışır. Bu sistemde kandaki atık maddeler karaciğer tarafından dışarı atılmakta, yağlar karaciğerin salgıladı Karaciğere faydalı yiyecekler, vücutta arıtma sistemi vazifesi gören karaciğer, adeta fabrika gibi çalışır. Bu sistemde kandaki atık maddeler karaciğer tarafından dışarı atılmakta, yağlar karaciğerin salgıladığı safra yardımıyla parçalanmakta, yakılarak depolanır. Bir taraftan sindirime yardımcı olan, diğer taraftan vücudun kimyasal dengesini sağlayan böylesine önemli bir organın desteklenmesi gerekir. Vücuttaki her işleyişte yeri olan karaciğer tüketilen besinlerden etkilenir. Sindirimi zor olan yiyecekler, ağır besinler, alkol alınması, yağlı yiyeceklerin fazla tüketilmesi, kullanılan ilaçlar karaciğerin yükünün artmasına neden olur. Bu nedenle herkesin karaciğerine iyi bakması gerekir. Vücuttaki 1500 gram ağırlığıyla en büyük organ olan karaciğerin yaptığı işleri gerçekleştirmek için, çok sayıda mekanizma gerekir. Böylesine değerli bir organın faydalı yiyeceklerle desteklenmesi ve görevini daha kolay yapması sağlanmalıdır. Çünkü karaciğer hasar gördüğünde geri dönüşümsüz sorunlar yaşanmaya başlar. Bu yüzden beslenmede karaciğere faydalı olan yiyeceklere her zaman yer verilmelidir.

Karaciğere faydalı yiyecekler nelerdir

Sarımsak: Çok sayıda yararlı etkisi olan sarımsak, karaciğerin enzim üretimini kolaylaştırmakta ve detoks yapma hızını arttırmaktadır. Selenyum ve alicin bakımından zengin olduğundan, karaciğer detoksu içinde her zaman yer verilmesi tavsiye edilen bir yiyecektir.

Greyfurt: Bu faydalı yiyecek karaciğerin vücuttan toksinleri ve kanserojen maddeleri atmasına destek olmaktadır. İçeriğinde C vitamin, ve antioksidanların bulunduğu greyfurtun diyet listesinde her zaman olması gerekir.

Pancar: Bu sebzenin direkt olarak ya da turşusunu tüketmek, karaciğerin fonksiyonlarını düzenleyecektir. Bio flavonoidler içerdiğinden hem karaciğere, hem de dolaşıma yararlı bir yiyecektir.

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka, marul gibi sebzeler vücutta zehirli maddelerin nötralize edilmesinde etkili olur. Böylece karaciğere büyük bir destek sağlanır. Bu sebzeler lif bakımından da zengin olduğu için sindirime çok faydalıdır.

Karaciğere Faydalı Yiyecekler

Yeşil çay: İçeriğindeki bitkisel antioksidanlar nedeniyle karaciğere faydası olan yiyecekler içinde yer alır. Çay şeklinde içilerek karaciğere destek olunmalıdır.

Avakado: Bu meyve ülkemizde çok yetişmemiş olsa da, faydalı etkilerinden dolayı dışarıdan bol miktarda getirilmektedir. Vücutta glutathione adı verilen antioksidanın üretilmesine yardımcı olan meyve, karaciğerin filtreleme görevini hızlandıran, yardımcı olan özelliklere de sahiptir.

Brüksel lahanası ve brokoli: Bu şekilde kokulu olan sebzeler vücuttaki glucosinolate oranını arttırmaktadır. Bu sindirim enzimlerinin verimli şekilde üretilmesine yardımcı olan katalizör görevi görmektedir. Böylece karaciğerinizin yorulmasına göz yummazsınız.

Limon: Günde 1 yemek kaşığı limon suyu içilmesi, karaciğerinizin toksinlerden arınmasına destek olur. Üstelik C vitamini ve antioksidanlar da almış olursunuz.

Ceviz: Omega 3 bakımında oldukça zengin olan cevizin karaciğere faydalı olacağını da belirtelim. Günde 2-3 ceviz tüketmenizi öneririz.

Zerdeçal: Bu bitki doğal bir detoks olarak kullanılır. Yağ yakmaya ve sindirime yardımcı olur. Karaciğerde safra üretimini arttırarak, hem karaciğer, hem de mideye yararlı etkileri bulunur. Bu yüzden zerdeçal tüketimini herkese teşvik etmeliyiz.

]]>
Karaciğerdeki Lekeler https://www.karaciger.gen.tr/karacigerdeki-lekeler.html Thu, 27 Sep 2018 08:42:33 +0000 Karaciğerde Lekeler, Şüphesiz sağlık söz konusu olduğunda hepimiz sağlıklı bir ömür yaşamak istediğimizi sürekli dile getiririz. Fakat bazen sağlıklı kalmak ve uzun ömürlü olmak için söylediklerimizle yaptıklarımız tu Karaciğerde Lekeler, Şüphesiz sağlık söz konusu olduğunda hepimiz sağlıklı bir ömür yaşamak istediğimizi sürekli dile getiririz. Fakat bazen sağlıklı kalmak ve uzun ömürlü olmak için söylediklerimizle yaptıklarımız tutarlı olmayabilir. Sağlıklı bir yaşam için sürekli egzersiz yapmalı ve dinç kalabilmek için dengeli ve sağlıklı beslenerek, organların zarar görmesine engel olmaya çabalamalıyız. Vücudumuzda her organ gibi karaciğer de yiyip içtiklerimizden, kötü alışkanlıklardan, kişinin yaşam tarzından ve hatta iş ortamından bile etkilenebilmektedir. Bu da küçük sağlık sorunlarıyla başlayıp, ihmal gibi durumlarda daha da hat saflara ulaşabilmektedir. Her zaman sağlıklı olabilmek için dikkatli olmak gerekmektedir. Bazı durumlar genetik ya da doğuştan olsa da en azından bu durumun ilerlemesini durdurmaya  ya da ertelenmesine yol açabilirsiniz. Dikkatli beslenmediğiniz durumlarda karaciğerde de deformeler olabilir. Örneğin şekerli ve tuzlu yiyecekleri çok fazla yiyor olmanız, alkol ve sigara kullanma alışkanlığınız  karaciğerde yağlanmalara sebep olur. Stresli bir yaşam vücut direncinin düşmesine neden olabilir, bu da hastalığın hız kazanmasına imkan saplar. enfeksiyonlar vücuda daha hızlı aktarılır ve karaciğerde enfeksiyonel kitlelerin (lekelerin ) oluşmasına neden olur. Enfeksiyonlar sonucu oluşan bu lekeler tedavi edilmediği zaman artar. Bu nedenle mutlaka ihmal etmemeli ve gerekli tedavi yapılmalıdır. 

Karaciğerdeki Lekeler
Karaciğerde özellikle kadınlarda daha yaygın olarak iyi huylu kistlerde görülebilir. Bunlar kendi halinde zararsız olabilir. Fakat ilerlerse büyüme ya da farklı bir hastalığa neden olabilir. Hatta kansere bile dönüşebilir. Bu yüzden yiyeceklerinizi seçerken de yaşam tarzınızı ve günlük planlarınızı ayarlarken mutlaka sağlıklı bir bünye için yapmanız  gerekenleri mutlaka belirleyin ve bunları uygulayın. Nasıl ciltte oluşan bir leke ya da bir kitle bizi dıştan rahatsız ediyorsa, iç organlarınızın da daha sağlıklı ve uzun ömürlü olması için çok dikkat etmelisiniz. Sağlık sizin dış güzelliğinizi de etkiler. Stresli ve hasta bir iç mekanizma sizin endişeli, solgun ve halsiz olmanıza enerjinizin düşmesine sebep olur. 
]]>
Karaciğerde Kitle Belirtileri https://www.karaciger.gen.tr/karacigerde-kitle-belirtileri.html Fri, 28 Sep 2018 05:39:01 +0000 Karaciğerde Kitle Belirtileri, Karaciğerde oluşan kitleler tek tip değildir. Kitle deyince hemen akla kanser lekeleri gelmektedir. Fakat kitleler çok farklı etkenler dolayısıyla geçici ya da kalıcı nitelikte olup, enfeksiyonel, k Karaciğerde Kitle Belirtileri, Karaciğerde oluşan kitleler tek tip değildir. Kitle deyince hemen akla kanser lekeleri gelmektedir. Fakat kitleler çok farklı etkenler dolayısıyla geçici ya da kalıcı nitelikte olup, enfeksiyonel, kalıtsal, beslenme alışkanlıkları hatta cinsiyete bağlı olarak farklılaşır.  Karaciğerde görülen kitlelerden kısaca bahsedersek; iyi huylu kitleler, vücuda zararı olmayan fakat dikkat edilmesi gereken kadınlarda daha sık görülen ve hatta hamilelik ve doğum sürecinde de meydana gelebilen bir kitle çeşididir.

Bunun yanında iyi huylu kitleler zararsız olsa da rutin kontrollerinin ara ara yaptırılması gerekmektedir. Sonuçta şu an zararsız olması ihmal edilmesi durumunda ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bir başka kitle ise enfeksiyona bağlı kitlelerdir. Karaciğerde enfeksiyon yoluyla geçen zararlı bakterilerin oluşması ve çoğalmasıyla meydana gelirler. Bu kitle genellikle karın ağrısı, ateş ve bazen mide bulantısı da yapabilir. Çoğu kişi karın ağrısı şikayetiyle gittiğinde tahlil sonuçlarında öğrenir. Karaciğerde Kitle BelirtileriTedavisi elbette mümkündür. İlaç tedavisi verilir. Bir başka kitle ise; kanserdir. Karaciğer kanseri çok sık rastlanmasa da bazı kişilerde aşırı alkol ve sigara kullanımı dolayısıyla oluşabilmektedir. Bu hastalık hızlı ilerleyen ve yayılan, kesin tedavisi olmayan bir hastalıktır. Kişinin morali en büyük tedavi unsurudur. Bir uzman tarafından mutlaka tedavi sürecinin başlatılması ve dengeli beslenme, kötü alışkanlıklardan uzak kalarak ilerlemesi engellenebilir. Aynı zamanda kanser sinsi ve evre evre gelişen bir hastalıktır.

Tedavi ne kadar erken başlarsa o kadar iyi olur. Hastalığın en sevdiği şey ise; şekerdir. Bu yüzden şekerden uzak durmalısınız. Spor yapmalı, kaslarınızı çalıştırmalısınız. Stresten mutlaka kaçmalısınız. Hastalık süreci zaten stresli ve endişeli geçmesi nedeniyle hasta yakınlarının pozitif olması da son derece önemlidir. 

]]>
Karaciğer Yetmezliği Belirtileri https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yetmezligi-belirtileri.html Fri, 28 Sep 2018 12:12:03 +0000 Karaciğer Yetmezliği Belirtileri, Karaciğer yetmezliği, günümüzde insanların karşılaştığı en büyük problemlerden biri haline gelmiştir. Genellikle yaşa, boya ya da cinsiyete göre değişmeyen birçok insanda gö Karaciğer Yetmezliği Belirtileri, Karaciğer yetmezliği, günümüzde insanların karşılaştığı en büyük problemlerden biri haline gelmiştir. Genellikle yaşa, boya ya da cinsiyete göre değişmeyen birçok insanda görülen bu sorun farklı belirtilerle kendisini ortaya çıkarabilmektedir. karaciğer yetmezliği bazı insanlarda aşırı fazla belirti gösterebilir. Fakat genellikle başka sorunlardan dolayı ortaya çıkan bu hastalık, bazı insanlarda hiç belirti göstermeden aniden kişinin rahatsızlanması ile ortaya çıkabilecek bir hastalıktır. Durum böyle olunca karaciğer yetmezliği belirtileri bazen fark edilmese de kişide görülebilir. Fakat kişi bu belirtilerden çok fazla rahatsız olmadığı için herhangi bir müdahalede bulunmaz. Karaciğer yetmezliği belirtileri kişilerde farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. Yani kimi insanlarda deride belirtiler meydana getiren bu hastalık kimi insanlarda sinirsel problemlere yol açar. Bu hastalık kimi zaman kişilerde diğer organı etkileyerek farklı farklı belirtilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Karaciğer Yetmezliği Belirtileri
Şimdi karaciğer yetmezliği belirtilerine kısaca değinelim.
 • Karaciğer yetmezliği belirtilerinden en büyüğü kişide görülen sürekli olarak yorgunluk, uykusuzluk, dalgınlık gibi sorunlardır. bu sorunlar sürekli bir ha almış ise karaciğer yetmezliği probleminde kişilerde en büyük sorun olarak kabul edilir. Bu durumlarında tabi ki birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı  kişide meydana gelen uykusuzluk, dalgınlık ve yorgunluk gibi durumların karaciğer yetmezliğinden dolayı meydana geldiğini anlamak oldukça zordur. Durum böyle olunca karaciğer yetmezliği probleminin erken teşhisi yapılamamış olmaktadır. Oysa ki bu hastalıkta erken teşhis oldukça önemlidir. 
 • Karaciğer yetmezliği görülen kişilerde son zamanlarda  sindirim sistemi bozukluğuna bağlı olarak iştahsızlık ve bunun yanında görülen mide bulantısı- kusma durumlarıdır. Öyle ki bu sorun genellikle  orta yaşlı kişilerde daha fazla görülmektedir. Fakat bir önceki maddedeki durum bu belirti içinde geçerlidir. Yani mide bulantısı ve kusmanın birçok nedeni olduğu için bu durumun karaciğerden dolayı meydana geldiğini tespit etmek oldukça zordur. 
 • Bunun yanında en büyük ama yine nedeni zor belirlenen bilen bir sorun olarak karaciğer yetmezliği belirtileri arasında son zamanlarda kişide çok fazla görülen ani kilo kayıplarıdır. Bu durum orta kilolu kişilerde oldukça belirgin bir şekilde görülmektedir. Fakat bu sorun yine birçok nedene bağlanır. Yani kısaca karaciğer yetmezliği belirtileri genel belirtiler olduğu için birçok hastalıkta aynı şekilde görülür. Bu nedenle hastalığın en güzel ve en doğru tespiti gideceğiniz uzman doktor tarafından yapılabilir. 
 • Karaciğer yetmezliği probleminde işte en ayırt edilebilen belirti kişinin bacaklarında, ayaklarında, ellerinde ve kollarında görülen aşırı sıvı birikmesine bağlı olan şişliklerdir. Bu durumda kişi hem estetik sağlık olarak hem vücut sağlığı olarak oldukça etkilenir ve bu durumdan dolayı sosyal hayatı ve iş hayatı da  bu durumdan oldukça olumsuz bir şekilde etkilenir. Bu durum görüldüğünden doktorların ilk yaptıkları iki test böbrek testleri ve karaciğer testleridir. 
 • Son olarak karaciğer yetmezliği belirtileri olarak kişide görülen kişinin karaciğerinin görevini yapmaması nedeni ile vücutta biriken zehirli maddelerdir. bu da kimi zaman kişinin derisine etki ederek kişide kronik egzema, kaşıntı, kuruluk gibi problemlerin çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumlarda en iyi cevabı doktorunuz belirleyebilir. Bunun için çok kötü olarak düşünmeden bu belirtilerden herhangi birini gördüğünüzde hafife almadan doktorunuza başvurun.
]]>
Karaciğer Yağlanması Neden Olur https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yaglanmasi-neden-olur.html Fri, 28 Sep 2018 22:51:13 +0000 Karaciğer yağlanması neden olur, karaciğerde yağlanma oluşumu steatosis yani karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikmesi sonucunda oluşmaktadır. Karaciğer yağlanması he zaman belirti göstermemektedir. Fakat bazı durumla Karaciğer yağlanması neden olur, karaciğerde yağlanma oluşumu steatosis yani karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikmesi sonucunda oluşmaktadır. Karaciğer yağlanması he zaman belirti göstermemektedir. Fakat bazı durumlarda karaciğerin kendisine zarar vermesi sonucunda oluşan rahatsızlıklar sonucunda ciddi komplikasyonlara sebep olmaktadır. Karaciğer yağlanması aşırı derecede şişman kişilerde yada obezite hastalığı olan kişilerde daha fazla belirti gösterir. Bunun yanı sıra şeker hastalığı olan kişilerde, yüksek kolesterol olan kişilerde ve trigliserid düzeylerinin yükselmesi sonucunda karaciğer yağlanması daha fazla meydana gelir. Karaciğer yağlanması genel olarak beslenme düzeyinin yetersiz olmasından kaynaklanıyor olabilir. Beslenme düzeyinin yeterli düzeye ulaştırılmasında ve yaşam standartlarının düzene sokulduğunda karaciğerde yağlanma oluşumunun önüne geçilebilir, çoğu zaman oluşan yağlanma durdurulabilir ve tamamen yok edilebilir.
Karaciğer yağlanması vücudun aşırı derecede hareketsiz kalmasından kaynaklı yada düzenli olarak vücut sisteminin çalışmamasından kaynaklı olarak meydana gelebilir. Karaciğerde yağlanma oluşumu genel olarak  hiç bir şekilde belirti oluşturmadan ilerler, kişiler bu rahatsızlığın farkına bile varmazlar ve karaciğerde yağlanma oluşumu yıllar boyu devam edebilir. Fakat kritik düzeye ulaşan yağlanma belirtisi kilo kaybı oluşturur, aşırı halsizlik meydana getirir, Kişilerin karın bölgesinde ağrılar oluşturur ve zihin karışıklığı gibi bazı belirtilere sebebiyet verebilmektedir. 

Karaciğer Yağlanması Neden Olur
Karaciğer Yağlanması Neden Olur

 • Obezite hastalığı olan kişilerde aşırı olan kilolardan dolayı karaciğerde yağlanma meydana gelir.
 • Kişilerin sürekli olarak aç kalmalarından kaynaklı olarak ve hızlı kilo kaybından kaynaklı olarak karaciğerde yağlanma meydana gelir.
 • Wilson hastalığının kişilerde belirmesinde karaciğer yağlanması oluşur, kişiler bu rahatsızlıkla karşı karşıya geldiğinde bu rahatsızlığın giderilmesi için kullanılan kimyasal ilaçlar karaciğerde yağlanma oluşumunu tetikler.
 • Geçirilen bir rahatsızlıktan dolayı uzun süreli damar yoluyla beslenmeden kaynaklı olarak karaciğer yağlanması meydana gelir.
 • Aşırı derecede vitamin eksikliğinden kaynaklı olarak vücuda alınan A vitamininden dolayı karaciğerde yağlanma oluşur.
 • Bazı ilaçların kullanımından dolayı karaciğerde yağlanma meydana gelir. Bu ilaçlar ise: Kortizon içeren ilaçlar, amiodaron, tamoksifen, diltiazem, tetrasiklin, talium, östrojenler gibi ilaçlardır.
 • Gebelik döneminde bayanların aşırı derecede hareketsiz kalmalarından kaynaklı olarak karaciğerler de yağlanma oluşur.
 • Bazı ameliyatlardan sonra karaciğerde yağlanma oluşabilir.

Karaciğer yağlanmasının  karaciğerin kendini koruma amaçlı oluşturduğu yağ bezeleri meydana getirmesi sonucunda oluştuğu kanısına varılmıştır. Karaciğerde yağlanmaya oluşumuna iltihap oluşumu da eşlik ederse bu durum sonucunda karaciğer hücrelerin harap olmasına bu durum tıp dilinde nekroz adıyla bilinir, daha sonra da fibroza ve oradan da siroza kadar ilerleme gösterebilir. Karaciğerinde yağlanma olan kişiler eğer fazla kiloya sahipse mutlaka fazla olan kilolarından kurtulmalı vermeli, yağlı gıdalardan uzak durmalı, bol olarak meyve ve sebze tüketmeye önem vermeli ve düzenli oalrak egzersiz yapmalıdır. Karaciğerde yağlanma belirtisinde önemli olan husus bu rahatsızlıkla karşı karşıya gelen kişinin mutlaka bu konuda uzman olan bir doktora başvurmasıdır. 
]]>
Karaciğer Yetmezliği Nedir https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yetmezligi-nedir.html Sat, 29 Sep 2018 01:12:14 +0000 Karaciğer yetmezliği nedir, karaciğerin görevlerinin bir bölümünü ya da tamamını yerine getirememesinden kaynaklanan sorunların genel adıdır karaciğer yetmezliği. Karaciğerin vücutta bir çok işlevi vardır bunlar arasınd Karaciğer yetmezliği nedir, karaciğerin görevlerinin bir bölümünü ya da tamamını yerine getirememesinden kaynaklanan sorunların genel adıdır karaciğer yetmezliği. Karaciğerin vücutta bir çok işlevi vardır bunlar arasında aksaklıkların yaşanması kolayca fark edilir. Karaciğer de meydana gelen aksaklıkların çok büyük olmadığı hafif olduğu durumlara küçük karaciğer yetmezliği adı verilir. Bu belirtiler sindirim güçlüğü bulantı karında gaz yemekten sonra uyku eğilimi bedensel ruhsal ve cinsel güçsüzlük hafif belirtilerdir ve bu belirtiler ile karaciğer yetmezliği tam olarak ortaya konamaz.Karaciğerin işlevlerinde hafif bir aksama olsa da kesin bir tanı olmadan karaciğer yetmezliğinden söz edilemez. Karaciğer yetmezliğinin üç evresi vardır. Bunlar hafif dereceli karaciğer yetmezliği, gittikçe ağırlaşan karaciğer yetmezliği ve ağır karaciğer yetmezliğidir. Bunların arasında kesin bir sınır bir ayrım yoktur fakat öbürlerinden ayrılabilirler.

Hafif karaciğer yetmezliğinde çeşitli enfeksiyonlar ilaç veya besin kökenli olan zehirli maddelerden kaynaklanabilir başlangıç aşamasında safra tıkanmaları ile başlar ve karaciğer yetmezliğine sebep olur. Bu evrede hasta halsizdir ruhsal çöküntü eğilimi vardır iştahsızlık ve bununla beraber zayıflama görülür. Sindirimde zorluk yaşanır. Mide üzerinde ağırlık duygusu vardır yemekten sonra uyku bastırır ve kaşıntılar oluşur. Karaciğerin hacmi ve sertliği artar Kanda kolesterolün artmasına ve göz çevresinde sarı lekelerin oluşmasına sebep olur. Laboratuvar incelemelerinde de idrarda ürobilin düzeyi yüksek çıkar. Gittikçe ağırlaşan karaciğer yetmezliğinde belirtiler hafif karaciğer yetmezliğindeki gibidir fakat daha şiddetlidir. İştahsızlık zayıflama halsizlik bağırsak bozuklukları çok daha belirgindir. Dolaşım bozukluğu ve tansiyon düşüklüğü görülür. Kadınlarda adet düzensizliklerine sebep olur. Ağır karaciğer yetmezliğinde ise mide ve yemek borusunda kanamalar oluşur.

Karaciğer Yetmezliği Nedir
Karaciğer yetmezliği tedavisinde ilk amaç bunun nedenlerini neden kaynaklandığını araştırmak ve ona göre tedavi yöntemleri belirlemektir. Genel olarak beslenmeye dayalı tedavi yöntemleri kullanılır. Bunun için diyet programları uygulanmalıdır.  Kişi vücudu için gerekli proteini almalıdır yeterli vitamin tüketmelidir alkollü içeceklerden uzak durmalıdır.
]]>
Karaciğer Ne Tarafta https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-ne-tarafta.html Sat, 29 Sep 2018 23:28:00 +0000 Karaciğer Ne Tarafta, karaciğer, diyaframın hemen altında sağ tarafta, yaklaşık olarak 2 kilo ağırlığındadır. Koyu kırmızı renkte olup yumuşak bir organdır. Hayatını Sürdürmek için gerekli olan  birden çok kimyasa Karaciğer Ne Tarafta, karaciğer, diyaframın hemen altında sağ tarafta, yaklaşık olarak 2 kilo ağırlığındadır. Koyu kırmızı renkte olup yumuşak bir organdır. Hayatını Sürdürmek için gerekli olan  birden çok kimyasal bu organda ortaya çıkar. Vücudumuzun en büyük organıdır .

Karaciğerin Görevleri;

Karaciğer, yiyeceklerin sindirilmesine ve kanın zararlı maddelerden temizlenmesine yardımcı olan son derece önemli ve büyük bir organdır. Yetişkin bir insanda uzunluğu 30 cm, ağırlığı 1,5-2 kiloyu bulur. Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran diyaframın hemen altında sağdan sola doğru uzanır ve midenin hemen altındaki onikiparmak bağırsağına açılır. Kahverengiye yakın koyu kırmızı bir renkte  olup, pürüzsüz ve kaygan yüzeyli bir kütledir ve binlerce adacık oluşturacak şekilde bir araya gelmiş hücre kümelerinden oluşmaktadır. Çevrelerini saran kılcal damarlar yardımıyla bol kanla beslenen bu hücreler safra yada öd denen solgun renkte, acımsı bir akışkan sıvı salgılar. Her hücrenin ortasında bu salgının aktığı bir kanalcık vardır. Tüm kanallardan gelen safra kanalcıkları birleşip karaciğer kanalları denen ek olarak kalın 2 kanal oluşturur. Daha sonra bu 2 kanal birleşip safra salgısının sonradan kullanılmak üzere depolandığı safra kesesine ulaşır. Bu küçük kese organın alt yüzünde, 2 karaciğerin arasındaki çukura yerleşmiştir. Safra kesesi, içinde birikmiş olan safrayı her öğün yemekten sonra ana safra kanalı yardımıyla onikiparmak bağırsağına boşaltır. Burada, mideden ince bağırsağa geçen yiyeceklerle karışan safra özellikle yağların sindirimine yardımcı olur .

Karaciğer Ne Tarafta
Karaciğerin çok önemli bir görevi de şekerin vücutta kullanılmasını sağlamaktır. Gerçekten de yiyeceklerle vücuda giren şeker ve nişastalar glikoza dönüştürülüp, ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere karaciğerde depolanır. Kesilen bir damardan akan kanın pıhtılaşmasını sağlayan fibrinojen maddesi de yine karaciğerde üretilir. Bunlar dışında karaciğer, kandaki yararlı ve zararlı maddelerin değerlendirilip vücuttan atılmak üzere seçilip ayrıştırıldığı organımızdır. Mide ve bağırsaklardaki metabolizma ürünlerini toplayan kan, kapı toplardamarı yardımıyla doğrudan karaciğere geçer. Bir yandan kandaki alkol, zehirli maddeler ve işe yaramayan atıklar ayrılarak vücudumuzda zararsız hale getirilirken, bir yandan da besin maddeleri seçilerek alınıp yabancı maddelere dönüştürülerek ya depolanır yada kullanılmak üzere tekrar kan dolaşımına verilir. Mesela vitaminler ve demir buna benzer mineral tuzları hep karaciğerde depolanmaktadır. Bunun dışında, yaşlanmış alyuvarları parçalamak da karaciğerin görevlerinden biridir. Görüldüğü gibi karaciğer vücudun en fazla çalışan organlarından biridir. Karaciğer olmadan insanın yaşaması imkansızdır ama bu organın büyük bir kısmının görevini yapamayacak durumda olması mutlaka hayatı tehlikeye atmaz. 
]]>
Karaciğerde Kitle https://www.karaciger.gen.tr/karacigerde-kitle.html Sun, 30 Sep 2018 03:32:37 +0000 Karaciğerde Kitle,İnsan vücudunda çok büyük görevler alarak kişilerde vücuttaki zehirli maddelerin toplanması olmak üzere daha birçok görevi üstlenen bu organ birçok duruma bağlı olarak rahatsızlıkların meydana gelmesi Karaciğerde Kitle,İnsan vücudunda çok büyük görevler alarak kişilerde vücuttaki zehirli maddelerin toplanması olmak üzere daha birçok görevi üstlenen bu organ birçok duruma bağlı olarak rahatsızlıkların meydana gelmesine neden olmaktadır.   Bazen karaciğerde kitle çeşitli nedenlere bağlı olarak kişilerde meydana gelerek karaciğerin görevini yapamamasına ve buna bağlı olarak kişinin vücudunda farklı belirtilerin meydana gelerek kişiyi rahatsız etmesine neden olmaktadır. Karaciğerde kitle, kimi zaman iyi huylu, kimi zaman ise kötü huylu olacak şekilde ikiye ayrılmaktadır. Kötü huylu kitle genellikle  önüne geçilemeyen ve tedavi edilse bile tekrar oluşum gösteren bir sorundur. Bu nedenle kötü huylu kitle için henüz tıbbın gelişmesi bile etki etmemiş ve tam olarak bir tedavi yöntemi bulunamamıştır. Fakat iyi huylu kitleler yapılan tedaviler ve gerekirse yapılan cerrahi yöntemlerle alınarak hasta kısa sürede eski yaşamına devam eder. Eğer kitle kötü huylu ise bu hastalık iyice ilerlediğinde çok büyük sorunlarla kişinin karşısına çıkarak kimi zaman kişide hayati tehlikelere bile neden olacak sorunlar yaratmaktadır. Kötü huylu kitle birçok insanda karaciğer naklini meydan getirecek kadar büyük sorunlara neden olmaktadır.

Karaciğerde kitlenin nedenleri:
 • Karaciğerde görülen kitlelerin en büyük nedeni genellikle kişinin karaciğerindeki kan damarlarının büyümesi ve sorunlar haline gelmesidir. Öyle ki kan damarlarının anormal bir şekilde şişerek bu tür genellikle iyi huylu kitleleri meydana getirmesi ile kişinin karaciğerinde sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunlara gerekli tedaviler ve müdahaleler yapılmadığı zaman kişide birçok organ etkilenerek sıkıntılar çıkmaya başlar. Bu durum genellikle kişilerde görülen kitlelerin yüzde atmış oranını temsil etmektedir. Yani günümüzde görülen kitlerin yarıdan fazlası bu nedenden dolayı ortaya çıkmaktadır.
 • Bazen kişinin karaciğerinde görülen enfeksiyonlar geçici kist oluşumunun en büyük nedeni olmaktadır. Bu nedenle oluşmuş olan kistler için tek yapılabilecek tedavi ilaç tedavisidir. Bunun dışında kişide görüntüleme cihazları ile küçük testler yapılarak tedavi yöntemlerine baş vurulur. Karaciğerde kitle, görüntülendikten sonra gerekli olan tedaviler belirlenerek hasta üzerinde gerçekleştirilir. 
 • Son olarak karaciğerde kitle durumlarının görülmesinin nedenlerinden biri de kişinin karaciğeri kanser hücrelerinin büyüyerek yayılması için oldukça uygun bir ortamdır. Bu nedenle oluşan kanser hücreleri zamanla kitle haline gelerek karaciğerin görevini yapamamasına neden olurlar. Buna bağlı olarak karaciğer yetmezliği gibi sorunlar kendisini göstererek kişilerde sorunlar meydana gelir. 
Karaciğerde oluşan kitle daha önce de söylediğimiz gibi kişinin yaşına, cinsiyetine, boyuna ya da kilosuna bağlı olmadan herkeste görülebilecek bir durumdur. Öyle ki bu durum kişide ne kadar erken belirti verirse karaciğerde kitle o kadar hızlı müdahale ile ortadan kaldırılır. Fakat bu sorun genellikle belirtilerini çok geç gösterdiği için eğer şans eseri kişide başka nedenden dolayı hastaneye gittiğinde ortaya çıkmaz ise erken teşhis yapılamamaktadır. Bu nedenle gördüğünüz ya da hissettiğiniz en küçük belirtilerde bile doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. Aksi halde karaciğerde kitle zamanla büyüyerek eğer iyi huyluysa bile bu süre zarfında farklı sorunlara yol açarak kalıcı hasarlar verebilir. Yani bu hastalıkta ne kadar erken teşhis, o kadar çabuk iyileşme anlamına gelmektedir. 
]]>
Karaciğer Yağlanması İçin Şifalı Bitkiler https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-yaglanmasi-icin-sifali-bitkiler.html Sun, 30 Sep 2018 17:41:55 +0000 Karaciğer Yağlanması için Şifalı Bitkiler, sayesinde vücudumuzun aynası halinde olan karaciğerin temizlenmesi ve işlevlerini sorunsuz bir şekilde getirmesi mümkün olacaktır. Vücutta en fazla işleve sahip olan organlardan b Karaciğer Yağlanması için Şifalı Bitkiler, sayesinde vücudumuzun aynası halinde olan karaciğerin temizlenmesi ve işlevlerini sorunsuz bir şekilde getirmesi mümkün olacaktır. Vücutta en fazla işleve sahip olan organlardan biri olan karaciğer üzerinde gerçekleşen herhangi bir değişiklik cildimizde ya da başka herhangi bir organımızda sağlık açısından sorunlar yaratabilir. Bu durumun önlenebilmesi için yıl içerisinde karaciğer ve kan temizleme kürlerinin uygulanması gerekebiliyor.

Karaciğer Yağlanması için Şifalı Bitkiler

Enginar: Karaciğerin temizlenmesini sağlayan ender bitkilerden biridir.  Enginarla yapacağınız kür sayesinde karaciğer detoksu gerçekleştirebilmeniz mümkün olacaktır. Bunun için 4-5 adet enginarın çanak yapraklarından, 2 adet sap yapraklarından kullanıp bunları yarım litre su ile kaynattıktan sonra süzüp yapraklarını da sıkmanız gerekiyor. Daha sonra bu suyun içerisine kahve kaşığının ucuyla zerdeçal, 5-6 damla limon, 2 tatlı kaşığı hindiba ve 1 tatlı kaşığı balla karıştırıp sabah akşam olmak üzere günde iki kez 40 gün süreyle kullanıyoruz.

Karaciğer Yağlanması İçin Şifalı Bitkiler
Kırmızı pancar: Kırmızı pancarın suyu sıkılıp içildiğinde karaciğer üzerinde olumlu etkiler yarattığı görülmektedir. Hatta kırmızı pancarın yanında havuç, lahana, tere, ıspanak ve maydanoz gibi sebzelerin de suyunun sıkılıp içilmesi faydalı olmaktadır. Bu kürün sabah akşam 1'er bardak olacak şekilde 21 gün uygulanması durumunda vücudunuzun tüm antioksidanlardan kurtulacağını ve organlarınızın 10 yaş gençleşeceğini görebilirsiniz.

Ebegümeci: Pek çok soruna iyi gelen bir bitki olan ebegümeci ile hazırlayacağınız kür sayesinde karaciğer yağlanması sorununuzdan rahatlıkla kurtulmanız mümkün olacaktır. Bunun için her gün bir bardak su içerisine 1 tatlı kaşığı ebe gümeci ve 2 kaşık elma sirkesi karıştırarak içmeniz yararlı olacaktır. Bu sayede vücudunuzdaki diğer bölgelerde bulunan yağlanmalardan da rahatlıkla kurtulabilirsiniz.
]]>
Karaciğerde Kist Nedir https://www.karaciger.gen.tr/karacigerde-kist-nedir.html Sun, 30 Sep 2018 19:59:20 +0000 Karaciğerde Kist Nedir,  yine karaciğerin içerisinde bulunan içi sıvı dolu keseciklerdir. Dünyadaki nüfusun %5’inde görülmekte olan karaciğer kistinin genellikle belli bir belirtisi yoktur ve  bu kistler genellikle bilgisaya Karaciğerde Kist Nedir,  yine karaciğerin içerisinde bulunan içi sıvı dolu keseciklerdir. Dünyadaki nüfusun %5’inde görülmekte olan karaciğer kistinin genellikle belli bir belirtisi yoktur ve  bu kistler genellikle bilgisayarlı yada manyetik görüntüleme esnasında tesadüfen ortaya çıkmaktadır. Bu kistlerin bir çoğunun iyi huylu olmasının yanı sıra, kötü huylu olanları da bulunmaktadır ve bunların erken teşhis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır ve bu kistlerin çoğu ameliyat ile çıkarılmaktadır.

Karaciğer kistleri, ortaya çıkış sebebleri,  hangi  teşhisin koyulacağı ve uygulanacak tedavi yöntemlerine göre guruplara ayrılmaktadırlar.

Basit kistler: Doğuştan gelen basit kistlerin sebebi,  embriyonun gelişimi esnasında oluşan anormal safra yolu hücreleridir. Karaciğer kistleri arasında en yaygın gurubu basit kistler oluşturmaktadır, bu kistlerin çapı 3 santimden az olmaktadır.

Ekinokokkozis: İnsanlar ile hayvanlar arasında geçiş yapabilen ve bir tür bağırsak soluncanı enfeksiyonu olan ekinokokkozis, konak olarak kullandığı  sığır gibi hayvanların insanlar tarafından yenmesi sonucunda bulaşmaktadır. Genellikle az gelişmiş ülkelerde görülmekte olan ve Avrupa bölgesinde de son zamanlarda yaygınlık göstermeye başlayan bu hastalık, insanlar ve evcil hayvanların bulunduğu yerde tilki sayısındaki artış ile doğru orantılı olarak artış gösterebilmektedir.
Karaciğerde Kist Nedir Kistadenom: Bu tümörlerin İyi huylu olanlarına kistadenom, kötü huylu olanlarına ise kistadenorkarsinom denilmektedir. Kist tümörünün hangi sebeple  kanserli tümöre dönüştüğü bilinmemesinin yanı sıra,  kanserli hücreler yavaşça büyüyerek 12 santime ulaşmaktadırlar.
Polikistik Karaciğer Hastalığı: Polikistik karaciğer hastalığı doğuştan gelen bir hastalık olmakla birlikte, çok az rastlanan bir genetik hastalıktır. Polikistik karaciğer hastalığında, karaciğerde kümelenmiş halde 20 den fazla kist bulunmaktadır.

Karaciğer Kistinin Tedavisi

Karaciğerde bulunan ve karaciğere zarar vermeyen kistler, kişide hiçbir belirti gözlenmeden yıllarca kalabilen kistlerdir ve bu kistler, zamanla genişleyip patladıklarında ise diğer organları sıkıştırmakta ve  bu da kişide şişkinlik ve karnın sağ üst kısmında ağrıya sebep olmaktadır.  Ateş, kanlı balgam, deride şiddetli kaşıntı gibi belirtileri olabilen parazit kistler yani ekinokokkozisler de siroz ve karaciğer kanseri belirtilerine benzeyen belirtiler göstermektedir.

Karaciğerde oluşan kistler genellikle hiçbir belirti göstermemenin yanı sıra, ortaya çıkışları da başka hastalığın teşhisi sırasında olmaktadır. Bu kistlerin çoğu hiçbir sebep yokken kendiliğinden yok olabilmektedir. Kendiliğinden  kaybolmayan kötü huylu kistler ise cerrahi yöntem ile alınmakta ya da gerektiğinde karaciğer nakline başvurulmaktadır. Ameliyat yöntemi ile kistin tamamının alınması, özellikle de kistadenom ve kistadenokarsinom hastaları için en iyi yöntemdir.

Karaciğerciğer kanseri hastalarında ilaç tedavisi de uygulanmaktadır. Özellikle ekinokokkozis sebebiyle oluşan kötü huylu kistler için, hastanın iki yıl kemoterapi görmesi, bir seri ameliyattan geçmesi gerekebilmektedir. Bunun yanı sıra, parazit solucanlarının tedavisi için de birçok ilaç kullanılması gerekebilmektedir. Ailede karaciğer hastasının olması kişinin genetik karaciğer kanseri olabileceğini göstermektedir ve doğuştan gelen ya da genetik olan bu karaciğer kanserleri maalesef önlememektedir. Ancak, parazit kistlerin önceden önlenebilmesi mümkündür.  Enfeksiyonun yaygın olduğu bölgelerde yaşayan kişiler özellikle de evinde evcil hayvan bulunduruyor ise temizliğe çok dikkat etmeli ve yiyeceklerini düzgün saklamalıdır. Ayrıca, avcılar gibi vahşi hayvana dokunması gereken kişiler de eldiven giymeyi ihmal etmemelidirler.

]]>
Karaciğere İyi Gelen Bitki Çayları https://www.karaciger.gen.tr/karacigere-iyi-gelen-bitki-caylari.html Mon, 01 Oct 2018 03:54:10 +0000 Karaciğere İyi Gelen Bitki Çayları, Karaciğer, vücudun en ağır ve en büyük organlardan birisidir. Karaciğer karın bölgesinin sağ üst kısmında kaburgaların tam altında bulunmaktadır. Karaciğer vücudun fabrikası gibi çal Karaciğere İyi Gelen Bitki Çayları, Karaciğer, vücudun en ağır ve en büyük organlardan birisidir. Karaciğer karın bölgesinin sağ üst kısmında kaburgaların tam altında bulunmaktadır. Karaciğer vücudun fabrikası gibi çalışma sağlar ve yaklaşık olarak 500 farklı iş yapmaktadır. Karaciğer vücutta oluşan enfeksiyonlar ve hastalıklarla savaşır, vücudu zehir ve alkolden arındırır. Karaciğer kendi kendini onarıcı etkisi vardır. Bütün bunların gerçekleşmesinde doğal olarak kullanılan bitki çaylarının olumlu etkileri vardır. Şimdi sizlere karaciğere iyi gelen bitki çayları hangileridir onları açıklayacağım.

Karaciğere İyi Gelen Bitki Çayları:
 • Acı marul kökü çayı: Acı marul yapraklarından ve kökünden elde edilen çay, karaciğer, dalak ve böbreklerin faaliyetlerinin düzenlenmesine olanak sağlar. Karaciğerde oluşan rahatsızlıkların yok edilmesine fayda sağlar.
 • Ada çayı: Ada çayı karaciğer rahatsızlıklarının giderilmesinde olumlu etkiler sağlar. Karaciğerler de oluşan yağlanmaları giderir, karaciğerin forma girmesine olanak sağlar ve bütün karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.
 • Aşk otu çayı: Karaciğer rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan bu bitkinin kurutulmasıyla elde edilen çay karaciğer rahatsızlıklarına oldukça iyi gelen bitki çaylarından olmaktadır. Aşk otu tohumları, bir bardak su içinde 5 saat bekletildikten sonra içilir ve bu sayede karaciğer rahatsızlıkları, dalak rahatsızlıkları, mesane ve böbreklerde oluşan rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur ve olumlu etkiler sağlar.
 • Enginar çayı: Enginarın kurutulmuş olanından elde edilen bitki çayı karaciğerler de koruma sağlar ve karaciğerde oluşan bütün rahatsızlıkları yok eder. Enginar çayının içerdiği maddeler karaciğer ve safra kesesinde biriken nikotin, alkol ve yağın vücuttan atılımını sağlar.
 • Hint safranı kökünden elde edilen çay: Hint safranı kökünden elde edilen çay ve Hint çalısının kaynatılarak elde edilen çay içildiğinde, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarını giderici etki sağlar.
 • Karahindiba çayı: Sindirim sistemini destekleyen bir ot olarak karahindiba bitkisi çayı safra üretimini artırır ve karaciğerde biriken zararlı toksinlerin dışkı yoluyla dışarı atılmasına olanak sağlar. Aynı zamanda bitkinin iltihap önleyici özelliği olmasından dolayı karaciğerler de oluşan tahribatın ve bu oluşumlara yol açan iltihaplanmaların tedavisine yardımcı olur.
 • Deve dikeni çayı: Diğer adıyla Meryem ana dikeni, boğa dikeni, mübarek dikeni gibi adlarla da bilinmektedir. Deve dikeni çayı karaciğeri temizlemek için en çok önerilen bitkiler arasında ilk sırayı almaktadır. Deve dikeninin içinde bulunan silymarin ve silyin adlı kimyasallar maddeler vücuda alınan zararlı toksinlerin vücut tarafından emilmeden vücuttan dışarı atılmasına yardımcı olmaktadır.
Karaciğere İyi Gelen Bitki Çayları
Karaciğere iyi gelen bitki çayları,  karaciğerde oluşan kötü kanı filtreleme görevi gören, vücuda alınan vitamin ve mineralleri işleyen, kırmızı kan hücrelerini yenileyici etki sağlayan ve sindirim için safra üreten karaciğer hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için toksin depolar. Karaciğerin temizlenmeye ihtiyacı vardır ve bu temizlenme bitki çaylarıyla yapılır. Karaciğerde oluşan olumsuzlukları genellikle belirti gösteren aşırı derecede yorgunluk, nefes kokusu oluşumu, ciltte oluşan kaşınma sorunları, sindirim sorunlarının meydana gelmesinden ve iştah kayıplarının yaşanmasından anlarız. Karaciğerde oluşan toksinlerin ve diğer zararlı birikimlerin vücuttan atılmasında ve karaciğerin temizlenmesinde en önemli nokta safra üretimini arttırmak olacaktır. Genel olarak karaciğere iyi gelen bitki çayları kontrollü bir şekilde tüketiminin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.
]]>
Karaciğere İyi Gelen Sebzeler https://www.karaciger.gen.tr/karacigere-iyi-gelen-sebzeler.html Mon, 01 Oct 2018 08:53:09 +0000 Karaciğere iyi gelen sebzeler, özellikle sülfür içeriğine sahip olan sebzelerdir. Bu sebzeler sayesinde karaciğerin temizlenmesi mümkün olduğu gibi gıdalar, çevresel etkenler veya ilaç yoluyla vücuda giren kimyasallardan daha kı Karaciğere iyi gelen sebzeler, özellikle sülfür içeriğine sahip olan sebzelerdir. Bu sebzeler sayesinde karaciğerin temizlenmesi mümkün olduğu gibi gıdalar, çevresel etkenler veya ilaç yoluyla vücuda giren kimyasallardan daha kısa sürede kurtulabilmek mümkün olmaktadır. Özellikle alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar sebebi ile yorulan karaciğerin dinlenmesi ve daha iyi işlevlerini yerine getirmesi için tükettiğiniz sebzelerin büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Karaciğere İyi Gelen Sebzeler

Sarımsak: Hemen her türlü rahatsızlığa iyi gelen ve doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak karaciğerin enzim üretim performansının artmasına ve buna balı olarak detoks hızının da artmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca alicin ve selenyum denilen ve karaciğer detoksunda sıklıkla kullanılan maddeler bakımından da oldukça zengin olan sarımsağın düzenli olarak tüketilmesinde fayda vardır.

Karaciğere İyi Gelen Sebzeler
Pancar: Pancar turşusu olarak da tüketebileceğiniz pancar karaciğerin normal fonksiyonlarının düzenlenmesi hususunda yardımcı olur ve içeriğinde bulunan bioflavonoidler sayesinde hem karaciğere hem de dolaşım sistemine olumlu etkilerde bulunmaktadır.

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak ve marul gibi yeşil yapraklı sebzeler bazı ağır metallerin, zehirli maddelerin ve böcek ilaçlarının nötr hale getirilmesinde etkilidir. Bu etki sayesinde karaciğerin yorulmasını önleyebilmeniz mümkün olacaktır. Bunların lif bakımından da zengin olması da karaciğer için olumlu etki oluşturmaktadır.

Brüksel lahanası ve brokoli: Kötü ve çok kokulu bitkiler olan brokoli ve brüksel lahanası gibi sebzeler glucosinolate miktarını artırarak sindirim enzimlerinin daha verimli üretilmesine olanak sağlamaktadır. Bu durum karaciğerin daha az yorulmasına olanak sağlamaktadır.
]]>
Karaciğerde Lezyon https://www.karaciger.gen.tr/karacigerde-lezyon.html Mon, 01 Oct 2018 20:41:52 +0000 Karaciğerde Lezyon, pek çok kişide, çeşitli sebeplerden dolayı karaciğerde lezyon oluşumu görülebilir. Bu lezyonların büyük bir kısmı iyi huyludur ve hayati tehlike yaratmaz. Ancak bazı lezyonlar daha şiddetli belirtilere Karaciğerde Lezyon, pek çok kişide, çeşitli sebeplerden dolayı karaciğerde lezyon oluşumu görülebilir. Bu lezyonların büyük bir kısmı iyi huyludur ve hayati tehlike yaratmaz. Ancak bazı lezyonlar daha şiddetli belirtilere yol açıp kısa süre içinde uygun bir tedavi yöntemiyle ortadan kaldırılmaları gerekebilir. Ağrı, kanama ve bulantı karaciğerde lezyon belirtileri arasında en sık görülen rahatsızlıklardır.

Ağrı: Ağrı, karaciğer lezyonunun iyi yada kötü huylu olmasından bağımsız olarak en sık görülen belirtisidir. Ağrının sebebi lezyonun karaciğer dokusuna baskı yapmasından kaynaklanır. Ağrıya sebep olabilecek lezyon büyüklüğü en az 6 cm olarak kabul edilir.

Kanama: Kanamalar da karaciğer tümörünün bir belirtisi olarak ortaya çıkar ve genede iyi huylu lezyona işaret eder. Ancak daha nadir olarak görülen adenom gibi büyük karaciğer tümörleri de kanamaya sebep olabilir.

Karaciğerde Lezyon
Dolgunluk Hissi: Karaciğer lezyonlarının hemen her çeşidinde, karnın üst ve alt kısmında dolgunluk hissi oluşabilir. Bu belirti genelde karın bölgesinde rahatsızlığa sebep olur ve kişiyi gaz giderici ilaçlar almaya zorlar. Dolgunluk hissi genellikle lezyonun ilk belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır.

Bulantı: Karaciğer bölgesinde oluşan kistler ve lezyonlar mide bulantısına sebep olabilir. Bulantı aynı zamanda safra kesesinden kaynaklı veya safra kesesinde oluşan kistlerin bir sonucu olarak da görülebilir. Sebebi net olarak bilinmemekle beraber safra kanalı kistleri kadınlarda daha çok görülen bir rahatsızlıktır.

Sarılık: Karaciğerin fonksiyonlarını lezyon sebebiyle tam olarak yerine getirememesi göz ve ciltte sararmaya sebep olur. Sarılık kandaki toksin birikiminin bir göstergesidir.
]]>
Karaciğere İyi Gelen Yiyecekler https://www.karaciger.gen.tr/karacigere-iyi-gelen-yiyecekler.html Tue, 02 Oct 2018 07:46:58 +0000 Karaciğere İyi Gelen Yiyecekler, Bilindiği gibi karaciğer insan vücudunda oldukça önemli görevler yaparak varlığına ihtiyaç duyduran önemli bir organdır. Bu nedenle birçok insan hiç şüphe etmeden karaciğere iyi gele Karaciğere İyi Gelen Yiyecekler, Bilindiği gibi karaciğer insan vücudunda oldukça önemli görevler yaparak varlığına ihtiyaç duyduran önemli bir organdır. Bu nedenle birçok insan hiç şüphe etmeden karaciğere iyi gelen yiyecekler tüketerek karaciğerde meydana gelen ve gelecek olan sorunların önüne geçebilmektedir. Birçok insan bu yiyecekler ve bitkiler sayesinde çok daha kısa bir sürede karaciğer sorunlarından daha hızlı bir şekilde kurtulurlar. Üstelik bu yiyecekleri illa ki hastalığınızda tüketmeniz gerekmez. Bu yiyecekleri sürekli ve düzenli olarak tükettiğiniz zaman birçok soruna önlem almış olacaksınız ve böylece karaciğer hastalıklarının ilk hedefi siz olmayacaksınız.
Karaciğere İyi Gelen Yiyecekler
 • Enginar: Her türlü karaciğer hastalığında ya da bu hastalıklardan korunmak amaçlı sürekli olarak tüketilmesi gereken yiyeceklerden biridir. Bu nedenle sağlıklı ya da hasta bile olsa her insanın her hafta hatta imkan var ise iki günde bir sürekli enginar tüketmesi karaciğerde oluşan zehirli maddelerin kolay bir şekilde dışarı atılmasına ve meydana gelecek ya da gelmiş sorunların ortadan kalkmasına neden olabilecek bir sebzedir. Bu sebzeyi istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.
 • Limon: İnsan vücudunda birçok faydası olan limon tabi ki karaciğerler de ve böbreklerde de büyük etkiler meydana getirerek sizleri etkileyecektir.  limonun düzenli ve sık sık tüketilmesi karaciğerde oluşan kitleleri engelleyerek daha sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlayacaktır. Bu mükemmel  mucizevi bitki birçok insanın şifa kaynağı olmaktadır. Sizlerde karaciğere iyi gelen yiyecekler ile ilgili araştırmalar yapıyorsanız mutlaka limonu denemelisiniz. Emin olun ki bu bitki sadece karaciğeriniz için değil sindirim sistemi başta olmak üzere birçok organa faydalı olacaktır.
 • Ceviz: Ceviz içerisindeki yağ sayesinde karaciğere zararlı olan enzimleri ortadan kaldırarak karaciğerin üzerindeki yükün hafiflemesini sağlamaktadır. Bu mucizevi yiyecek sağlığa yaptığı etki ile oldukça önemli bir şifa kaynağıdır. Bu nedenle cevizi de karaciğere iyi gelen yiyecekler arasında sayarak bol bol tüketebilirsiniz. 
 • Pancar: Pancarın sık sık tüketilmesi karaciğerin ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olarak karaciğerin fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Pancarın istenilen şekilde tüketilmesi oldukça sağlıklı ve oldukça etkili bir şifa kaynağı olmaya yetecektir. Öyle ki ister direk yenilsin ister soğuk kış aylarında mükemmel bir vitamin olabilecek turşu olarak yenilsin istenilen şekilde bu lezzet tadılabilir. 
 • Protein içeren besinler: Bu besinler kesinlikle tüketilmesi gereken ve kişi vücudunun ihtiyacı olan proteinlerin sağlanması açısından önemlidir. Karaciğer açısından oldukça önemli ola protein genellikle süt ve süt ürünleri içerisinde bol bulunduğundan bol bol bu ürünleri tüketerek proteini elde edebilirsiniz. Bunun yanında yediğiniz et ve yumurta gibi ürünler içerisinde de bolca protein bulunmaktadır. 
]]>
Karaciğere Ne İyi Gelir https://www.karaciger.gen.tr/karacigere-ne-iyi-gelir.html Tue, 02 Oct 2018 17:25:37 +0000 Karaciğere ne iyi gelir, Karaciğer vücudun su dengesinin korunmasında, vücutta oluşan toksinlerin filtre edilmesiyle gerekli görülenin vücuda depolanmasında fazla olanının dışarı atılmasında önemli derecede etkisi olmak Karaciğere ne iyi gelir, Karaciğer vücudun su dengesinin korunmasında, vücutta oluşan toksinlerin filtre edilmesiyle gerekli görülenin vücuda depolanmasında fazla olanının dışarı atılmasında önemli derecede etkisi olmaktadır. Karaciğer vücudun en önemli organlarından olmaktadır. Karaciğer vücudun en büyük organlardan biri olarak besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesini, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesini ve oluşan zararlı toksinlerin giderilmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır.

Karaciğere Ne İyi Gelir
 • Sarımsak: Sarımsak karaciğere iyi gelen besinler arasında ilk sırayı almaktadır. Sarımsak karaciğerin enzim üretimini arttırır ve bunun yanında detoks hızını da arttırır. Ayrıca sarımsak selenyum ve alicin bakımından zengin olduğundan dolayı karaciğere koruma etkisi oluşturur. Karaciğerlerin korunmasına etki sağlayan selenyum karaciğer detoksunda sıklıkla kullanılan ve karaciğer tedavisinde önerilen maddelerden olmaktadır.
 • Greyfurt: Greyfurt karaciğerin toksinleri ve kanserojen maddeleri dışarı atmasına olanak sağlayarak karaciğerlerin temizlenmesinde kullanılan besinlerden olmaktadır. Greyfurt aynı zamanda C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olduğundan dolayı karaciğerden toksinlerin yok edilmesinde ve karaciğerde oluşan tahribatın giderilmesinde fayda sağlar.
 • Şeker pancarı: Şeker pancarı karaciğerin normal fonksiyonlarını düzenlemesine yardımcı olmaktadır. Şeker pancarının içermiş olduğu maddelerden dolayı karaciğerin fazlasıyla temizlenmesine ve karaciğerde oluşan tahribatın giderilmesine yardımcı olur.
 • Avokado: Avokado vücudunuzun glutathione denilen bir antioksidanı üretmesine yardımcı olur ve bu sayede üretlen özel antioksidan karaciğerin filtreleme işlevini destekleyerek karaciğerlerin çalışmasını hızlandıran bir özelliğe sahiptir.
 • Limon: Limon karaciğerin korunmasına yardımcı olur. Yoğun C vitamini ve antioksidan madde içeren limon karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur.
 • Zerdeçal: Doğal bir bitki olan zerdeçal karaciğerin temizlenmesine, karaciğerde oluşan tahribatın giderilmesine önemli ölçüde etki sağlar. Doğal bir detoks ürünü olan zerdeçal karaciğerin yağ yakmasına vücuda alınan gıdaların sindirilmesine olanak sağlar.  Safra üretimini arttırarak sadece karaciğerin korunmasını öngörür. 
 • Karahindiba bitkisi: Sindirim sistemini destekleyen bir ot olarak karaciğere etki eden safra üretimini arttırır ve karaciğerde biriken zararlı toksinlerin dışkı yoluyla atılmasına olanak sağlar. Bu bitki aynı zamanda vücutta iltihap önleyici özelliği sayesinde karaciğer tahribatına yol açan iltihaplanmaların önüne geçer.
Karaciğere Ne İyi Gelir

Sülfür miktarı yüksek olan besinler karaciğerin önemli derecede temizlenmesine ve gıdalar yoluyla alınan, çevresel faktörler veya ilaçların kullanımıyla vücuda giren kimyasallardan daha kısa sürede vücudun arınmasına fırsat oluşturur. Sülfür bakımından zengin olan sebzeler karaciğere temizlik sağlar. Soğan, sarımsak ve lahana sülfür bakımından zengin maddeler içermektedir.

Bunların yanı sıra brokoli, Brüksel lahanası tüketilmesi karaciğeri temizleyecek oranda sülfür içerir. Antioksidan bakımından zengin olan meyveler karaciğerin gerekli olan fonksiyonlarını yerine getirmesine olanak sağlarve vücutta oluşan zararlı toksinlere karşı koruma sağlayarak bu toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırıcı etki sağlar. Toksinleri temizleme görevi olan karaciğer, meyvelerden gelen antioksidanlarla birlikte daha fazla çalışır ve karaciğerin üzerindeki yük bu sayede en aza iner. Karaciğere kivi, çilek, yaban mersini, kızılcık benzeri etki sağlayan meyveler antioksidan maddesi açısından zengin olduğundan dolauı karaciğere olumlu etkiler sağlar. Portakal, greyfurt, erik benzeri meyveler karaciğerin korunmasına yardımcı olur. Oluşan karaciğer rahatsızlığınız]]> Karaciğerin Görevi https://www.karaciger.gen.tr/karacigerin-gorevi.html Wed, 03 Oct 2018 11:36:45 +0000 Karaciğerin görevi, dediğimiz zaman tek bir görevden bahsetmemiz mümkün değildir. Vücudun işlevlerini gerçekleştirmesinde pek çok görev üstlenen karaciğer vücudun en fazla çalışan organlarından biridir. Vücudun sağ taraf Karaciğerin görevi, dediğimiz zaman tek bir görevden bahsetmemiz mümkün değildir. Vücudun işlevlerini gerçekleştirmesinde pek çok görev üstlenen karaciğer vücudun en fazla çalışan organlarından biridir. Vücudun sağ tarafında hemen kaburga altında bulunan karaciğer kendisine bağlı olan safra kanalları ile ince bağırsağa bağlanmaktadır. Vücudun en ağır organı olan karaciğerin düzgün çalışması kişinin yaşaması için çok önemlidir. Karaciğerin bu görevlerden birini bile yapmaması çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Safra kesesinde taş, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği ve siroz bu görevlerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan rahatsızlıklardandır.


Karaciğerin Görevi
Karaciğerin Görevleri
 • Karaciğer yaklaşık olarak günde 1,5 kg safra üretmektedir.
 • Karaciğer vücudun protein, yağ ve şeker dengesini düzenler ve kan yapımı için depolama işlevi görür.
 • Karaciğer, vücut ısısını ayarlayarak vücudun ihtiyacı olan suyu üretir.
 • Karaciğer, kandaki şekeri düzenler. (Bu düzen bozulduğunda diyabet hastalığı ortaya çıkar)
 • Karaciğer, vücutta kan pıhtılaşmasına olanak sağlayan protrombini üretmektedir.
 • Karaciğer, yaşlanmış olan alyuvarları parçalayarak kan üretimini desteklemektedir.
 • Karaciğer, kandaki glikozu glikojen haline getirip depolama yapmaktadır.
 • Karaciğer, lenf yapımında görev üstlenerek antikor üretmektedir.
]]>
Karaciğeri Temizleyen Besinler https://www.karaciger.gen.tr/karacigeri-temizleyen-besinler.html Wed, 03 Oct 2018 13:45:50 +0000 Karaciğeri Temizleyen Besinler, en büyük organımız olan karaciğerin, besinlerle beraber alınan vitamin ve minerallerin emilimi, vücut içindeki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri vardır. Düzenli alkol kullan Karaciğeri Temizleyen Besinler, en büyük organımız olan karaciğerin, besinlerle beraber alınan vitamin ve minerallerin emilimi, vücut içindeki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri vardır. Düzenli alkol kullanılması ve aşırı yağlı besinlerin tüketimi karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına yol açmaktadır. Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen besinlerin özenle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmasıdır. Doğru yiyecekler antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korurlar.

Karaciğer Sağlığı İçin Önerilen Gıdalar

Sebzeler: Sülfür barındıran besinler karaciğeri temizler ve gıdalar yoluyla, çevresel faktörler ya da ilaçlar sebebiyle vücuda giren kimyasallardan daha kısa zamanda kurtulmamızı sağlar. Sülfür bakımından en zengin sebzeler soğan, sarımsak ve lahanadır. Ayrıca brokoli, Brüksel lahanası gibi sebzeleri tüketerek karaciğeri temizleyecek oranda sülfür almakta mümkündür. Sadece bu sebzelerle kendinizi sınırlamanızda doğru değildir ve genel sağlığınız açısından günde 3-4 servis taze sebze tüketmeye çalışmanız iyi olacaktır.

Meyveler: Antioksidan bakımından zengin meyveler karaciğerin normal fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olurken zararlı toksinlere karşı da koruma sağlar ve bu toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırarak genel sağlığımıza yardımcı olurlar. Toksinleri temizleme görevi olan karaciğer, meyvelerden gelen antioksidanlarla beraber çalışıp karaciğerin üzerindeki yükü bu sayede azaltır. Kivi, çilek, yaban mersini ve kızılcık gibi meyveler antioksidan açısından oldukça zengindir. Portakal, greyfurt gibi turunçgiller, erik, armut, elma gibi meyveler de karaciğeri korur. Eğer şuan da bir karaciğer rahatsızlığınız varsa karaciğer hasarını arttırabilecek A vitamini içeren (kavun gibi) meyveleri sakın tüketmeyin.
 Karaciğeri Temizleyen Besinler
Tahıllar: Tam tahıllı gıdalar düşük yağ oranı ve karbonhidrat içeriği ile sağlıklı bir karaciğer için gerekli besinler arasında yer alır. Ayrıca antioksidan görevi görüp vücut için gerekli vitaminleri, mineralleri ihtiva eden tam tahıllı gıdalar arasında buğday ekmeği, kepek, ve yulaf gevreğini söyleyebiliriz.

Protein: Vücudun enerjisini sağlayan ve kas dokusu oluşumunu destekleyen protein sağlıklı bir karaciğer için çok gereklidir. Ancak fazla protein alınması da karaciğeri yorabileceğinden uzmanlar tarafından önerilen günlük dozlarda tüketilmesi gerekir. Proteini yağlı et gibi karaciğer için çok ta yararlı olmayan besinler yerine az yağlı yoğurt, peynir, soya fasulyesi, ıspanak, bezelye gibi alternatif kaynaklardan almanız daha iyi olacaktır. Karaciğer hastalığı olanlara doktor tarafından protein tüketimini sınırlandırmaları önerilebilir. Böyle bir durumda doğru protein miktarını belirlemek için doktorunuza danışmanız gerekir.

Lif: Lif içeren gıdalar yemeklerle alınan fazla yağın vücuttan atılmasını sağlarlar. Besin lifi aynı zamanda karaciğere destek olarak vücudun temizlenmesine katkı sağlar. Mercimek, ıspanak, yulaf ezmesi, kepek, siyah fasulye, kuru fasulye gibi gıdaları beslenmenize ekleyerek almanız gereken lif miktarını almanız mümkün. Ahududu, armut, elma ve muz gibi meyveler de lif bakımından oldukça zengin meyvelerdir.
]]>
Karaciğere İyi Gelen Meyveler https://www.karaciger.gen.tr/karacigere-iyi-gelen-meyveler.html Thu, 04 Oct 2018 02:29:20 +0000 Karaciğere iyi gelen meyveler, sayesinde vücudun en önemli organlarından biri olan karaciğerin işlevlerini daha rahat ve sorunsuz bir şekilde yerine getirmesi mümkün olacaktır. Tüm organlar üzerinde beslenme şeklinin büyük bir e Karaciğere iyi gelen meyveler, sayesinde vücudun en önemli organlarından biri olan karaciğerin işlevlerini daha rahat ve sorunsuz bir şekilde yerine getirmesi mümkün olacaktır. Tüm organlar üzerinde beslenme şeklinin büyük bir etkisi bulunur, ancak vücudun en önemli organlarından biri olarak en fazla göreve sahip olan organlarından biri olan karaciğerin işlevlerini yerine getirmesi hususunda beslenme şeklinin daha fazla etkili olduğunu söyleyebilmemiz mümkündür. Bu yüzden zaman zaman karaciğer için detoks yapılması bile gerekebilmektedir. Ancak genel olarak günlük hayatta tükettiğimiz meyvelere dikkat ederek de karaciğer sağlığına olumlu ekiler yaratabilmemiz mümkündür.

Karaciğere İyi Gelen Meyveler
 • Greyfurt: Her derde deva meyvelerden biri olan greyfurt, karaciğerin kanserojen maddeleri ve toksinleri dışarı atması hususunda yardımcı olan besinlerden biridir. C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olan greyfurt ya da greyfurt suyu, günlük beslenme programınızdan eksik etmemeniz gereken içecekler arasında yer alır.
 • Avokado: Egzotik meyvelerden biri olan avokado, vücudun glutathione adı verilen bir antioksidanı üretmesine yardımcı olmaktadır. Bu özel antioksidan sayesinde karaciğerin filtreleme işlevinin desteklenmesi ve hızlandırılması mümkün olmaktadır.
 • Limon: Yoğun C vitamini ve antioksidan içeriğine sahip olan limon karaciğerin toksinlerden arınmasına destek olmaktadır. Bu bakımdan her gün bir kaşık limon suyu tüketmeniz karaciğerinize fayda sağlayacaktır.
Karaciğere İyi Gelen Meyveler
Bu meyvelerin dışında antioksidan içeriğine sahip olan kivi, çilek, yaban mersini, kızılcık, portakal ve diğer turunçgiller, erik, armut ve elma gibi meyveler de karaciğeri koruyan besinler arasında yer alır. Eğer bir karaciğer rahatsızlığınız varsa karaciğer hasarını arttırabilecek olan A vitamini bakımından zengin kavun gibi meyveleri tüketmemeye özen göstermeniz gerekmektedir.
]]>
Karaciğeri Temizleyen Şifalı Bitkiler https://www.karaciger.gen.tr/karacigeri-temizleyen-sifali-bitkiler.html Fri, 05 Oct 2018 00:46:47 +0000 Karaciğeri Temizleyen Şifalı Bitkiler, Karaciğer vücuttan içeri giren toksik maddeleri temizleme etkisi oluşturur ve tüm vücut sistemlerinin sorunsuz şekilde çalışmasına olanak sağlar. Beslenme şeklinden kaynaklı olarak, çev Karaciğeri Temizleyen Şifalı Bitkiler, Karaciğer vücuttan içeri giren toksik maddeleri temizleme etkisi oluşturur ve tüm vücut sistemlerinin sorunsuz şekilde çalışmasına olanak sağlar. Beslenme şeklinden kaynaklı olarak, çevresel kirlilikten ve zehirli maddeler içeren kişisel bakım ürünlerinden kaynaklı olarak oluşan etkiler karaciğeri olumsuz olarak etkilemektedir. Bu sebeple karaciğerimize iyi bakmayı öğrenmeliyiz ve karaciğerin kendi kendini temizlemesine yardımcı olmalıyız. Yağlı gıdalar, işlenmiş gıdalar ve kimyasal maddelerin kullanıldığı gıdalardan oluşan karaciğer rahatsızlıkları karaciğerin üstünde fazladan yük oluşturmaktadır. Bu türden oluşum gösteren ve karaciğerin çalışmasına engel olan maddelerin karaciğerden temizlenmesinde karaciğeri temizleyen şifalı bitkiler kullanılmaktadır.

Karaciğeri Temizleyen Şifalı Bitkiler:
 • Karahindiba Kökü: Bitki uzmanları tarafından karaciğer temizliği için önerilen bitkiler arasında ilk sırayı almaktadır. Tohum şeklinde oluşan karahindiba bitkisi karaciğere fayda sağlayan ve karaciğerin temizlenmesine olanak sağlayan bitki olarak bilinir. 
 • Peygamber Dikeni: Karaciğer temizliğine olumlu etkiler sağlar ve karaciğerde oluşan hasarların giderilmesine yardımcı olur.
 • Kişniş otu: Bu bitki çok kullanımlık bir bitki türüdür. Her yemeğin içerisinde, salatalarda kullanılabilir. Karaciğerin temizlenmesinde kesinlikle fayda sağlar ve uzmanlar tarafından önerilen bitkilerdendir.
 • Deve Dikeni bitkisi: Karaciğeri tüm zehirli ve zararlı maddelerden temizlemeye yardımcı olur. Karaciğer hücrelerinin yenilenmesine etki oluşturur ve ileri seviyeye ulaşmış olan karaciğer hastalıklarına da olumlu etkiler sağlamaktadır. Deve dikeni bitkisi karaciğer temizlemesinde kullanım olarak ezilerek yada robotta iyice öğütülerek kullanılacaktır. Bu kullanım bir tatlı kaşığı kadar ezilmiş olan deve dikeni tozu, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla demlenmeye bırakılır. Üstü kapalı olarak 15 dakika kadar demlendikten sonra süzülerek içilir.. Günlük olarak her öğünden yarım saat önce deve dikeni çayı tüketilmesine karaciğerin temizlenmesine fayda oluşturur. 
 • Borotutu Ağacı Kabuğu: Borotutu, Afrika kökenli bir bitki olarak bilinmektedir. Bu bitkinin kabuğunun kullanımında karaciğer, safra kesesi, ve genel olarak sindirim sistemini toksinlerden arındırmak için olumlu etkiler sağladığı bilinmektedir. Karaciğerin temizlenmesine kesinlikle fayda sağlar ve olumlu etkiler sağlar.
 • Kırlangıç otu: Karaciğer temizliğinde oldukça faydalı olan bu bitki,  karaciğerde oluşan zedelenmelerin temizlenmesini, safra kesesi temizlenmesini ve kanı temizlemek amacıyla kullanılmaktadır. Karaciğerin temizlenmesine oldukça etkili olan bu bitki antioksidan etkisi sayesinde karaciğerde oluşan toksinleri de temizler.
 • Nane bitkisi: Taze nane bitkisi yapraklarından elde edilen çay, karaciğerin ve safra kesesinin düzgün bir şekilde çalışmasına olanak sağlar ve vücudu toksinlerden arındırır. 
 • Sarı ekşi yonca kökü: Bu bitki karaciğerin temizlenmesinde kullanılmakta olan bitkiler arasında görülmektedir. İçeriğinde bulunan maddeler karaciğerde iyi derecede temizlik sağlar. Bu bitkinin kökü, karaciğeri ve safra kesesi için zararlı olabilecek maddelerin vücuttan atılmasına, vücudu zehirlerden arındırmaya önemli derecede fayda sağlamaktadır. 
Karaciğeri Temizleyen Şifalı Bitkiler
Unutmamak gereklidir ki karaciğeri temizleyen şifalı bitkiler karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde ve bu türden oluşacak olan rahatsızlıkların önlenmesinde oldukça önemli olan şifa kaynağıdır. Bundan dolayı karaciğerleri temizlemede yardımcı olan şifalı bitkilerin nasıl kullanacağı iyi bilinmeli, karaciğerlerin temizlenmesinde belirtilen şekillerde kullanımına önemli derecede dikkat etme]]> Karaciğerin Sindirimdeki Görevi https://www.karaciger.gen.tr/karacigerin-sindirimdeki-gorevi.html Fri, 05 Oct 2018 17:41:07 +0000 Karaciğerin Sindirimdeki Görevi, söz konusu olduğunda özellikle safra kesesi yardımıyla ürettiği safra salgısı üretmesi karşımıza çıkıyor. Üretilen bu sıvının görevinin ise büyük yağ tanelerinin küçük yağ parçala Karaciğerin Sindirimdeki Görevi, söz konusu olduğunda özellikle safra kesesi yardımıyla ürettiği safra salgısı üretmesi karşımıza çıkıyor. Üretilen bu sıvının görevinin ise büyük yağ tanelerinin küçük yağ parçalarına dönüştürülmesi ve mekanik sindirimin gerçekleşmesini sağlamak olduğu düşünülecek olduğunda vücudun sağlığını koruması için bu salgının üretiminin oldukça önemli olduğunu görebilmek mümkün olmaktadır. Safranın karaciğerden çıkıp safra kesesine oradan da ince bağırsağa ulaşması söz konusudur.

Karaciğerin sindirimdeki görevi dediğimiz zaman bir diğer görevinin de besinlerle alınan proteinin sindirilmesine bağlı olarak ortaya çıkan zehirli amonyak maddesinin üreye dönüşmesini sağlamak olduğunu görebiliyoruz. Bu görevin yerine getirilmemesi ve zehirli amonyak maddesinin üreye dönüştürülmemesi durumunda çoğalan zehirli amonyak maddesi organlara ve doğal olarak vücuda zarar verecektir.

Karaciğerin Sindirimdeki Görevi
Karaciğerin vücutta gördüğü diğer görevlere bakacak olduğumuzda ise;
 • Gün içerisinde yaklaşık 1 litre safra salgılamak
 • Yağ, şeker ve protein metabolizmasını düzenlemek
 • Vücut ısısını ayarlamak
 • Vücudun gerek duyduğu su ve vitaminleri yapmak
 • Kandaki şeker miktarını ayarlamak gibi görevleri olduğunu görebiliyoruz.
]]>
Karaciğeri Temizleyen Yiyecekler https://www.karaciger.gen.tr/karacigeri-temizleyen-yiyecekler.html Fri, 05 Oct 2018 21:17:05 +0000 Karaciğeri temizleyen yiyecekler, karaciğer vücudun en önemli hayati organlarından bir tanesidir. Bu önemli organ, sindirim, metabolizma, bağışıklık ve besinleri depolama gibi birçok önemli görevlerde yer almaktadır. Karac Karaciğeri temizleyen yiyecekler, karaciğer vücudun en önemli hayati organlarından bir tanesidir. Bu önemli organ, sindirim, metabolizma, bağışıklık ve besinleri depolama gibi birçok önemli görevlerde yer almaktadır. Karaciğer aynı zamanda vücudun diğer bölgeleri için gerekli olan kimyasalları salgılayan bir bezdir. Yani karaciğer hem vücudumuzun bir organı, hem de karaciğer bezi vücudumuzun bir parçasıdır. Vücudumuzda birçok önemli görevler üstlenen karaciğer, yanlış ve sağlıksız beslenme, kötü yaşam koşulları ve yapılan ağır işler karaciğerin zedelenmesine sebep olur. Bu olumsuzluklar sonucu, kalp damar hastalıkları, sindirim sorunu, baş ağrısı, obezite gibi hastalıklar meydana gelir. Sağlıklı ve doğru beslenerek karaciğerimizi sağlam tutmayı başarabiliriz. Karaciğer sağlığı için birçok gıda ve besinler vardır. Bunlardan faydalanarak sağlıklı bir karaciğere sahip olabiliriz.

Peki, bu besinler nelerdir  

Karaciğeri temizleyen yiyecekler arasında ilk sırayı sarımsak almaktadır. Vücudun her organı için şifalı ve sağlıklı olan sarımsak karaciğeri temizlemede de ilk sırayı alır. Sarımsak içerdiği alisinin ve selenyum bileşikleri ile karaciğerde oluşan toksik hasarı temizlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda enzimler içinde çok faydalıdır. Karaciğerin işleyişini engelleyen kolesterol  ve trigliserid seviyesini de azaltmayı sağlayan sarımsak, çiğ tüketildiği zaman faydaları daha fazladır. Günde iki diş sarımsak tüketmek şarttır ve çiğ tüketilemeyeceği zaman yemeklerde kullanılarak mutlaka tüketilmelidir.

Karaciğeri Temizleyen Yiyecekler

Karaciğer için faydalı olan bir diğer yiyecek ise pancardır. Karaciğerin temizlenmesinde ve fonksiyonlarını yerine getirmesinde büyük yardımcı olan pancar, içerdiği flavonoidler ve beta karoten ile doğal bir kan temizleyicidir. Bir tane pancarı doğrayıp üzerine iki yemek kaşığı zeytinyağı ve iki yemek kaşığı limon suyu ekleyerek yapılacak salata, tam bir akciğer temizleyicisi görevi görür. Pancarın suyu da karaciğeri temizlemede çok etkilidir. 

Greyfurt bir başka karaciğer dostu yiyeceğidir. İçerisinde bol miktarda barındırdığı C vitamini, pektin ve antioksidanlar ile karaciğerin temizlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Karaciğeri güçlendirici etkisi de bulunan greyfurt, glutatyon ağır metallerin temizlenmesine ve yağ yakmaya da yardımcı olur. Greyfurt meyve olarak tüketileceği gibi suyu sıkılıp tüketilerek faydasından yararlanılabilir. Ancak kullanacak kişi herhangi bir ilaç kullanıyor ise greyfurtu tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmalıdır. 

Limon da karaciğer için faydalı olan yiyeceklerdendir. Yüksek miktarda C vitamini içeren limon, karaciğerdeki enzimlerin sindirilmesine yardımcı olur. Ayrıca içerdiği antioksidan ile karaciğerdeki enzimleri temizler.

Elmanın içerisinde bulunan pektin, karaciğeri çalıştırarak liflerin çözünmesine ve kolesterol oluşumuna neden olan toksinlerin atılmasında önemli rol oynar. Kanserojen ve diğer toksinleri temizlemeye de yardımcı olan elma, suyu sıkılarak günde bir bardak içilebilir.

Ceviz amino asit ve L-arginin açısından çok zengin bir besin olduğu için, karaciğerin temizlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca içerdiği glutatyon ve omega-3 yağ asitleri ile de karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Karaciğerde oluşacak hasarı da engelleyici özelliği olan ceviz, günde üç tane tüketilmelidir.

Karaciğeri temizleyici özelliği bulunan bir diğer besin brokolidir. Brokoli glukosinolatlar bakımından zengin bir yiyecektir. Bu sayede kanserojen ve zararlı toksinlerin atılmasına da yardımcı olur. İçerisinde bulundurduğu E vitamini karaciğer işlevlerini yürütmede etkili olmaktadır. Günde üç defa iki yemek kaşığı brokoli tüketilmesi gerekmektedir.

Yağ sindirimi için vücudun çalışmasında da etkili olan zerdeçal, içer]]> Karaciğer Parankimi https://www.karaciger.gen.tr/karaciger-parankimi.html Sat, 06 Oct 2018 05:51:12 +0000 Karaciğer Parankimi, Bu karaciğer bölgesindeki dokuların hasar görmesi sonucunda karaciğer dokusunda hastalık olduğunu göstermektedir. Bu hastalık kronik bir şekilde görülebilmektedir. Kronik olarak görülen karaciğer para Karaciğer Parankimi, Bu karaciğer bölgesindeki dokuların hasar görmesi sonucunda karaciğer dokusunda hastalık olduğunu göstermektedir. Bu hastalık kronik bir şekilde görülebilmektedir. Kronik olarak görülen karaciğer parankim hastalıkları uzun süre geçmemekte ve devam etmektedir. Bu hastalığın en bilindik sebepleri hepatit b ve hepatit c virüsleridir. bu virüslerin oluşması ve artması ile beraber karaciğerde hasarlar oluşmakta ve karaciğer parankim hastalığı meydana gelmektedir. 


Bu hastalığın birçok sebebi olabilmektedir. Karaciğer enfeksiyonları, karaciğer yetmezliği gibi karaciğer rahatsızlıkları parankim hastalığının oluşmasına neden olabilmektedir. Bunun dışında karaciğerin bir takım fonksiyonlarını yerine getirememesi gibi durumlarda parankim hastalığının sebepleri olabilmektedir. Hepatit a, b, c virüsleri karaciğer dokusunda hasarlara yol açtığı için parankim hastalığının da nedenleri arasında sayılabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre alkolün fazla kullanımı kişilerde karaciğer parankim hastalığının görülme ihtimalini yükseltmektedir. Alkolün vücutta emilimi için karaciğerin normalde çalıştığından daha fazla çalışması gerekmektedir. Karaciğerin çok fazla çalışması ise karaciğeri yormakta ve karaciğer dokularında hasara sebep olmaktadır.Karaciğer Parankimi Parankim hastalığından korunmak için alkolden olabildiğinde uzak durulması gerekmektedir. Alkolün dışında bilinçsiz ve aşırı bir şekilde ilaç kullanımı da karaciğerde hasara yol açabilmekte ve parankim hastalığının oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple doktor kontrolü dışında ilaç alınmamalı ve bilinçsiz bir şekilde ilaç tüketimi yapılmamalıdır. Bu hastalığın birçok nedeni olabilmektedir. Hastalığın sebebinin tam olarak anlaşılabilmesi için hepatit tahlilleri gibi testlerin yapılması gerekmektedir.
]]> Karaciğerden Parça Nasıl Alınır https://www.karaciger.gen.tr/karacigerden-parca-nasil-alinir.html Sat, 06 Oct 2018 16:45:16 +0000 Karaciğerden parça nasıl alınır, özellikle karaciğer biyopsisi yaptırması gereken kişilerin en çok merak ettikleri hususlar arasında yer alır. Biyopsi esnasında karaciğerden parça alınacak olması sebebi ile endişe duyan ve p Karaciğerden parça nasıl alınır, özellikle karaciğer biyopsisi yaptırması gereken kişilerin en çok merak ettikleri hususlar arasında yer alır. Biyopsi esnasında karaciğerden parça alınacak olması sebebi ile endişe duyan ve parça alımının zararlı olup olmadığını ya da bu işlemin herhangi bir tehlikesi olup olmadığını merak edenler için bu işlemin nasıl yapıldığını bilmek yararlı olacaktır.

Kronik viral hepatitin karaciğer üzerinde gerçekleştirdiği hasarın derecesini ölçebilmek için gerçekleştirilen en duyarlı ve en iyi yöntem olan karaciğer biyopsisi, kişiye uygulanmış olan çeşitli tedavilerin ne kadar etkili olduğunun belirlenmesi ve takip edilmesi konusunda da başvurulan yöntemlerden biridir. Sadece hepatit konusunda değil alkolik karaciğer hastalığı, primer biliyer siroz, karaciğer yağlanması, hemakromatozis ve Wilson hastalığı gibi pek çok karaciğer hastalığının tanısında da oldukça etkili bir metot olan karaciğer biyopsisi nedeni saptanamamış olan alanin aminotransferaz (ALT) yüksekliğinin, nedeni belirlenemeyen ateşin ve metabolik hastalıkların tanısı için de kullanılan bir yöntemdir.

Karaciğerden Parça Nasıl Alınır
Karaciğerden Parça Nasıl Alınır

Hastanın uyanık olduğu bir işlem olan karaciğer biyopsisi ankiysiyetesi ya da korkusu bulunan kişilere işlem öncesi doktor tarafından sakinleştirici ilaçlar verilerek gerçekleştirilir. İşlem için biyopsi yapılacak olan deri bölgesi ilk olarak antiseptik ile temizlenmektedir. Sırt üstü yatırılan hastaya iğnenin gireceği alana lokal anestezik ilaç enjekte edilmektedir. Biyopsi iğnesinin kolaylıkla girmesini mümkün kılmak için karın derisi üzerinde küçük bir kesi işlemi gerçekleştirilir. Kesi yapıldıktan sonra karın derisi üzerinden iğneyle karaciğere girilerek bir parça karaciğer dokusu alınır. Birkaç saniye süren bu işlem sırasında karaciğere biyopsi iğnesinin girmesi esnasında hafif bir ağrı hissedilmesi mümkündür. Alınan karaciğer dokusu ise tetkik edilmek üzere patolojiye gönderilmektedir.
]]>
Karaciğere İyi Gelen Şifalı Bitkiler https://www.karaciger.gen.tr/karacigere-iyi-gelen-sifali-bitkiler.html Sun, 07 Oct 2018 09:02:54 +0000 Karaciğere iyi gelen şifalı bitkiler, ile pek çok karaciğer rahatsızlığına karşı karaciğerinizi korumanız mümkün olacağı gibi pek çok karaciğer rahatsızlığının tedavisinde de bu bitkilerin onarıcı etkisinden faydalana Karaciğere iyi gelen şifalı bitkiler, ile pek çok karaciğer rahatsızlığına karşı karaciğerinizi korumanız mümkün olacağı gibi pek çok karaciğer rahatsızlığının tedavisinde de bu bitkilerin onarıcı etkisinden faydalanabilirsiniz. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bu bitkiler içinde bulunan bazı maddeler, kimyasal elementler, vitaminler ve enzimler karaciğere fayda sağlamaktadır.

Karaciğere İyi Gelen Şifalı Bitkiler
Karaciğere İyi Gelen Şifalı Bitkiler
 • Acı marul: Papatyagil ailesinden bir bitki olan acı marul, yabani marul, eşek marulu, yağ marulu, has marul ve tahliç gibi isimlerle de bilinmektedir. 25 ile 150 cm arasında değişen bir boya sahip olan acı marul dikensi ve tüylü parçalı yapraklara sahiptir. Bu bitkinin kökü ve gövdesinde bulunan süt kanı temizlediği, hazımsızlığa ve mide rahatsızlıklarına karşı iyi geldiği gibi kurutulmuş yapraklarının safra kesesi çalışmasını hızlandırdığı ve hazmı kolaylaştırdığı görülmektedir. Karaciğer üzerindeki etkisine bakacak olduğumuz zaman da yaprakları ve kökünden yapılan çayın karaciğer faaliyetlerini düzenlediğini görebilmek mümkündür. 
 • Ada çayı: Pek çok rahatsızlığa karşı iyi gelen ada çayının kurutulmuş yapraklarının 1 litre suda kaynatılarak içilmesinin karaciğer rahatsızlıklarına iyi geldiğini görebilmek mümkündür.
 • Aşk otu tohumları: Aşk otu tohumlarının bir bardak su içerisinde 6 saat bekletilerek içilmesi durumunda karaciğer, dalak, mesane ve böbreklerin çalışmasını düzenlediğini görebiliyoruz.
 • Ayva: İçeriğinde bol miktarda vitamin, tanen ve şeker bulunan ayva karaciğer tembelliği sorunu yaşayanlar için oldukça faydalıdır. Ayva çayı yaparak içmeniz durumunda karaciğerin çalışma performansını artırabilmeniz mümkün olacaktır.
 • Enginar: İçeriğinde cynarin bulunan enginar, karaciğer ve safra kesesinde biriken nikotin, alkol ve yağın atılmasına olanak sağladığı için kilolu olan, alkol ya da sigara tüketen kişiler tarafından mutlaka tüketilmesi gerekir.
 • Hint Safranı: Karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarına iyi gelen Hint safranının kökü ve çalısını su içerisinde kaynatarak içmek çok faydalıdır.
 • Maydanoz: Karaciğer şişkinliği üzerinde oldukça etkili olan bir bitki olarak maydanozun kaynatılarak suyunun içilmesi ya da salata olarak tüketilmesi mümkündür. Suyunun kaynatılarak tüketilmesi söz konusu olduğunda bunu kür olarak uygulamak ve sabah akşam 21 gün süreyle birer bardak içerisine bir iki damla limon suyu ekleyerek tüketmek çok faydalı olacaktır.
 • Melek otu: Karaciğeri kuvvetlendirmekte olan melek otunu kaynatarak suyunu içmeniz faydalı olacaktır.
 • Turp: Karaciğer şişkinliğini tüketmekte olan turpu salata olarak tüketmenizin faydasını görebilirsiniz.
]]>
Karaciğeri Ne Temizler https://www.karaciger.gen.tr/karacigeri-ne-temizler.html Sun, 07 Oct 2018 13:39:16 +0000 Karaciğeri ne temizler, vücudumuzun en büyük ve en önemli organlarından bir tanesi de karaciğerdir. Karaciğer vücudun besinlerle birlikte aldığı vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin atılması gibi Karaciğeri ne temizler, vücudumuzun en büyük ve en önemli organlarından bir tanesi de karaciğerdir. Karaciğer vücudun besinlerle birlikte aldığı vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin atılması gibi görevleri üstlenmektedir. Sağlıksız ve dengesiz beslenme, bunun yanı sıra aşırı derecede kullanılan alkol ve sigara, karaciğerin zarar görmesine ve yağlanmasına sebep olmaktadır. Bu da hepatit ve siroz gibi akciğer hastalıklarının oluşmasına sebep olmaktadır. Sağlıklı bir karaciğere sahip olmak için tüketilecek gıdalara dikkat edilmeli ve tüketmek için doğru ve sağlıklı gıdalar tercih edilmelidir. Seçilen doğru ve sağlıklı yiyecekler, oluşturacak antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur.

Bunlar arasında yer alan yiyecekler ise;

Sebzeler; soğan, sarımsak ve lahana gibi sülfür bakımından zengin olan sebzeler, karaciğeri temizler ve bunun yanı sıra yiyecekler yoluyla, çevresel faktörler ve ilaç kullanımı nedeni ile vücuda giren kimyasalların vücuttan atılmasını sağlar. Bu sebzelerin yanı sıra brokoli ve özellikle bürüksel lahanası tüketilerek karaciğerin temizlenmesi saklanılabilir. Hemen hemen taze sebzelerin tümünde karaciğeri temizleme etkisi bulunduğu için, günlük olarak mutlaka taze sebze tüketilmelidir. 

Meyveler; antioksidan bakımından zengin olan meyveler, karaciğerin sağlıklı çalışmasına, işlevini normal şekilde yerine getirmesine yardımcı olduğu gibi, vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını da sağlar. Karaciğer, vücuttaki toksinleri temizlemekle görevli olduğu için, meyve tüketilerek alınan antioksidanlar bu toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu için karaciğerin yükünü hafifletmektedir. Antioksidan bakımından zengin olan kivi, çilek, yaban mersini ve kızılcık gibi meyveler karaciğerin yükünü hafifletmeye yardımcı olur. Portakal, greyfurt, elma, erik ve armut gibi meyveler karaciğeri koruyucu etkiye sahiptir. Karaciğer hastalığı bulunana kişilerin A vitamini içeren yiyeceklerden kesinlikle kaçınılması gerekmektedir. A vitamini içeren meyveler karaciğer hasarının artmasına neden olmaktadır. 

Karaciğeri Ne Temizler

Protein; sağlıklı bir karaciğere sahip olmak için, vücut enerjisini sağlayan, kas dokusunu desteklemeye yardımcı olan proteinden mutlaka faydalanmalıdırlar. Protein ihtiyacının en sağlıklı sağlandığı yiyecekler, yoğurt, peynir, soya fasulyesi, ıspanak, bezelyedir. Aşırı yağlı olmayacak şartı ile tüketilen etlerden de protein ihtiyacı kaşınabilir. Aşırı derecede alınan protein karaciğerin yorulmasına neden olacağından dolayı, günlük ihtiyaç dozunda tüketilmelidir. Herhangi bir karaciğer hastalığı olan kişilerin protein tüketim miktarlarını mutlaka doktorlarının tavsiyesi dâhilinde karşılamalıdırlar. 

Tahıllar; buğday ekmeği, kepek ve yulaf gevreği gibi vücut için gerekli olan vitamin ve mineral içeren tam tahıllı gıdalar, karaciğer için tüketilmesi gereken besinlerdendir. düşük yağ oranı ve kompleks karbonhidrat içeriği ile sağlıklı bir karaciğere sahip olmak için tam tahıllardan mutlaka faydalanılması gerekmektedir. 

Lif; besin lifi karaciğerin işlevine yardımcı olarak vücudun temizlenmesine katkıda bulunur. Ayrıca lif, yemeklerde alınan fazla yağın vücuttan atılmasını sağlar. Mercimek, yulaf ezmesi, kepek, ıspanak, siyah fasulye ve kuru fasulye gibi besinlerden vücudun lif ihtiyacını karşılamak mümkündür. Ayrıca, elma, armut, muz ve ahududu gibi meyvelerde de lif bulunduğundan bu meyveler tüketilerek de vücudun lif ihtiyacı karşılanabilir.  

Karaciğere faydalı olan yiyeceklerin olduğu gibi zararlı olan yiyecekler de bulunmaktadır. Özellikle alkol ve sigara gibi zararlı maddelerden kesinlikle sakınılmalıdır. Bunların yanı sıra aşırı şekilde tüketilecek A vitamini içeren besinler karaciğere zarar verebilmektedir. Aşırı yağlı gıdalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Ve mümkün olduğunca yağ içeren]]> Kriptojenik Karaciğer Sirozu https://www.karaciger.gen.tr/kriptojenik-karaciger-sirozu.html Sun, 07 Oct 2018 15:37:11 +0000 Kriptojenik karaciğer sirozu, yani daha bilinir adıyla nedeni bilinmeyen karaciğer sirozu ülkemizde bulunan karaciğer siroz hastalarının yüzde altmışını oluşturmaktadır. Siroz hastalığına yakalanan insanların birçoğunu Kriptojenik karaciğer sirozu, yani daha bilinir adıyla nedeni bilinmeyen karaciğer sirozu ülkemizde bulunan karaciğer siroz hastalarının yüzde altmışını oluşturmaktadır. Siroz hastalığına yakalanan insanların birçoğunun bu hastalığa neden ve hangi sebebe bağlı olarak yakalandıkları bulunamamaktadır. Öyle ki bu hastalar genellikle yapılan araştırmalar ya da testlere rağmen hastalığın sebebi bulunamadığı için net bir müdahale yapılamamaktadır. Zaten yapılan müdahaleler genellikle kişide fayda sağlamamaktadır. Kriptojenik karaciğer sirozu, hasta için aslında oldukça daha kötüdür. Çünkü bu hastalığın nedeni tam olarak bilindiğinde çok daha güzel ve kolay tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Fakat nedeni bilinmeyen bu hastalıkta, bu hastalığı tetikleyen sorun bulunamadığı için hastalık sürekli olarak tekrarlamaktadır. Nedeni bilinmeyen siroz hastalığı da normal siroz hastalıkları ile hemen hemen aynı sorunları meydana getirmektedir. Bu sorunlar genellikle  kişide büyük rahatsızlıkları ve karaciğerin görevini yapmamasına kadar büyümektedir. 


Kriptojenik sirozun birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu nedenler genellikle hastalığın ilk evrelerinde kendisini çok fazla göstermeden kişide gelişim gösteren bir sorundur. Nedeni bilinemeyen bu hastalık ilerlediği zaman müdahale edilmediğinde kişide yavaş yavaş belirtilerini göstererek çok büyük sorunlar oluşturmaktadır ve bu sorunlar nedeni bilinemediği için kişiyi oldukça zor durumlara düşürmektedir. Kriptojenik karaciğer sirozu, çok ilerlediğinde en belirgin etkisi ile kişinin karın bölgesinde aşırı şişlikler meydana getirerek kişiyi sokağa bile çıkamaz hale getirmektedir. Bu kadar ilerleyen bir sirozun, özellikle de nedeni bilinmeyen bir sirozun tedavisi oldukça zordur. Bu sorun yavaş yavaş diğer organları da etkileyerek çok büyük sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle kriptojenik karaciğer sirozu bulunan hastaların en çok üzüldüğü nokta tıbbın bu kadar gelişmesine rağmen bu gibi sorunlara çözüm bulunamamasıdır. 

Kriptojenik Karaciğer Sirozu
Karaciğer sirozunun kriptojenik olduğu bu hastalığın teşhisinden daha sonra ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ilk evrede bu hastalığın nedeni araştırılır ve henüz bir neden  bağlanamaz. Bu durumda kişiye yapılan ilaç tedavileri birçok kişide bu sorunun zamanla büyümesine ve hastalığın etkilerini devam ettirmesini engellemektedir.  Kriptojenik karaciğer sirozu birçok insanda görülen ve birçok soruna neden olan problemler arasında en üst sırada yer almaktadır. Bu hastalığın genel olarak tespiti yapılan kan testleri ile ve bunun yanında çekilen MR yöntemleri ile tam olarak ortaya çıkarılabilmektedir. Hastalığın kriptojenik olduğu kanısına da yine doktorunuzun yaptığı testler sayesinde varabilirsiniz. Bu tür karaciğer hastalıklarına birçok yöntemler geliştirilmiştir. Fakat geliştirilen bu yöntemler genellikle kişilerde bu hastalığın nedeni bilinemediği için tam olarak uygulanamaz. Bu nedenle insanlar bu gibi sorunların çözümünü daha çok bitkisel tedavilerde aramaktadırlar.
]]>
Karaciğeri Yoran Yiyecekler https://www.karaciger.gen.tr/karacigeri-yoran-yiyecekler.html Mon, 08 Oct 2018 11:28:40 +0000 Karaciğeri Yoran Yiyecekler, Karaciğer, karın boşluğunun sağ üst bölgesinde, diyaframın  alt kısmında ve midenin, sağ böbrek ve bağırsakların bitişiğinde bulunmaktadır. Karaciğerin alt kısmınd Karaciğeri Yoran Yiyecekler, Karaciğer, karın boşluğunun sağ üst bölgesinde, diyaframın  alt kısmında ve midenin, sağ böbrek ve bağırsakların bitişiğinde bulunmaktadır. Karaciğerin alt kısmında safra kesesi belirir. Karaciğer vücuda alınan besinleri ve vücuda alınan ilaçları parçalayarak vücudun geri kalanı için doğru oranda dağılımını sağlar. Karaciğerde yağ sindiriminin sağlanması için safra yollarının açılmasına olanak sağlar. Kana bulaşan ilaçların, kimyasal maddelerin ve alkolün temizlenmesine yardımcı olur. Vücuda fazla oranda alınan glikoz maddesini nişasta olarak depolar. Safra yoluyla karaciğerde oluşan atıkların atılmasına, protein ve kolesterol sentezi gerçekleşmesine, kan pıhtılaşmasına ve enfeksiyonlara karşı vücudun bağışıklığını sağlar. Karaciğerin bu fonksiyonları yerine getirebilmesi için doğru bir şeklide çalışması gereklidir. Bu düzenin gerçekleşebilmesi için karaciğeri yoran yiyecekler vücuda alınmaması gereklidir. 

Karaciğeri yoran yiyecekler genel olarak aşırı derecede vücuda dinginlik oluşturur. Bu sayede karaciğer yanlış, yetersiz ve gayrı muazzam beslenmeden kaynaklı olarak görevini yerine getiremez hale gelir. Karaciğerin işlevini yitirmesinden dolayı vücudun sindirim sisteminin düzgün çalışamamasına sebebiyet oluşturur. Karaciğeri yoran yiyecekler tüketmekten kaçınmak karaciğerlerin sağlıklı olarak çalışmasına orta oluşturur. Karaciğerin düzenli çalışması demek, vücudumuzu daha iyi koruması ve kötü maddelerden arındırması anlamına gelmektedir. Karaciğeri destekleyici besinler tüketmeye özen gösterilmelidir. Karaciğeri çok fazla yormamak için perhiz yapmaya, perhiz besinleri tüketmeye önem gösterilmelidir.

Karaciğeri Yoran Yiyecekler
Karaciğeri Yoran Yiyecekler:
 • Çay ve kahve içeriğinde bulunan kafein oranından dolayı karaciğerleri yorar.
 • Küflenmiş gıdaların tüketilmesi karaciğerin aşırı derecede yorulmasına sebebiyet vermektedir
 • Hazır olarak alınan ve sürekli olarak tüketilen konserveler karaciğerin yorulmasına neden olur.
 • Pastırma ile yapılan yemekler, salam tüketilmesi ve sosis gibi gıdaların tüketilmesi karaciğeri aşırı derecede yorar.
 • Süt tozu ve hazır kremalar karaciğeri yorar.
 • Hazır bulunan meyve sularının içeriğinde kullanılan tatlandırıcı maddelerden dolayı karaciğer yorulur.
 • Fasd food gıdalar karaciğeri yorar.
 • Kızartmalar ve yapılan ızgaralar karaciğere olumsuz etkisi oluşturur.
 • Mercimek karaciğerin çalışmasını yavaşlatır ve karaciğeri yorar.
 • Patlıcan karaciğeri yoran sebzelerdendir. 
 • Hormonlu gıdalar karaciğerin yorulmasına neden olur.
 • Gazlı içecekler vücuda alınmasında karaciğerlerin yorulmasına neden olur.
 • Yapay tatlandırıcı kullanılarak elde edilen yiyecekler karaciğeri aşırı derecede yorar.
Karaciğeri yoran yiyecekler ve karaciğeri yoran maddeler özetlenecek olursa, uyuşturucu kullanımının fazla olması kimyasal maddelerin etkisi çevresel zehirlerin etkisi yapay besin tüketiminin fazla olması ve tehlike yaratabilecek her türlü besin karaciğerin yorulmasına sebep olmaktadır. Günümüzde çok fazla hazır yiyeceklerin tüketilmesi, transa yağı kullanımına bağlı olarak üretilen yiyecekler ve daha birçok etken karaciğeri yoran yiyecekler sınıfına girer. Bu hususta herkesin temkinli davranması gerekmekte, karaciğeri yoran yiyeceklerden kişilerin kaçınması gerekmektedir. 
]]>
Saraçoğlu Karaciğer Yağlanması https://www.karaciger.gen.tr/saracoglu-karaciger-yaglanmasi.html Tue, 09 Oct 2018 00:32:03 +0000 Saraçoğlu Karaciğer Yağlanması, Karaciğer, karın boşluğunun üst sağ bölgesinde, diyaframın yani göğüs ve karnı ayıran bir kas tabakasının alt kısmında ve midenin, sağ böbrek ve bağırsakların yakınında görünmekted Saraçoğlu Karaciğer Yağlanması, Karaciğer, karın boşluğunun üst sağ bölgesinde, diyaframın yani göğüs ve karnı ayıran bir kas tabakasının alt kısmında ve midenin, sağ böbrek ve bağırsakların yakınında görünmektedir. Karaciğerin alt kısmında safra kesesi belirti gösterir. Karaciğer, kanda meydana gelen birçok kimyasal madenin düzenlenmesine yardımcı olur ve karaciğerde oluşan atık maddelerin dışarıya atılmasına yardımcı olan safra  adı verilen kesenin salgı oluşturmasına yardımcı olur. Karaciğer mide ve bağırsaklarda oluşan kanın hepsi karaciğerden geçmektedir. Karaciğer oluşan kanı işler, vücuda alınan besin maddelerini ve ilaçları parçalayarak vücudun gerekli olan kadarını depolamasına yardımcı olur. 

Karaciğerin kendini koruması amacıyla oluşturduğu yağ bezleri olarak adlandırılmaktadır. Karaciğerde yağlanma oluşmasına iltihap eşlik ettiğinde karaciğer hücrelerinde oluşan hücre zedelenmesine yani nekroz oluşumuna daha  sonra da karaciğerde fibroza oluşumuna neden olarak karaciğerde yağlanma oluşumu siroza kadar ilerleme gösterir. Karaciğer yağlanması olan kişiler aşırı derecede kiloluysa eğer mutlaka kilo oranını iyi ayarlamalıdır. Yani aşırı derecede beliren kilolardan kurtulmalıdır. Karaciğerde yağlanma oluşumunun engellenmesi için aşırı derecede yağ içeren gıdalardan uzak durmalı, bol bol meyve ve sebze tüketmeye özen göstermeli ve düzenli olarak egzersiz yapmalıdır.

Saraçoğlu Karaciğer Yağlanması
Saraçoğlu karaciğer yağlanması: Karaciğer yağlanması, genellikle başlangıç aşamasındaysa bir belirti göstermeden ilerler ve kişilere bu ilerlemeyi belirtmez. Kişiler sinsi bir şekilde ilerleme gösteren karaciğer yağlanması belirtisinde bu dönem içerisinde kendilerini halsiz hissederler. Karaciğerin bulunduğu sağ kaburgaların alt kısmındaki bölgede rahatsızlık hissi meydana gelebilir. Karaciğerde yağ birikimi ilerledikçe ve karaciğer yağlanmaya bağlı olarak genişleme gösterdikçe karaciğer çevresindeki diğer organlarda dokulara baskı yaparak ağrı oluşumlarına sebebiyet verebilir. İlerlemiş olan karaciğer yağlanmasından kaynaklı olarak ani kilo kaybı yaşanması, vücutta oluşan güçsüzlük ve zihin karışıklığı gibi belirtiler kendini gösterir.

Saraçoğlu karaciğer yağlanması oluşumuna sebebiyet veren en önemli husus tüketilen gıdaların içerdiği yağların önemini vurgulamıştır. Aşırı derecede yağlı gıdalar tüketilmesi, trans yağı içeren gıdaların tüketilmesi karaciğerde yağlanmaya sebebiyet verecektir. Kişilerin sıklıkla hazır gıdalar tüketmesi de bu hususta olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Saraçoğlu karaciğer yağlanması hususunda şunlara da değinmektedir, karaciğer yağlanmasının pek çok sebebi olabilir. Karaciğer yağlanmasında en sık karşılaşılmakta olan nedenler arasında aşırı derecede alkol tüketimi, obezite ve kötü beslenme alışkanlıkları karaciğerde yağlanma oluşumunun başında gelmektedir. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması ise ayrı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Karaciğerde yağlanma oluşması kendi başına bir tehlike oluşturmaz ve ciddi bir hastalık olarak görülmez. Kişilerde oluşan halsizlik oluşumları gibi bazı belirtiler karaciğerde yağlanmayı hemen fark edecek şekilde belirmez. Fakat karaciğerde yağlanma oluşumu iltihaplanma oluşumuyla birlikte birleşmesiyle ilerleme gösterir, ciddi problemler oluşturur ve kişileri risk altına atar. Bu hususta dikkat edilmesi gereken karaciğer rahatsızlığı meydana geldiğinde uzman bir doktora başvurulması gereklidir. Aksi taktirde kişilerde karaciğer yağlanmasına bağlı olarak karaciğerin iflasına kadar ilerleme görülecektir.

]]>